HD – Dysplazja stawów biodrowych

> HD – Dysplazja stawów biodrowych
Dziedziczne schorzenie występujące zazwyczaj u psów szybko rosnących, dużych ras.
Bezpośrednią przyczyną schorzenia jest rozluźnienie struktur otaczających staw biodrowy (więzadła, torebka). Prowadzi to w efekcie do niedopasowania w stawie i do przemieszczenia głowy kości udowej w stosunku do panewki miednicy.
Mamy wtedy do czynienia z nadwichnięciem lub zwichnięciem.
Schorzenie dotyczy zazwyczaj obydwu stawów (80% przypadków).
Przyczyny
Dokładny mechanizm powstawania nie został w pełni poznany, ale przyjmuje
się, że w 70% decydują geny, a w 30% środowisko
Dziedziczne uwarunkowania to pierwotne rozluźnienie tkanki łącznej i mięśniowej
okolicy stawów biodrowych, nieprawidłowe ukątowanie szyjki kości udowej.
Czynniki środowiskowe (zewnętrzne) potęgują predyspozycje genetyczne.
Zaliczamy do nich:
– nieprawidłowe żywienie i za szybki wzrost – karma zbyt bogata w
energię i zbyt dużo wapnia doprowadza do opóźnienia rozwoju więzadeł,
torebek stawowych i muskulatury w stosunku do szkieletu. U młodych
zwierząt więzadła i torebki stawowe są bardzo podatne na rozciąganie. Brak dostatecznego wsparcia ze strony
mięśni pogłębia rozluźnienie stawu. Psy z silnie rozwiniętą muskulaturą zadu są
mniej podatne na dysplazję. Psy, u których udział tkanki tłuszczowej wynosi
5-10% m.c. (psy krępe, limfatyczne, o słabo wyodrębnionych mięśniach i
luźnej skórze) chorują częściej niż psy, u których udział tkanki tłuszczowej
wynosi 1-2% m.c. (psy o wyraźnie zarysowanych mięśniach i przylegającej skórze)
– przetrenowanie psa – intensywne biegi, skoki, a zwłaszcza gwałtowne
ruchy przy aportowaniu doprowadzają do znacznych przeciążeń w obrębie stawów
– urazy biodra.

Szczenięta rodzą się z prawidłowymi stawami biodrowymi. Zmiany w
obrębie stawów – postępująca niestabilność rozwijają się do ok. 24 mies.
W efekcie dochodzi do uszkodzenia chrząstki i więzadeł. Pojawiający się stan
zapalny i ból doprowadza do ograniczenia ruchu i likwidacji mechanizmu podciśnieniowego.
Czynniki te pociągają za sobą zaniki mięśniowe, brak prawidłowego odżywiania
struktur chrzęstnych stawu – w takich warunkach destrukcja stawu postępuje szybciej – pojawia się błędne koło. Zmianom zapalnym i zwyrodnieniowym
towarzyszą zaburzenia ruchu, a brak ruchu wyklucza możliwość powrotu do zdrowia.

Największa podatność na rozwój zmian występuje w wieku do 6 mies. – w tym
okresie w wyniku gwałtownego wzrostu wielkość psa zmienia się szybciej
niż siła mięśni i więzadeł utrzymujących stawy.

Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w 5 – 8 mies. życia:
kulawizna, chwiejny chód, trudności przy wstawaniu, ograniczone odwodzenie,
zmiana w sposobie biegania (galop lub „kicanie królika”).
U zwierząt młodych objawy mają często charakter ostry.
Przyczyną jest ograniczony kontakt głowy kości udowej z panewką i wynikające
z tego miejscowe przeciążenia – doprowadza to do mikrozłamań i rozrywania włókien nerwowych w okostnej.
U psów starszych objawy mają charakter przewlekły i wynikają z
rozwoju wtórnych zmian zwyrodnieniowych.

Leczenie
Zachowawcze bądź operacyjne

Leczenie zachowawcze nadaje się dla psów, które nie wykazują
zaawansowanych zmian radiologicznych, nie mają objawów
klinicznych bądź objawy są słabo nasilone i pojawiają się jedynie
okresowo. Psy z ewidentnymi objawami klinicznym bądź
zaawansowanymi zmianami radiologicznymi należy zakwalifikować
do leczenia chirurgicznego.

Leczenie zachowawcze to:
– racjonalny ruch , okresy przeznaczone na odpoczynek w ograniczonej
przestrzeni, eliminacja biegów, skoków, aportowania
– utrzymanie prawidłowej wagi ciała – prawidłowe żywienie –
gotowa przemysłowa karma dla psów dużych ras ma
odpowiednią zawartość kalorii, mikro i makroelementów oraz witamin
– dodatki żywieniowe – chondroprotetyki – związki mające
na celu poprawienie stanu chrząstki stawowej
– leki przeciwbólowe i przeciwzapalne – zwierzę racjonalnie
używa chorej kończyny i wolniej postępują zmiany zwyrodnieniowe.

O wyborze metody leczenia chirurgicznego decyduje lekarz biorąc
pod uwagę stopień zaawansowania choroby, wiek zwierzęcia
oraz nastawienie i przygotowanie właściciela.

Powyższe wiadomości dzięki uprzejmości Pani Magdaleny Brackiej ( www.akagera.pl/baza )

Przyjęto wniosek o umieszczenie klauzuli w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych o możliwości wykonywania badań na dysplazję w wieku od 12 miesiąca życia zwierzęcia. W rasach, w których nie ma obowiązku przeprowadzania badań w kierunku dysplazji można je wykonywać nieobligatoryjnie wg zaleceń Klubów.

Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych przez Związek Kynologiczny w Polsce
do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:

dr Adam Pietroń
Centrum Zdrowia MULTI-WET, ul. Gagarina 5, 00-753 Warszawa

Lek.wet. Maciej Gogulski
Przychodnia Weterynaryjna, 62-023 Borówiec k/Poznania, ul. Główna 22, tel. 608-244-949

dr Renata Komsta
Akademia Rolnicza, Zakład Radiologii i Ultrasonografii, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 81-445-61-54

Prof. dr hab. Stanisław Koper
Akademia Rolnicza, Zakład Radiologii i Ultrasonografii, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 81-445-61-54

dr Tadeusz Narojek
Gabinet Weterynaryjny, 02-884 Warszawa ul. Puławska 478, tel. 601-478-478

Prof. dr hab. Marek Nowicki
Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46,
tel.kom. 696-543-497

dr Jan Siembieda
Akademia Rolnicza, Klinika Chirurgii Zwierząt, Pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław, tel. 71-320-54-90

dr Grzegorz Wąsiatycz
Klinika Weterynaryjna, ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań, tel. 61-826-71-83, 61-823-09-97,
faks 61-826-71-86, e-mail: klinwet@klinwet.pl

Obowiązuje od 26 lipca 2003 r. z aktualizacją w 2010 r. po śmierci prof. Kopczewskiego, w 2011 r. po śmierci dr Golca oraz w roku 2012 (zmiana adresu dr. Narojka i dr. Nowickiego oraz uzupełniony o dr. Wąsiatycza i lek. Gogulskiego).

Od 13 kwietnia 2015r za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 złotych.

Komplet dokumentów:
– skan wyniku badania,
– skan rodowodu,
– skan dowodu wpłaty
należy przesłać na adres: dysplazja@zkwp.pl

Potwierdzenie otrzymają Państwo zwrotnie na adres mailowy w formie załącznika (PDF) oraz w formie papierowej na wskazany adres – listem priorytetowym.
Pisma potwierdzające badanie wystawiane są przez biuro ZG ZKwP w każdy piątek.
Wpłaty należy dokonać na konto Zarządu Głównego ZKwP: Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12116022020000000055157116 z dopiskiem: PKR ………, badanie HD/ED

W przypadku wymiany rodowodu z jednoczesnym potwierdzeniem wyniku badania – całość opłaty (np. za wymianę rodowodu na eksportowy oraz potwierdzenie badania na HD/ED ) dokonują Państwo w Oddziale Związku.