Banda Urwisów FCI

Posiadane rasy: Pinczer średni

Kontakt: Aleksandra Warno
tel.: + 48 508 243 731
e-mail: banda.urwisów@gmail.com
http://www.bandaurwisow.eu