Uprzejmie prosimy o wpłatę składki członkowskiej w kwocie 20zł na konto Klubu:
>>> Związek Kynologiczny w Polsce ZG
Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego <<<
Millennium Bank:
91116022020000000274634393

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 11 marca 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz sekretarza i protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
- Zarządu Klubu
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór na okres kadencji:
- członków Zarządu Klubu,
- członków Komisji Rewizyjnej.
15. Wolne wnioski.
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniach na zebraniu jest opłacenie składek członkowskich Klubu i Związku Kynologicznego za 2018 rok .

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału oraz istnieje możliwość przesłania mailem (prosimy o wiadomość na klubwybieralny@interia.pl ).
!!! Serdecznie zapraszamy !!!

 INFORMUJEMY, iż: !!! do ZTP/AD/Korungu (egzaminów podlegających regulaminom DV) mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!!

Osoby, które nie należą do polskiego Klubu będziemy zgłaszać do DV celem sprawdzenia czy dana osoba należy do innego Klubu i może zdawać dane egzaminy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasz Klub będzie miał zaszczyt zorganizowania wystawy Międzynarodowego Klubu Sznaucera i Pinczera (ISPU).
Pragniemy serdecznie podziękować Zarządowi Głównemu ZKwP za wyrażenie zgody
oraz Zarządowi ISPU i delegatom za przyznanie tej najważniejszej dla hodowców, właścicieli i miłośników pinczerów i sznaucerów wystawy.
Wystawa ISPU odbędzie 12.10.2018 w Ptak Warsaw Expo (Nadarzyn/Warszawa – PL) , wieczorem po wystawie odbędzie się Gala Dinner.
13.10.2018 w Ptak Warsaw Expo ( Nadarzyn/Warszawa – PL)  odbędzie się Wystawa Europejska.
Więcej informacji w zakładce wystawy !!!

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na oficjalnej stronie

KlubDobermana i Pinczera Krótkowłosego z władzami wybieralnymi,

który działa w ramach Związku Kynologicznego w Polsce.

Klub został powołany przez Zarząd Główny ZKwP w dniu 19.02.2015 roku i jego siedzibą jest oddział łódzki ZKwP.

14.05.2016 została zorganizowana druga wystawa na której można było otrzymać tzw.”duże” CWC, a ponadto w rasie doberman ocena w kolorach była dokonana osobno.
Więcej informacji znajduje się tutaj: http://doberman-pinczer.pl/14-05-2016-wystawa-organizowana-przez-klub/

Udało nam się również w zeszłym roku nawiązać współpracę z Międzynarodowym Klubem Dobermana (IDC) -  www.idc-dobermann.com oraz z Międzynarodowym Klubem Sznaucera i Pinczera (ISPU) - http://www.ispu-org.com

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony, która jest cały czas aktualizowana.

zkwp_200 fcilogo

idcISPU_Logo-klein