PRZYPOMINAMY

o wpłacie składki członkowskiej za rok bieżący

w kwocie 20zł.

Numer konta: 39 1240 6768 1111 0010 9937 3138

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 18:30 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów.
Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU PINCZERÓW I SZNAUCERÓW
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Klubowej Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Klubu,
– członków Komisji Rewizyjnej.
15. Ustalenie składki członkowskiej na 2022 rok.
16. Wolne wnioski
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska w ZKwP oraz w Klubie za rok bieżący.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału.
Serdecznie zapraszamy !

Informujemy, że istnieje możliwość badań genetycznych dla członków Klubu w Laboratorium Genomia s.r.o. ze zniżką 10%.
Wszystko opisane jest w linku:
https://www.genomia.cz/en/terms_conditions/#club_dogs
Klub potwierdzać będzie w laboratorium przy weryfikacji tylko członków Klubu z opłaconą składką za rok bieżący.

Zapraszamy do nadsyłania informacji o swoich psach na stronę Klubu i funpage przy pomocy pliku: Aktualizacja informacji na stronę Klubu i funapge.

 INFORMUJEMY, iż: !!! do ZTP/AD/Korungu (egzaminów podlegających regulaminom DV) mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!!

Osoby, które nie należą do polskiego Klubu będziemy zgłaszać do DV celem sprawdzenia czy dana osoba należy do innego Klubu i może zdawać dane egzaminy.

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na oficjalnej stronie

Klubu  Pinczerów i Sznaucerów z władzami wybieralnymi,

który działa w ramach Związku Kynologicznego w Polsce.

Klub został powołany przez Zarząd Główny ZKwP w dniu 19.02.2015 roku i jego siedzibą jest oddział łódzki ZKwP. Najpierw nazywał się Klubem Dobermanów i Pinczerów Krótkowłosych, a obecnie Klubem Pinczerów i Sznaucerów.

Co roku Klub organizuje Wystawę z tzw.”dużym” CWC.  W 2019 roku odbędzie się ona 11.05 tradycyjnie w Łodzi. W 2018 roku Klub miał zaszczyt zorganizować Wystawę Międzynarodowego Klubu Sznaucerów i Pinczerów (ISPU). Co roku Klub organizuje szkolenia oraz w miarę chętnych osób również ZTP.

Udało nam się nawiązać współpracę z Międzynarodowym Klubem Dobermana (IDC) –  www.idc-dobermann.com oraz z Międzynarodowym Klubem Sznaucera i Pinczera (ISPU) – http://www.ispu-org.com

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony, która jest cały czas aktualizowana.

zkwp_200 fcilogo

idcISPU_Logo-klein