Dura Lex Polonia

Posiadane rasy: doberman
Suki hodowlane: DLP HANNAH
Reproduktory: DLP HUSSARO AQUILAE ALA
Kontakt: 509 604 313, 502 722 814, www.dobermany.com ,
Facebook: Włodzimierz Anna Bujok