Invictum Bellator

Posiadane rasy: Doberman
Suki hodowlane: ALISHA ASHLAN Błękitny Kanion
Kontakt: Daria Bieniek, Siemianowice Śląskie
tel. 505 852 113
d.bieniek@op.pl
www.invictumbellator.pl