Nowości

Składka członkowska za 2023 rok wynosi 50zł.
Numer konta: 39 1240 6768 1111 0010 9937 3138

W tytule prosimy wpisać „Składka członkowska 2023 rok imię i nazwisko.”


Informujemy, iż w dniu 23.10.2023 na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów ZKwP z władzami wybieralnymi został wybrany nowy Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna.

Więcej informacji w zakładce Zarząd i Komisja Rewizyjna


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZKwP informujemy, że Walne Zgromadzenie Wyborcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów z władzami wybieralnymi odbędzie się w siedzibie Klubu
(siedziba Oddziału w Warszawie)
03-802 Warszawa ul. Lubelska 5/7
w dniu 23 października 2023
o godzinie 18.30

Zapraszamy wszystkich członków Klubu z opłaconą składką członkowską za rok bieżący.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA WYBORCZEGO CZŁONKÓW KLUBU PINCZERÓW I SZNAUCERÓW Z WŁADZAMI WYBIERALNYMI

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Klubu,
– członków Komisji Rewizyjnej.
8. Sporządzenie i zatwierdzenie planu pracy na najbliższy okres
9. Wolne wnioski
10. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


29.05.2023 – Informujemy, iż Walne Zebranie Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów planowane na 29 maja 2023 zostało odwołane przez Zarząd Główny.

Poniżej informacja z Zarządu Głównego ZKwP, która została dostarczona do Klubu w piątek 26 maja 2023 po południu, pomimo zawiadomienia Zarządu Głównego przez Klub w regulaminowym terminie 14 dni przed planowanym zebraniem. Publikujemy tą informację w najszybszym możliwym terminie, ponieważ osoba zajmująca się funpag’em na Facebooku i stroną internetową była niedostępna przez weekend. Przepraszamy naszych członków za niedogodności z tym związane.

KOMUNIKAT
Z przyczyn organizacyjnych Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Pinczerów i Sznaucerów w dniu 29 maja 2023 roku nie odbędzie się.
Zarząd Główny poinformuje o nowym terminie zebrania w niedługim czasie.
Zarząd Główny ZKwP

14.05.2023 – Zarząd Klubu informuje, że w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 17:00 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
  3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
  4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
  8. Sprawozdanie finansowe.
  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
  10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
  12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
  13. Ustalenie składki członkowskiej na 2024 rok oraz kwoty wpisowego.
  14. Wolne wnioski.
  15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
  16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska w ZKwP oraz w Klubie za rok bieżący.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału w Łodzi.

!!! Serdecznie zapraszamy !!!

21.03.2022 – Regulamin Rankingu Wystawowego Klubu Pinczerów i Sznaucerów (z władzami wybieralnymi) 2022

(…) „Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i dotyczy wystaw organizowanych w kraju jak i zagranicą.
Właściciel psa zgłaszanego do Rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć do dnia 30 kwietnia 2022 roku. W Rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, otrzymane w podanym wyżej terminie.
Właściciel psa zgłasza wszystkie wyniki wystawowe swojego psa do Rankingu poprzez stronę internetową https://ranking-klub-pinczer-sznaucer-2022.solmind.pl ” (…)

Więcej informacji w zakładce Ranking


07.03.2022 – Zarząd Klubu informuje, że w dniu 26 marca 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie składki członkowskiej na 2023 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska w ZKwP oraz w Klubie za rok bieżący.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału.

!!! Serdecznie zapraszamy !!!

Informujemy, że w planach mamy zorganizowanie w październiku ZTP. Osoby, które byłyby chętne brać udział prosimy o kontakt.

Miło nam poinformować, że na Wystawie Specjalistycznej Pinczerów i Sznaucerów w Łodzi 14.05.2022 oceniać będą:
Zaur Agabeyli – dobermany i pinczery
Giovanni Pentenero – sznaucery.
Na wystawie międzynarodowej dzień później oceniać będą:
Gerard Jipping (NL) – Sznaucery
Giovanni Pentenero (IT) – Dobermany, Pinczery
Więcej informacji wkrótce !

Przy okazji podajemy najnowsze zmiany wprowadzone przez Zarząd Główny:
SPRAWY HODOWLANE
Wpisano na listę lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego lek.wet. Tomasza Szostoka z Krakowa (Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt MULTIVET – ul. Konecznego 6/12U, 31-216 Kraków).
Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od 01.01.2022 roku.
Od 01.01.2022r. KARTĘ KRYCIA wykupuje właściciel reproduktora.
§ 14 pkt 2, ppkt f – „po kryciu odebrać podpisaną przez właściciela reproduktora kartę krycia”
§ 15 pkt 2, ppkt b – „przed kryciem wykupić kartę krycia w macierzystym Oddziale”
(przenumerowanie pozostałych ppkt)
ppkt d – „bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w karcie krycia (wzór zał. nr 2);
odcinek karty krycia złożyć w swoim oddziale macierzystym w ciągu 14 dni.”
(wykreślić: „otrzymany”)
§ 14 pkt 2 ppkt i)
zapis: „poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem. Przeglądowi poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” (zał. nr 4).”
zastąpić zapisem: „poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem i ewentualnie dodatkowo tatuażem. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów i ewentualnie dodatkowo numery tatuaży muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” (zał. Nr 4).”
z ppkt l) usunąć ostatnie zdanie: „Szczenięta opuszczające teren kraju muszą być obowiązkowo czipowane.”
§ 14 pkt 2 ppkt l
„wydawać nabywcom szczenięta najwcześniej po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami (wzór zał. nr 6) i książeczkami zdrowia (z adnotacją o przeprowadzonych szczepieniach i odrobaczaniu szczeniąt), zaś nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy”.
SPRAWY WYSTAW
Anulowano uchwałę ZG ZKwP podjętą 08.09.2020 r. dotycząca możliwości uzyskania Młodzieżowego Championa Polski m. in. na podstawie CWC uzyskanego z klasy pośredniej (obowiązuje od 01.01.2022 r.)

Od 01.01.2025 nie będzie możliwości wystawiania psów z kopiowanymi uszami i ogonami.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
29.11.2021 – aktualizacja wyników wystawowych, szkoleniowych i badań Dura Lex Polonia KING CRIMSON
http://doberman-pinczer.pl/dura-lex-polonia-king-crimson/
08.08.2021 – miło nam poinformować, że sznaucer miniaturowy czarno-srebrny ALL ABOUT RECOGNITION Mifa Schnauzers (9 miesięcy) pani Agnieszki Węzik uzyskał w lipcu następujące wyniki:
– Najpiękniejsze szczenię wystawy lokata II na wystawie krajowej w Gorzowie Wlkp., 10.07.21
– Najpiękniejsze szczenię wystawy lokata III na wystawie krajowej w Gorzowie Wlkp., 11.07.21
– Najpiękniejsze szczenię wystawy lokata II na wystawie międzynarodowej w Bydgoszczy, 17.07.21
– Najpiękniejsze szczenię wystawy lokata I na krajowej wystawie w Jeleniej Górze, 18.07.21
– Najpiękniejszy junior wystawy lokata I na wystawie międzynarodowej w Opolu, 30.07.21
– Zwycięzca Grupy 2 FCI lokata II na wystawie międzynarodowej w Opolu, 30.07.21
– Najpiękniejszy junior wystawy lokata II na wystawie krajowej w Chojnicach, 31.07.21
!!! Gratulujemy !!!
04.08.2021 – Aktualizacja zakładek w rasie Sznaucer średni pieprz i sól „Hodowle” – Bearded Force ( FCI) oraz „Suki hodowlane” i „Championy” – DEVI Bearded Force ( FCI) & Grand Sen ( FCI) INDIRA
03.08.2021 – Zarząd Klubu informuje, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 18:30 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów.
Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU PINCZERÓW I SZNAUCERÓW
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Klubowej Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Klubu,
– członków Komisji Rewizyjnej.
15. Ustalenie składki członkowskiej na 2022 rok.
16. Wolne wnioski
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska w ZKwP oraz w Klubie za rok bieżący.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału.
Serdecznie zapraszamy !

29.12.2020 – miło nam poinfomorwać, że doberman pani Katarzyny Sobolewskiej (hodowla McKennah – www.mckennah.eu) – McKennah Dobislava zdała egzamin IGP2 z punktacją 95/91/98.

!!! Gratulujemy !!!

11.11.2020 – aktualizacja zakładek w rasie Doberman „Reproduktory” i „Championy” – Dura Lex Polonia ( FCI ) MOZER

25.10.2020 

13.10.2020 – miło nam poinformować, że doberman pani Kariny Kwiatkowskiej – Black Fusion (FCI) AAMON AKAAL osiągnął następujące rezultaty na następujących wystawach:
> Krajowa wystawa w Nowym Dworze Mazowieckim – CWC, Najlepszy dorosły pies w rasie i Zwycięzca płci przeciwnej;
> Klubowa wystawa sznaucerów, pinczerów i czarnych terierów w Nowym Dworze Mazowieckim – CWC;
> Międzynarodowa wystawa w Lesznie – CWC i Res.CACIB;
> Krajowa wystawa w Wawrzkowiznie – CWC, Najlepszy dorosły pies w rasie i Zwycięzca rasy;
> Specjalistyczna wystawa pinczerów i sznaucerów w Wawrzkowiznie – CWC.
!!! Gratulujemy !!!

07.10.2020miło nam poinformować, że na wystawie AIAD 2020 dobermany pani Dominiki Hucał osiągnęły następujące rezultaty:

– KAIROS de Grande Vinko – klasa championów – doskonała 3
– Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH – klasa championów – doskonała 2
KAIROS & AALIYAH – Najlepsza Para Hodowlana
!!! Gratulujemy !!!

06.10.2020 – miło nam poinformować, że na Wystawie AIAD 2020 doberman pana Włodzimierza Bujoka –
Dura Lex Polonia King Crimson osiągnął następujące rezultaty:
Klasa Championów – ocena doskonała 1,
Klasa Championship – ocena doskonała 1
!!! Gratulujemy !!!

05.10.2020 – miło nam poinformować że na wystawie Krajowej Floracanis Olomouc (CZ) doberman pani Iwony Pucek – NEGRO NORRIS Błękitny Kanion otrzymał CAC oraz tytuły: Zwycięzca Rasy i Zwycięzca Czech.

!!! Gratulujemy !!!

16.09.2020 – zaktualizowane informacje o Wystawie Specjalistycznej w zakładce wystawy

16.09.2020 – miło nam poinformować, że w dniu 12.09.2020 sznaucery miniaturowe pana Damiana Pancyka – MARLEY Rębkowo i FIONA z Kojca Zaka ukończyły Polską edycję biegu Hard Dog race ( 6km 16 przeszkód)
!!! Gratulujemy !!!

08.09.2020 – miło nam poinformować, że Sznaucer olbrzym czarny pani Kaliny Grześkowiak-Gracz – OZON z Tartaku osiągnął następujące wyniki na Otwartych Mistrzostwach Polski w Tropieniu Sportowym – Lublin 2020
FPr 2 – 84 pkt
FPr 1 – 82 pkt
!!! Gratulujemy !!!

13.08.2020 – miło nam poinformować, że na wystawach w Timisoarze (RUM) doberman pani Dominiki Hucał Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH osiągnęła następujące rezultaty:
> pierwszego dnia na krajowej wystawie otrzymała wniosek CAC, tytuł Zwycięzca rasy oraz otrzymała drugą lokatę w konkurencji Zwycięzca II grupy FCI; z kolei na wystawie międzynarodowej otrzymała wniosek CAC, tytuł Zwycięzca rasy;
> a następnego dnia na wystawie krajowej otrzymała wniosek CAC i tytuł Zwycięzca rasy, a na wystawie międzynarodowej otrzymała wniosek CAC, CACIB oraz tytuł Zwycięzca rasy.
!!! Gratulujemy !!!

03.08.2020 – miło nam poinformować, że doberman pani Dominiki Hucał – KAIROS de Grande Vinko zdał egzamin IGP1 zdobywając łącznie 241 punków. Tym samym spełnił wszystkie wymagania do otrzymania tytułu Międzynarodowego Championa (C.I.B.).
!!! Gratulujemy !!!

02.08.2020 – Po dłuższej przerwie mamy przyjemność ponownie, po raz czwarty, zaprosić na weekend z Patrycją Frolenko, która poprowadzi zajęcia z tropienia sportowego oraz posłuszeństwa sportowego (przygotowanie do egzaminów BH, IGP, OB, FPr, zawodów).
Patrycja jest członkiem ZKwP/Oddział Szczecin od 1995 roku oraz członkiem Deutscher Malinois Club e.v. (DMC) – niemieckiego klubu owczarka belgijskiego malinois. Posiada uprawnienia asystenta prób pracy ZKwP oraz licencję szkoleniową klubu Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (klub owczarka niemieckiego w Niemczech). Jest również licencjonowanym treserem psów uprawnionym przez ZKwP.

Jest jednym z najbardziej doświadczonych i utytułowanych zawodników w Polsce, swoją klasę potwierdza startując z kolejnymi psami na zawodach w kraju i za granicą. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na zawodach najwyższej rangi. Wybrane osiągnięcia Patrycji i jej psów:

– 2019 Mistrz Polski IGP3 Cramp Reunion FCI (OBM) / Chorzów
– 2017 Memoriał Marka Szczepańskiego Crmap Reunion FCI (OBM) 1 lokata / Kraków
– 2017 FMBB Cramp Reunion FCI (OBM) 9 lokata / Halle, Niemcy
– 2016 MISTRZ POLSKI IPO3 KOB Cramp Reunion FCI (OBM) / Szczecin
– 2012 MISTRZ POLSKI IPO3 Farro vom Adlerauge (OBM) /Jaktorów,
– 2011 FCI WM Farro vom Adlerauge (OBM) 13 lokata /Rheine, Niemcy,
– 2007 FCI WM Eyk von Erikson (AT) 7 lokata / Tutin /Włochy,
– 2006 Mistrz POlski IPO3 Eyk von Erikson (AT) /Kraków
– 2005 Mistrz Niemiec Klubu KFT Eyk von Erikson /Lippetal, Niemcy
– 2002 Mistrzostwa Świata konkurencja IPO3 Quanta Wienecke`s (ON), uczestnik FCI /Baunathal Niemcy
– 1996 Garna Bie -Mag (Boxer) IPO 3

Patrycja jako trenerka pracuje z psami różnych ras, które wraz ze swoimi przewodnikami biorą aktywny udział w egzaminach i zawodach, odnosząc liczne sukcesy. Ma w sobie ogromne pokłady cierpliwości dla psów oraz ich przewodników, bez względu na stopień zaawansowania, niejednokrotnie zaskakuje w treningu poczuciem humoru i pomysłowością!
Więcej informacji można znaleźć https://web.facebook.com/frolenkotrening

Tradycyjnie w planie mamy zajęcia z posłuszeństwa oraz śladów. Jest możliwość przyjazdu na jeden dzień jednak pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w całym weekendzie oraz klubowicze.

Koszt:

dwa dni 24-25.10.2020

– członkowie Klubu Pinczerów i Sznaucerów ZKwP*: 320zł
– pozostałe osoby: 350zł
– czynni zawodnicy członkowie Klubu Pinczerów i Sznaucerów ZKwP*: 280zł

jeden dzień 24.10 lub 25.10.2020

– członkowie Klubu Pinczerów i Sznaucerów ZKwP*: 170zł
– pozostałe osoby: 200zł

Obserwator – 100zł (bez względu na ilość dni).

Minimalna ilość psów, żeby zajęcia się odbyły to 10, maksymalna także 10 gdyż stawiamy na jakość treningu ?

W zgłoszeniu prosimy podać imię psa, wiek oraz to nad czym chce się pracować. Pomoże nam to ułożyć plan treningów, tak aby każdy miał możliwość skorzystać zarówno pracując ze swoim psem jak i obserwując pracę innych.

Treningi odbędą się na terenie Opolskiego Centrum Kynologicznego w Lubnowie w dniach 24-25.10.2020. Do naszej dyspozycji będą tam miejsca noclegowe, plac treningowy oraz łąki tropieniowe.

Konto do wpłat:
Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Łodzi
35 1240 3031 1111 0000 3426 6805
UWAGA ! > W tytule musi być koniecznie dopisek: Weekend z Patrycją Frolenko

Zaliczka (zwrotna jedynie w przypadku odwołania weekendu ! ) w kwocie 200zł płatna do 30.09.2020r.

Informacje oraz zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl

* Obowiązuje opłacenie składki członkowskiej za rok 2020!

28.07.2020 – miło nam poinformować, że na Wystawach międzynarodowych w Nitrze (SK) doberman pani Iwony Pucek – NEGRO NORRIS Błękitny Kanion osiągnął następujące rezultaty
> w piątek dostał wniosek CAC i CACIB, został Zwycięzcą rasy i zajął drugie miejsce w konkurencji Zwycięzca grupy II FCI;
> w sobotę dostał wniosek CAC i CACIB oraz został Zwycięzcą rasy;
> w niedzielę dostał wniosek CAC i ukończył Championat Słowacji.
!!! Gratulujemy !!!

27.07.2020 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowych wystawach w Nitrze (SK) doberman pani Dominiki Hucał Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH osiągnęła następujące rezultaty:

> pierwszego dnia otrzymała wniosek CAC, CACIB i tytuł Zwycięzca płci przeciwnej;
> a następnego dnia otrzymała CAC, CACIB, tytuł Zwycięzca rasy oraz została Zwyciężczynią II grupy FCI.
!!! Gratulujemy !!!

26.07.2020 – miło nam poinformować, że Sznaucer olbrzym czarny pani Kaliny Grześkowiak-Gracz OZON z Tartaku zdał egzamin IGP-2.

!!! Gratulujemy !!!

01.05.2020 – Z przykrością informujemy, że nasza wystawa specjalistyczna nie odbędzie się w dniu 16.05.br. Nie odbędzie się również wystawa międzynarodowa. Jest to spowodowane aktualnymi obostrzeniami GIS i Rządu dotyczącymi epidemii koronowirusa.

21.04.2020 – termin przyjmowania zgłoszeń do Rankingu został przedłużony do końca tygodnia.
Jeśli ktoś miał problem z zarejestrowaniem się jest jeszcze szansa !

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
w ten szczególny, wyjątkowy, ale i trudny czas
składamy Wam płynące z serca życzenia
przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, pozytywnej energii, spokoju i nadziei na lepsze jutro.

Dbajcie o siebie i swoje otoczenie !

Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do osób posiadających pinczery i sznaucery, które mają pomysły, czas i chęci w przyszłym roku zaangażować się w działalność Klubu bardziej aktywnie o informację na maila klubwybieralny@interia.pl w celu zorganizowania spotkania integracyjno-wystawowo-szkoleniowego na przełomie roku 2019/2020 w ośrodku Kłos – Jelicze znajdującym się w miarę w centralnej Polsce.

W związku z postępującą epidemią i zaleceniami o pozostawanie w domu
Zarząd Klubu informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów zaplanowane na dzień 29.03.br. nie odbędzie się w podanym terminie.
O nowym terminie poinformujemy jak tylko sytuacja się poprawi.
Życzymy dużo zdrowia i sił w tym trudnym czasie !

14.03.2020  – Zarząd Klubu informuje, że w dniu 29 marca 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie składki członkowskiej na 2021 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska w ZKwP oraz w Klubie za rok bieżący.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału.

!!! Serdecznie zapraszamy !!!

13.03.2020 – nowy termin Wystawy Światowej w Madrycie 9-12.07.2020 !

12.03.2020 – Ze względu na obecną sytuację IDC World Championship we Włoszech zostało odwołane !

Wystawa ISPU i towarzyszące zostały odwołane ze względu na sytuację w Niemczech.

11.03.2020 – miło nam poinformować, że na wystawie Crufts 2020 Doberman pani Iwony Pucek – NEGRO NORRIS Błękitny Kanion w klasie yearling otrzymał trzecią lokatę.
!!! Gratulujemy !!!

11.02.2020 – Wystawa Specjalistyczna Pinczerów i Sznaucerów: http://doberman-pinczer.pl/16-05-2020-wystawa-specjalistyczna

Wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały nadchodzący 2020 rok
życzy Zarząd Klubu.

Wystawa ISPU 30.11.2019 Budapeszt (HU)

27.11.2019 – aktualizacja zakładki „Szczenięta” – sznaucer miniaturowy czarny
Rodzice: Fairy Kiss JET SET & TRIP TO FELLOWSHIP OF THE RING TO Dolina Rivendell
Data urodzenia: 17.11.2019
Ilość szczeniąt: 4 psy, 2 suki
Kontakt: 507 645 561
www.sznaucer.slask.pl

04.11.2019 – aktualizacja zakładki Sznaucer średni pieprz i sól „Reproduktory” – Młodzieżowy Champion Polski San Jose Magnum Cordis FCI

04.11.2019 – miło nam poinformować, że na Krajowej wystawie w Piasecznie Sznaucer miniaturowy czarny pani Katarzyny Wiśniewskiej – SWEET CHOCOLATE With Me FCI otrzymała CWC i tytuł Najlepsza dorosła suka w rasie.
!!! Gratulujemy !!!

23.10.2019 – miło nam poinformować, że Sznaucer olbrzym czarny pani Kaliny Grześkowiak-Gracz OZON z Tartaku został Championem Austrii.
!!! Gratulujemy !!!

22.10.2019 – miło nam poinformować, że w dniu 20.10.br Doberman pani Sylwii Salmanowicz – Shawnna Elite House zdała egzamin BH.
!!! Gratulujemy !!!

22.10.2019 – miło nam poinformować, że na Krajowych wystawach w Zabrzu (w oba dni) Sznaucer miniaturowy czarny pani Katarzyny Wiśniewskiej – SWEET CHOCOLATE With Me FCI osiągnęła następujące rezultaty – Zwycięstwo młodzieży, Najlepszy junior w rasie oraz Zwycięzca płci przeciwnej.
!!! Gratulujemy !!!

22.10.2019 – w dniu 12.10.2019 w OWS Kłos Jedlicze odbyło się spotkanie integracyjno-wystawowe dla osób, które od kilku lat bezinteresownie wspierają i pomagają zarówno przy samych wystawach jak i w pozostałej działalności Klubu.
W ten sposób Zarząd Klubu pragnął w podsumowaniu tych kilku lat istnienia Klubu podziękować tym osobom za to, że Klub oraz nasze wystawy są takie a nie inne.
Serdecznie jeszcze raz dziękujemy osobom, które przybyły i tym którym nie udało się niestety dojechać.

Jednocześnie Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do osób posiadających pinczery i sznaucery, które mają pomysły, czas i chęci w przyszłym roku zaangażować się w działalność Klubu bardziej aktywnie o informację na maila klubwybieralny@interia.pl w celu zorganizowania spotkania integracyjno-wystawowo-szkoleniowego na przełomie roku 2019/2020 również w tym samym ośrodku znajdującym się w miarę w centralnej Polsce.

10.10.2019 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowej wystawie we Wrocławiu Sznaucer miniaturowy czarny pani Katarzyny Wiśniewskiej – SWEET CHOCOLATE With Me FCI otrzymał tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Polski oraz Nominację na Crufts 2020.
!!! Gratulujemy !!!

09.10.2019 – miło nam poinformować, że podczas wystaw międzynarodowych i klubowej w Komarom (HU), Sznaucery miniaturowe czarno-srebrne pani Agaty Przybysz osiągnęły następujące rezultaty:
– Edi Mazuriana FCI otrzymał 3 razy CAC, 1 raz Res.CACIB oraz tytuły Najlepszy pies i Zwycięzca płci przeciwnej. Ukończył również Championat Węgier;
– Imćpan Dzikie Pola FCI otrzymał 3 razy oceną doskonałą i jeden Res.CAC.
!!! Gratulujemy !!!

08.10.2019 – miło nam poinformować, że Dobermany pana Wojciecha Hurlaka osiągnęły następujące rezultaty:
> na wystawie ÖDK Klubsiegerschau 2019 w Wiedniu (A) Livonija Baronesa Fata Morgana otrzymała ocenę doskonałą i lokatę 2 (w klasie młodzieży);
> na wystawie Międzynarodowej we Wrocławiu
– Livonija Baronesa FATA MORGANA otrzymała nominację na Cruft’s 2020 i tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Polski,
– Eria Pro HARTL otrzymał CWC, CACIB, nominację na Cruft’s 2020 i tytuł Zwycięzca Polski.
!!! Gratulujemy !!!

03.10.2019 – miło nam poinformować, że na Krajowej wystawie w Wawrzkowiznie Sznaucery olbrzymy czarne pana Przemysława Bały osiągnęły następujące rezultaty:
– BELLUA Magical Black Dream zajęła czwartą lokatę w konkurencji Najpiękniejsze młodsze szczenię wystawy;
– ALISA Magical Black Dream zajęła trzecią lokatę w konkurencji Zwycięzca II grupy FCI.
!!! Gratulujemy !!!

26.08.2019 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowej wystawie w Mlada Boleslav (CZ) Doberman pani Dominiki Hucał
– Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH otrzymała wniosek CAC i Res.CACIB.
!!! Gratulujemy !!!

06.08.2019 – Aktualizacja zakładek:
Hodowla Sznaucerów miniaturowych Lakeshia FCI
„Szczenięta” – sznaucer miniaturowy czarno- srebrny
Rodzice: HERMES NA Di Casa Di Andrea & CZARA Dzikie Pola
Data urodzenia: 27.07.2019
Ilość szczeniąt: 4 – 3 suki 1 pies, wszystkie czarno-srebrne
Kontakt: 507 645 561

Sznaucer miniaturowy pieprz i sól – „Championy”, „Suki hodowlane” – USHRIYA Lakeshia & NEW DREAM IN OUR TEAM Dolin Rivendell
Sznaucer miniaturowy czarno – srebrny – „Championy”, „Suki hodowlane” – CZARA Dzikie Pola
Sznaucer miniaturowy biały – „Championy”, „Suki hodowlane” – YADIRA Dastynella elegant
Sznaucer miniaturowy czarny – „Championy”, „Suki hodowlane” -TRIP TO FELLOWSHIP OF THE RING TO Dolina Rivendell

28.07.2019  – aktualizacja zakładki Sznaucer miniaturowy czarno-srebrny „Reproduktory” – Champion Polski MARLEY Rębkowo (FCI)

25.07.2019 – miło nam poinformować, że Doberman pani Dominiki Hucał – KAIROS de Grande Vinko zdał egzamin ZTP z wynikiem V1B.

!!! Gratulujemy !!!

24.07.2019 – aktualizacja zakładki Dura Lex Polonia KING CRIMSON – Międzynarodowy Champion Wystawowy (C.I.E)

08.07.2019 – nowe informacje o ZTP i ADPr 28-29.09.2019 w zakładce Użytkowość

08.07.2019 – aktualizacja zakładki DURA LEX POLONIA KING CRIMSON

29.05.2019 – Informujemy, że istnieje możliwość badań genetycznych dla członków Klubu w Laboratorium Genomia s.r.o. ze zniżką 10%.
Wszystko opisane jest w linku:
https://www.genomia.cz/en/terms_conditions/#club_dogs
Klub potwierdzać będzie w laboratorium przy weryfikacji tylko członków Klubu z opłaconą składką za rok bieżący.

22.05.2019 – aktualizacja zakładki DURA LEX POLONIA KING CRIMSON

22.05.2019 – miło nam poinformować, że dobermany pani Sylwii Salmanowicz osiągnęły następujące rezultaty:
> wystawa międzynarodowa w Opolu – Shawnna Elite House otrzymała CWC i Res.CACIB;
> Coswig (Sachsen-Anhalt) na ADPr i ZTP:
Rihanna Elite House zdała ZTP z wynikiem SG1b, a Shawnna Elite House zdała ADPr;
> wystawa międzynarodowa w Chemnitz (DE):
Santana Elite House otrzymała ocenę dosk.1 i VDH-Anw.
Shawnna Elite House otrzymała ocenę dosk.2 i res-VDH-Anw.
Rihanna Elite House otrzymała ocenę dosk.1, VDH-Anw., res-CAC, res-CACIB.
!!! Gratulujemy !!!

21.05.2019 – miło nam poinformować, że na Węgierskim Klubie Dobermana nasi klubowicze osiągnęli następujące rezultaty:
psy pani Dominiki Hucał:
– Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH otrzymała tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu
– KAIROS de Grande Vinko otrzymał ocenę doskonałą lokatę 1 w klasie honorowej (w klasie tej nie ma możliwości konkurowania o CAC ! )
razem zostali Najlepszą parą hodowlaną.

Pies pana Włodzimierza Bujoka DURA LEX POLONIA KING CRIMSON otrzymał w klasie championów ocenę doskonałą lokatę 1 oraz wniosek CAC, tytuł Champion HDK 2019 i miał najlepszą obronę podczas tej wystawy.

!!! Gratulujemy !!!

19.05.2019Wyniki-specjalki-2019 ułozone

18.05.2019 – „Szczenięta” Urodzone – Sznaucer miniaturowy pieprz i sól
Nazwa hodowli: Marveldog
Rodzice: TAHIRA GREY STAR OF Rainbowland x DR HOUSE FROM Dolina Rivendell
Data urodzenia: 01.05.2019
Ilość szczeniąt: 3 suki i 3 psy
Kontakt: Dominika Żółkiewska,
email: zolkiewska.d@op.pl,
tel. 515814515

14.05.2019 – Wyniki Rankingu Wystawowego Klubu

Ranking Klubu za 2018 rok wyniki

24.04.2019 –  aktualizacja zakładek w rasie Sznaucer olbrzym czarny: „Suki hodowlane”- XENIA Bearded Devil, MARKIZA Happy Dog Polonia, „Championy” – CAPRI z Tartaku ,XENIA Bearded Devil,
MARKIZA Happy Dog Polonia, „Hodowle” – Hexenwiese oraz „Szczenięta”
> Urodzone
Rodzice: XENIA Bearded Devil, AIRON Magical Black Dream
Data urodzenia: 27.02.2019
Ilość szczeniąt: 3 suki czarne, 2 psy czarne
Kontakt: 732 251 291
> Planowane mioty
Rodzice: MARKIZA Happy Dog Polonia, Zarinas Design Tengo Un Sueno
Przewidywana data urodzenia: sierpień 2019
Kontakt: 732 251 291

22.04.2019 – miło nam poinformować, iż doberman pani Magdaleny Słomion – DAEMON vd Leibgarde na Krajowych Zawodach IGP w Opolu zaliczył IGP 3 z punktacją 89/94/89 i zdobył pierwszą lokatę. Album z zawodów: http://www.facebook.com/magdalena.slomion/media_set?set=a.2294001780621453&type=3
!!! Gratulujemy !!!

20.04.2019 – miło nam poinformować, iż DELIKAN Polska ( www.delikanpolska.pl ; www.facebook.com/delikanpolskapl-626170354156357 ) ufundował nagrody na konkurencje finałowe.
We are pleased to announce that DELIKAN Polska ( www.delikanpolska.pl ; www.facebook.com/delikanpolskapl-626170354156357 ) has funded awards on final competition.
!!! Bardzo dziękujemy / Thank you very much !!!

Delikan

Wielkanoc 2019

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia!
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego 
w gronie najbliższych osób
składa Zarząd Klubu.

18.04.2019 – aktualizacja zakładek: „Suki hodowlane”-Marveldog DRACARYS MAGNA, „Szczenięta-planowane mioty” Sznaucer miniaturowy pieprz i sól:

miot grafika

18.04.2019 – aktualizacja zakładek: „Hodowle”, „Suki hodowlane”, „Championy” – Sznaucer średni pieprz i sól: ELITESSE, SKYFALL Elitesse.

11.03.2019 – miło nam poinformować, że na Krajowej wystawie we Włocławku Sznaucer olbrzym czarny pana Piotra Sznajdera – BIG BEN Nergal otrzymał tytuł Najlepszy junior w rasie oraz Zwycięzca rasy.
Ukończył również Młodzieżowy Championat Polski.
!!! Gratulujemy !!!

10.03.2019 – Zapraszamy do nadsyłania informacji o swoich psach na stronę Klubu i funpage przy pomocy pliku: Aktualizacja informacji na stronę Klubu i funapge.

07.032019 – aktualizacja zakładek: „Hodowle”, „Suki hodowlane”, „Championy” – Sznaucer miniaturowy pieprz i sól TAHIRA GREY STAR OF Rainbowland, Marveldog FCI

05.03.2019 –  Mamy przyjemność zaprosić na czwarty klubowy weekend z Patrycją Frolenko, która poprowadzi zajęcia z tropienia sportowego oraz posłuszeństwa sportowego (przygotowanie do egzaminów BH, IGP, OB, zawodów).

Patrycja jest członkiem ZKwP/Oddział Szczecin od 1995 roku oraz członkiem Deutscher Malinois Club e.v. (DMC) – niemieckiego klubu owczarka belgijskiego malinois. Posiada uprawnienia asystenta prób pracy ZKwP oraz licencję szkoleniową klubu Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (klub owczarka niemieckiego w Niemczech). Jest również licencjonowanym treserem psów uprawnionym przez ZKwP.

Niezmiennie jest jednym z najbardziej doświadczonych i utytułowanych zawodników w Polsce, swoją klasę potwierdza startując z kolejnymi psami na zawodach w kraju i za granicą. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na zawodach najwyższej rangi. Wybrane osiągnięcia Patrycji i jej psów:

– 2017 Memoriał Marka Szczepańskiego Crmap Reunion FCI (OBM) 1 lokata / Kraków
– 2017 FMBB Cramp Reunion FCI (OBM) 9 lokata / Halle, Niemcy
– 2016 MISTRZ POLSKI IPO3 KOB Cramp Reunion FCI (OBM) / Szczecin
– 2012 MISTRZ POLSKI IPO3 Farro vom Adlerauge (OBM) /Jaktorów,
– 2011 FCI WM Farro vom Adlerauge (OBM) 13 lokata /Rheine, Niemcy,
– 2007 FCI WM Eyk von Erikson (AT) 7 lokata / Tutin /Włochy,
– 2006 Mistrz POlski IPO3 Eyk von Erikson (AT) /Kraków
– 2005 Mistrz Niemiec Klubu KFT Eyk von Erikson /Lippetal, Niemcy
– 2002 Mistrzostwa Świata konkurencja IPO3 Quanta Wienecke`s (ON), uczestnik FCI /Baunathal Niemcy
– 1996 Garna Bie -Mag (Boxer) IPO 3

Patrycja jako trenerka pracuje z psami różnych ras, które wraz ze swoimi przewodnikami biorą aktywny udział w egzaminach i zawodach, odnosząc liczne sukcesy. Ma w sobie ogromne pokłady cierpliwości dla psów oraz ich przewodników, bez względu na stopień zaawansowania, niejednokrotnie zaskakuje w treningu poczuciem humoru i pomysłowością!
Więcej informacji można znaleźć https://web.facebook.com/frolenkotrening

W planie mamy zajęcia z posłuszeństwa w sobotę oraz śladów w niedzielę. Jest możliwość przyjazdu na jeden dzień jednak pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w całym weekendzie oraz klubowicze.

Koszt:
dwa dni

– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego z czynnym sportowo psem: 200zł *
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 250zł *
– pozostałe osoby: 300zł

jeden dzień

– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 130zł
– pozostałe osoby: 160zł
Obserwator – 100zł (bez względu na ilość dni).
Minimalna ilość psów, żeby zajęcia odbyły się to 10, maksymalna 12.

W zgłoszeniu prosimy podać imię psa, wiek oraz to nad czym chce się pracować. Pomoże nam to ułożyć plan treningów tak aby każdy miał możliwość skorzystać zarówno pracując ze swoim psem jak i obserwując pracę innych.

Treningi odbędą się na terenie położonego w lesie dużego ośrodka rekreacyjno – sportowego w okolicach Bełchatowa, gdzie istnieje również możliwość zakwaterowania: http://wawrzkowizna.com.pl , łąki na ślady oddalone są o kilkanaście kilometrów od ośrodka. Do dyspozycji będziemy mieć duże boisko sportowe.

Konto do wpłat:
91116022020000000274634393
zaliczka (zwrotna jedynie w przypadku odwołania weekendu !) w kwocie 100zł płatna do 18.03.2019r.
W tytule prosimy o napisanie: Weekend z Patrycją Frolenko

Informacje oraz zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl

* dotyczy klubowiczów z opłaconą składką na rok 2019

17.02.2019 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowej wystawie w Katowicach doberman pani Dominiki Hucał – Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH otrzymała Zwycięstwo Młodzieży oraz tytuły Najlepszy junior w rasie i Zwycięzca rasy.
!!! Gratulujemy !!!

17.02.2019 – Regulamin Rankingu Wystawowego Klubu Pinczerów i Sznaucerów (z władzami wybieralnymi)

Organizatorem Rankingu jest Klub Pinczerów i Sznaucerów (z władzami wybieralnymi).

Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.

Do rankingu mogą być zgłaszane psy będące własnością członka Klubu (lub wyhodowane przez niego w przypadku konkurencji hodowlanych), który uiścił składkę na rzecz Klubu za rok 2019.

Do rankingu mogą zostać zgłoszone wyłącznie wyniki z wystaw, na których psy uzyskały ocenę doskonałą (w rasie doberman w klasie młodzieży dopuszcza się ocenę bardzo dobrą z krajów w których nie jest przyznawana ocena doskonała), a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocenę wybitnie obiecującą.

Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i dotyczy wystaw organizowanych w kraju jak i zagranicą.

Ranking wystawowy prowadzony jest dla poszczególnych ras oraz psów i suk oddzielnie. Ponadto rozdzielony będzie według wieku:
> szczenięta (młodsze szczenięta i szczenięta łącznie),
> młodzież,
> psy dorosłe (z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów),
> weterany.

W poszczególnych rasach powstanie również ranking hodowli, suk hodowlanych i reproduktorów. W przypadku hodowli skany/fotografie/kserokopie kart ocen zobowiązany jest dodać hodowca, a w pozostałych konkurencjach właściciel suki hodowlanej lub reproduktora. Brane pod uwagę będzie całe potomstwo polskie jak i zagraniczne pod warunkiem załączenia skanów/fotografii/kserokopii kart ocen.

Właściciel psa zgłaszanego do Rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć do dnia 25 kwietnia 2019 roku. W Rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, otrzymane w podanym wyżej terminie.

Właściciel psa zgłasza wszystkie wyniki wystawowe swojego psa do Rankingu poprzez stronę internetową http://ranking-klub-pinczer-sznaucer-2019.solmind.pl/Ranking/Action/Login

Należy założyć konto i zalogować się do systemu, następnie kliknąć „Dodaj psa do rankingu”.

Po dodaniu psa do systemu trzeba kliknąć „Lista Twoich dodanych psów”. Wybrać psa i wyświetlą się opcje:
a) Edytuj – można z edytować informacje o psie,
b) Usuń,
c) Edytuj punktację – „Dodaj wystawę” należy wypełnić informacje o wystawie (data, miejsce, osiągnięcia).
Po zapisaniu wystawy pojawi się okienko gdzie będą dane wystawy i trzy opcje:
a) Edytuj (edycja dodanej wystawy),
b) Edytuj pliki – tu załączamy zdjęcie /pdf karty oceny oraz konkurencji finałowych,
c)Usuń.

W sprawach spornych dotyczących otrzymanych wyników będą brane pod uwagę informacje otrzymane od Organizatora danej wystawy.

Wyniki rankingu będą ogłoszone na wystawie organizowanej przez Klub 11.05.2019 roku i tam też będą wręczane wyróżnienia. Po wystawie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Klubu.

Trzy psy z największą ilością punktów zostaną uhonorowane tytułami:

Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2019

Pierwszego Wice-Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2019

Drugiego Wice-Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2019

Ponadto wyżej wymieni zwycięzcy ukażą się na okładce kolejnej wystawy specjalistycznej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

05.02.2019 – miło nam poinformować, że na wystawach w Timisoarze (ROM) dobermany naszych
klubowiczek osiągnęły następujące rezultaty:
> Wystawa krajowa 02.02.br.:
– Vivat de Vinko WONDERFULL AALIYAH, pani Dominiki Hucał, otrzymała wniosek CACJ,
tytuły: Najlepszy Junior, Najlepsza Suka, Zwycięzca płci przeciwnej oraz w
konkurencji Najpiękniejszy junior grupy II FCI zajęła lokatę 2;
– Eria Pro HAPPINESS, pani Aleksandry Kwaśnej, otrzymała wniosek CAC.
> Wystawa międzynarodowa 02.02.br.:
– Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH, otrzymała wniosek CACJ, tytuły: Najlepszy
Junior, Najlepsza Suka, Zwycięzca rasy;
– Eria Pro HAPPINESS, otrzymała wnioski CAC i CACIB – ukończyła Interchampionat.
> Wystawa międzynarodowa 03.02.br.:
– Eria Pro HAPPINESS, otrzymała CAC i Res.CACIB ukończyła Championat Rumuni.
!!! Gratulujemy !!!

30.01.2019Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów odbędzie się 16.02.2019 roku o godz.12:00 w hotelu Wodnik (https:/hotel-wodnik.com.pl) – Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie składki członkowskiej na 2020 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału.

!!! Serdecznie zapraszamy !!!

28.01.2019 – aktualizacja informacji w zakładce: „Reproduktory” NEW ROCKY Gedanensis FCI – Potomstwo.

03.01.2019 – aktualizacja informacji w zakładkach: Sznaucer miniaturowy czarny – Szczenięta urodzone : Hodowla Dolina Rivendell

Rodzice: CIB GENEVA z Sardanu , CH Fairy Kiss JET SET
Data urodzenia: 16.12.2018
Ilość szczeniąt: 2 suki, 3 psy
Kontakt:
iza@sznaucery.com
www.facebook.com/dolinarivendellkennel

oraz Sznaucer miniaturowy pieprz i sól – Szczenięta urodzone: Hodowla Dolina Rivendell

MIOT : MAC N/N
Rodzice: CIB O’SOLE O’SOLE MIO , JCH FALCO Crazy Paws
Data urodzenia: 28.12.2018
Ilość szczeniąt: 1 suka, 2 psy
Kontakt:
iza@sznaucery.com
www.facebook.com/dolinarivendellkennel

——————————————————————————————-

31.12.2018 – Z okazji nadchodzącego Nowego Roku Zarząd Klubu pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz sukcesów: hodowlanych, wystawowych i szkoleniowych !!!

23.12.2018 – Zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych wśród bliskich sercu osób w serdecznej, rodzinnej atmosferze 
życzy Zarząd Klubu.

17.12.2018 – aktualizacja zakładki „Seminaria/Wykłady”

17.12.2018 – Na sprzedaż Doberman !
Azyl Filodendrons
Urodzony: 07.05.2018
Jockey Apologeta (Pride of Russia Urano & Havana Apoloeta)
From Island Korsika Come Together ( Ilane Della Piancarda & Elegant Line Germanika)
Po więcej informacji prosimy kontaktować się z Panią Katarzyna Chruściel: www.facebook.com/katarzyna.chrusciel.52?lst=1545544470%3A100001979687519%3A1545070007

12.12.2018 – miło nam poinformować, że na Krajowej wystawie w Nowym Dworze Mazowieckim Doberman pani Kariny Kwiatkowskiej – Black Fusion (FCI) AAMON AKAAL, otrzymał Zwycięstwo młodzieży i tytuł Najlepszy junior w rasie.
!!! Gratulujemy !!!

12.12.2018 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowych wystawach w Nitrze (SK) Sznaucery olbrzymy czarne pana Przemysława Bały osiągnęły następujące rezultaty:
– pierwszego dnia
> ALISA Magical Black Dream otrzymała CAJC i tytuł Zwycięzca płci przeciwnej (ukończyła również Młodzieżowy Championat Słowacji),
> Stablemaster’s MONA LISA SMILE otrzymała CACIB;
– drugiego dnia ALISA Magical Black Dream otrzymała CAC, CACIB i tytuł Zwycięzca rasy.
!!! Gratulujemy !!!

11.12.2018 – miło nam poinformować, że na Krajowej wystawie w Świebodzicach Sznaucery średnie pieprz i sól pana Michała Włodarczaka osiągnęły następujące rezultaty:
> IRON MAN Elitesse otrzymał CWC, Najlepszego dorosłego psa w rasie i Zwycięstwo rasy, a następnie zajął drugą lokatę w konkurencji Zwycięzca grupy II FCI;
> ORION Alarm Beskyd otrzymał tytuł Najlepsze młodsze szczenię w rasie.
!!! Gratulujemy !!!

04.12.2018 – miło nam poinformować, że na Krajowej Wystawie w Świebodzicach Sznaucery średnie pieprz i sól pana Michała Włodarczaka osiągnęły następujące rezultaty:
IRON MAN Elitesse – Zwycięzca grupy II FCI lokata 2;
ORION Alarm Beskyd – Najpiękniejsze młodsze szczenię w rasie.
!!! Gratulujemy !!!

28.11.2018 – aktualizacja w zakładkach Pinczerów miniaturowych:

Championy i Suki hodowlane – APHRODITE DEAM AMORIS Divina Daemonia FCI
Hodowla: Divina Daemonia FCI
„Szczenięta” Urodzone mioty – Hodowla: Divina Daemonia FCI
Rodzice: APHRODITE DEAM AMORIS Divina Daemonia FCI X DENIS TOPAZ ZLOCISTY
Data urodzenia: 26.03.2018
Ilość szczeniąt:3 – 1 suka 2-psy (czarne podpalane)
Kontakt:503-767-736 sprzedane

25.11.2018 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowych Wystawach w Poznaniu Sznaucer miniaturowy czarno-srebrny pani Marty Szymańskiej – SHERIDAN TIESTO Bella Fraga osiągnął następujące rezultaty:
– pierwszego dnia dostał tytuły: Najpiękniejszy weteran w rasie i Zwycięzca płci przeciwnej oraz zajął trzecią lokatę w konkurencji Najpiękniejszy weteran wystawy;
– drugiego dnia dostał tytuły: Najpiękniejszy weteran w rasie i Zwycięzca Polski Weteranów 2018.
!!! Gratulujemy !!!

22.11.2018 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowych Wystawach w Poznaniu sznaucery naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
> Sznaucer miniaturowy biały pana Rafała Koziełła – DRACO WHITE STAR OF Rainbowland FCI:
w pierwszy dzień otrzymał wniosek CWC, CACIB i tytuł Zwycięzca rasy,
w drugi dzień otrzymał wniosek CWC, CACIB oraz tytuły: Zwycięzca rasy i Zwycięzca Polski 2018.
> Sznaucer miniaturowy czarno-srebrny pana Rafała Koziełła – SIXTH SENSE THE STAR OF Rainbowland FCI w oba dni dostał tytuł Najlepsze szczenię w rasie.
> Sznaucer miniaturowy czarny
GIPSY KING BLACK STAR OF Rainbowland FCI pana Rafała Koziełła
w pierwszy dzień dostał ocenę doskonałą i lokatę 2, a w drugi dzień dostał wniosek CWC, CACIB oraz tytuły: Zwycięzca rasy i Zwycięzca Polski 2018;
SAPHIRA SP FROM Rainbowland FCI pani Tatiany Figury w sobotę otrzymała wniosek CWC i Res.CACIB.
!!! Gratulujemy !!!

21.11.2018 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowych Wystawach w Poznaniu Pinczer średni pani Joanny Rakowskiej – JAZZPER Star of Elune osiągnęła następujące rezultaty:
– w pierwszy dzień otrzymała wniosek CWC, CACIB oraz tytuł Zwycięzca rasy i kwalifikację na Crufts;
– w drugi dzień otrzymała wniosek CWC i Res.CACIB.
!!! Gratulujemy !!!

12.11.2018 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowej wystawie w Kielcach Sznaucery olbrzymy czarne pana Przemysława Bały osiągnęły następujące rezultaty:
> Stablemaster’s MONA LISA SMILE otrzymała wniosek CWC i CACIB oraz tytuł Najlepsza dorosła suka w rasie i Zwycięzca rasy;
> ALISA Magical Black Dream otrzymała wniosek CWC i res.CACIB.
!!! Gratulujemy !!!

12.11.2018 – miło nam poinformować, że na wystawach w Kielcach doberman pani Kariny Kwiatkowskiej – CASSIDY de Terra Mirabili osiągnęła następujące rezultaty:
> Wystawa międzynarodowa:
– otrzymała tytuł Najlepszy weteran w rasie i Zwycięzca rasy oraz zajęła czwartą lokatę w konkurencji Zwycięzca grupy II FCI. Ukończyła również Championat weteranów;
> Wystawa krajowa:
– otrzymała tytuł Najlepszy weteran w rasie i Zwycięzca rasy.
!!! Gratulujemy !!!

07.11.2018 – aktualizacja zakładki Pinczer miniaturowy „Reproduktory” – NEW ROCKY Gedanensis FCI.

04.11.2018 – miło nam poinformować, że doberman pani Katarzyny Sobolewskiej – McKennah DOBISLAVA na Mistrzostwach Polski w Tropieniu 2018 w Kalsku, kat. FPr2 osiągnęła następujący rezultat: 92pkt, lok. IV/X .
!!! Gratulujemy !!!

30.10.2018 – wyniki i zdjęcia / results & photos – ISPU 2018: http://doberman-pinczer.pl/12-10-2018-ispu/

30.10.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawie Specjalistycznej DV w Coswig (DE) dobermany naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
– Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH pani Dominiki Hucał otrzymała ocenę doskonałą lokatę 1 i tytuł Landes-Jugendsiegerin Sachsen 2018;
– RIHANNA Elite House pani Sylwii Salmanowicz otrzymała ocenę doskonałą lokatę 1.
!!! Gratulujemy !!!

28.10.2018 – miło nam poinformować, że Sznaucer olbrzym czarny pani Kaliny Grześkowiak-Gracz OZON z Tartaku zdał egzamin IPO-1.
!!! Gratulujemy !!!

25.10.2018 – aktualizacja zakładki YORK YUE WAN Igniculus – Pinczer średni

25.10.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawie Europejskiej Sznaucer miniaturowy czarno-srebrny pani Marty Szymańskiej – SHERIDAN TIESTO Bella Fraga zajął trzecią lokatę w konkurencji Najpiękniejszy Weteran Wystawy.
!!! Gratulujemy !!!

24.10.2018 – miło nam poinformować, iż doberman pani Magdaleny Słomion – DAEMON vd Leibgarde zajął pierwsze miejsce w Otwartych Mistrzostwach Słowackiego Klubu Dobermana IPO 3 oraz miał najlepsze posłuszeństwo IPO 3 zawodów.
!!! Gratulujemy !!!

16.10.2018 – zdjęcia z / photos from ISPU Show: www.facebook.com/1557893381128453/photos/?tab=album&album_id=2171733893077729

04.10.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawie międzynarodowej we Wrocławiu dobermany pani Katarzyny Chruściel osiągnęły następujące rezultaty:
> AZYL Filodendrons – ocena wybitnie obiecująca lokata 1;
> ATRIA Filodendrons – Najlepsze młodsze szczenię w rasie;
> JOCKEY Apologeta otrzymał wniosek CWC i CACIB oraz tytuły: Najlepszy dorosły pies w rasie i Zwycięzca płci przeciwnej;
> Doxa Baltic Residence otrzymała wniosek CWC.
!!! Gratulujemy !!!

02.10.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawie międzynarodowej we Wrocławiu doberman pani Kariny Kwiatkowskiej – CASSIDY de Terra Mirabili została Najlepszym weteranem w rasie.
!!! Gratulujemy !!!

30.09.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawie międzynarodowej w Tulln (A) Sznaucery olbrzymy czarne pani Kaliny Grześkowiak-Gracz osiągnęły następujące rezultaty:
– sobota:
OZON z Tartaku – wniosek CAC i CACIB oraz tytuł BUNDESSIEGER,
LOGAN Asterniger – wniosek CAC ukończony Championat Austrii.
– niedziela:
OZON z Tartaku – wniosek CAC i CACIB oraz tytuł Zwycięzca rasy i Kwalifikacja na Craft’s;
LOGAN Asterniger – wniosek CAC.
!!! Gratulujemy !!!

30.09.2018 – miło nam poinformować, że Sznaucer średni pana Michała Włodarczaka – IRON MAN Elitesse osiągnął następujące rezultaty:
> Krajowa wystawa w Kargowej (o/Zielona Góra) – Zwycięzca rasy, Zwycięzca grupy II FCI, Najpiękniejszy pies wystawy lokata 3;
> Wystawa PSK w Glauchau (DE) – Zwycięzca rasy.
!!! Gratulujemy !!!

28.09.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawie Międzynarodowego Klubu Dobermana (IDC) nasi klubowicze osiągnęli następujące rezultaty:
> Doskonała lokata 1 – KAIROS de Grande Vinko, klasa honorowa czarne psy, właściciel Hucał Dominika;
> Wybitnie obiecująca lokata 2 – Livonija Baronesa FATA Morgana, klasa baby czarne suki, właściciel Hurlak Wojciech;
> Wybitnie obiecująca lokata 3 – Via Felicium Zolthar, klasa baby czarne psy, właściciel Elwira Swadźba;
> Wybitnie obiecująca lokata 3 – Livonija Baronesa FORNARINA Ora, klasa baby brązowa suka, właściciel Anna sikorska;
> Doskonała lokata 4 – AL-PARI z Negraland, klasa honorowa czarne suki, właściciel Anna sikorska.
!!! Gratulujemy !!!

09.09.2018 –  miło nam poinformować, iż DELIKAN Polska ( www.delikanpolska.pl ; www.facebook.com/delikanpolskapl-626170354156357 ) ufundował nagrody na konkurencje finałowe wystawy ISPU oraz upominki.

We are pleased to announce that DELIKAN Polska ( www.delikanpolska.pl ; www.facebook.com/delikanpolskapl-626170354156357 ) has funded awards on final competition at ISPU Show and gifts.
!!! Bardzo dziękujemy / Thank you very much !!!

Delikan

02.09.2018 – aktualizacja zakładki w rasie Doberman – Dura Lex Polonia KING CRIMSON

30.08.2018 – miło nam poinformować, że Sznaucery olbrzymy czarne pani Kaliny Grześkowiak-Gracz osiągnęły następujące rezultaty na Wystawach międzynarodowych w Lipsku (DE):
> OZON z Tartaku pierwszego dnia otrzymał wniosek CAC i Res.CACIB, a drugiego dnia otrzymał wniosek CAC i CACIB oraz tytuł German Winner;
> LOGAN Asterniger uzyskał dwukrotnie wniosek CAC.
!!! Gratulujemy !!!

30.08.2018 – miło nam poinformować, że Sznaucery olbrzymy czarne pana Przemysława Bały osiągnęły następujące rezultaty na Wystawach międzynarodowych w Lipsku (DE):
> ALISA Magical Black Dream jednego dnia otrzymała wnioski Anw.Dt.Jug.Ch.VDH i tytuł VDH Jugend-Sieger Leipzig, a drugiego dnia wnioski Res.Anw.Dt.Jug.Ch.VDH i tytuł
V-ce Junior German Winner 2018;
> Stablemaster’s MONA LISA SMILE otrzymała wniosek Res.CAC i dwukrotnie Res.Anw.Dt.Ch.VDH.
!!! Gratulujemy !!!

29.08.2018 – aktualizacja zakładki w rasie Doberman – Dura Lex Polonia KING CRIMSON

27.08.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawie międzynarodowej „German Winner” w Leipzig (DE) doberman pani Dominiki Hucał – Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH otrzymała tytuł Najlepsze Szczenię w rasie.
!!! Gratulujemy !!!

25.08.2018 – ZTP & ADPr 17-18.11.2018 Wawrzkowizna (PL)

W planach mamy zorganizowanie ZTP & AD / We plan to organize ZTP & AD

17.11.2018 ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung)
OSiR Wawrzkowizna k/Bełchatów (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację / Persons interested in accomodation at place, please inform us)
Organizator / Organizer: Klub Pinczerów i Sznaucerów
Sędzia / Judge: Rudi Killmaier (D)
Pozorant / Helper: soon
Termin zgłoszeń / Deadline: 25.09.2018
Opłata / Entree fees:
> dla uczestników krajowych / Poland:
– za psy stanowiące własność członków ZKwP NALEŻĄCYCH do Klubu Pinczerów i Sznaucerów: 350 PLN
– pozostałe psy zarejestrowane do ZKwP należące do Klubów zagranicznych: 380 zł
> Foreign countries :
– for dog: 90 EUR
Zgłoszenia / Applications:
klubwybieralny@interia.pl

!!! Do ZTP/AD mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!!
!!! For ZTP/AD can join only dogs owned by people belonging to the Club, which is a member of IDC !!!

Ausdauerprüfung (ADPr) / The Endurance Test
Bełchatów (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację / Persons interested in accomodation at place, please inform us)
Organizator / Organizer: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego
Sędzia / Judge: Rudi Killmaier (D)
Termin zgłoszeń / Deadline: 25.09.2018
Opłata / Entree fees:
> dla uczestników krajowych / Poland:
– za psy stanowiące własność członków ZKwP NALEŻĄCYCH do Klubu Pinczerów i Sznaucerów: 50 PLN
– pozostałe psy zarejestrowane do ZKwP należące do Klubów zagranicznych: 80zł
> Foreign countries
– for dog: 20 EUR
Zgłoszenia / Applications:
klubwybieralny@interia.pl

Treningi do ZTP / Trainings to ZTP: soon

Więcej informacji o możliwości zapisania się do Klubu:
http://doberman-pinczer.pl/deklaracja-i-oplaty/

!!! WAŻNE / IMPORTANT !!!
**** Opłata za profil DNA w dniu egzaminu / Payment for the DNA profile on day of exam ***
*** Na egzamin należy zabrać oryginały dokumentów (rodowód, BH, HD, wynik vWD) oraz książeczkę zdrowia/paszport z ważnym szczepieniem / On the exam you must bring original documents (pedigree, BH, HD, the result of vWD) and health card / passport with a valid vaccination !!!

 15.08.2018 – Weekend z Patrycją Frolenko 24-25.11.2018, OSiR Wawrzkowizna k/Bełchatowa

Mamy przyjemność zaprosić na trzeci klubowy weekend z Patrycją Frolenko, która poprowadzi zajęcia z tropienia sportowego oraz posłuszeństwa sportowego (przygotowanie do egzaminów BH, IPO, OB, zawodów).
Patrycja jest członkiem ZKwP/Oddział Szczecin od 1995 roku oraz członkiem Deutscher Malinois Club e.v. (DMC) – niemieckiego klubu owczarka belgijskiego malinois. Posiada uprawnienia asystenta prób pracy ZKwP oraz licencję szkoleniową klubu Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (klub owczarka niemieckiego w Niemczech). Jest również licencjonowanym treserem psów uprawnionym przez ZKwP.

Jest jednym z najbardziej doświadcznych i utytułowanych zawodników w Polsce, swoją klasę potwierdza startując z kolejnymi psami na zawodach w kraju i za granicą. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na zawodach najwyższej rangi. Wybrane osiągnięcia Patrycji i jej psów:

– 2017 Memoriał Marka Szczepańskiego Crmap Reunion FCI (OBM) 1 lokata / Kraków
– 2017 FMBB Cramp Reunion FCI (OBM) 9 lokata / Halle, Niemcy
– 2016 MISTRZ POLSKI IPO3 KOB Cramp Reunion FCI (OBM) / Szczecin
– 2012 MISTRZ POLSKI IPO3 Farro vom Adlerauge (OBM) /Jaktorów,
– 2011 FCI WM Farro vom Adlerauge (OBM) 13 lokata /Rheine, Niemcy,
– 2007 FCI WM Eyk von Erikson (AT) 7 lokata / Tutin /Włochy,
– 2006 Mistrz POlski IPO3 Eyk von Erikson (AT) /Kraków
– 2005 Mistrz Niemiec Klubu KFT Eyk von Erikson /Lippetal, Niemcy
– 2002 Mistrzostwa Świata konkurencja IPO3 Quanta Wienecke`s (ON), uczestnik FCI /Baunathal Niemcy
– 1996 Garna Bie -Mag (Boxer) IPO 3

Patrycja jako trenerka pracuje z psami różnych ras, które wraz ze swoimi przewodnikami biorą aktywny udział w egzaminach i zawodach, odnosząc liczne sukcesy. Ma w sobie ogromne pokłady cierpliwości dla psów oraz ich przewodników, bez względu na stopień zaawansowania, niejednokrotnie zaskakuje w treningu poczuciem humoru i pomysłowością!
Więcej informacji można znaleźć https://web.facebook.com/frolenkotrening

W planie mamy zajęcia z posłuszeństwa oraz śladów. Jest możliwość przyjazdu na jeden dzień jednak pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w całym weekendzie oraz klubowicze.
Koszt:
> dwa dni
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 220zł
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego startujący w zawodach kynologicznych (IPO, FPr, OB): 200zł
– pozostałe osoby: 260zł
> jeden dzień
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 130zł
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego startujący w zawodach kynologicznych (IPO, FPr, OB): 110zł
– pozostałe osoby: 140zł
> Obserwator – 100zł (bez względu na ilość dni)

Minimalna ilość psów, żeby zajęcia się odbyły to 10, maksymalna 12.

W zgłoszeniu prosimy podać imię psa, wiek oraz to nad czym chce się pracować. Pomoże nam to ułożyć plan treningów tak aby każdy miał możliwość skorzystać zarówno pracując ze swoim psem jak i obserwując pracę innych.

Treningi odbędą się na terenie położonego w lesie dużego ośrodka rekreacyjno – sportowego w okolicach Bełchatowa, gdzie istnieje również możliwość zakwaterowania: http://wawrzkowizna.com.pl/ , łąki na ślady oddalone są o kilkanaście kilomtrów od ośrodka. Do dyspozycji będziemy mieć duże boisko sportowe.

Konto do wpłat:
91116022020000000274634393
zaliczka (zwrotna jedynie w przypadku odwołania weekendu !) w kwocie 100zł płatna do 07.11.2018r.
W tytule prosimy o napisanie: Weekend z Patrycją Frolenko

Informacje oraz zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl

02.08.2018 – miło nam poinformować, że na wystawie European Dobermann Trophy Winner w Graz (A) dobermany naszych
klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
> Shawnna Elite House pani Sylwii Salmanowicz – European Dobermann Trophy Young Winner 2018 & ÖKV Jugendbeste;
> Ramon Elite House pana Andrzeja Tomkiewicza – ÖKV Austria Winner w klasie użytkowej & Winner of Championship EDT 2018;
> Dura Lex Polonia King Crimson pana Włodzimierza Bujoka – ÖKV Austria Winner & Winner of Championship EDT 2018.
!!! Gratulujemy !!!

29.07.2018 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni: Championy – LA’RS Star of Elune.

25.07.2018 – miło nam poinformować, że na Międzynarodowej wystawie w Gorzowie Wielkopolskim doberman Pani Dominiki Hucał – Vivat de Vinko WONDERFUL AALIYAH, została Najpiękniejszym szczenięciem wystawy.
!!! Gratulujemy !!!

08.06.2018 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer średni:
Reproduktory & Championy – LA’RS Star of Elune

19.05.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawie Międzynarodowej w Opolu, Sznaucery miniaturowe czarno-srebrne pani Marty Szymańskiej uzyskały następujące rezultaty:
– SHERIDAN TIESTO Bella Fraga otrzymał tytuł Najlepszy weteran w rasie i zajął drugą lokatę w konkurencji Najpiękniejszy weteran wystawy;
– SHERIDAN TIESTO Bella Fraga oraz ZACNA DAMA Dzikie Pola zajęły trzecią lokatę w konkurencji Najpiękniejsza para wystawy.
!!! Gratulujemy !!!

19.05.2018 – aktualizacja zakładek w rasie doberman:
Reproduktory & Championy – Dura Lex Polonia KING CRIMSON
Suki hodowlane & Championy – Dura Lex Polonia JULIA

03.05.2018 – miło nam poinformować, że na Specjalistyczną wystawę pinczerów i sznaucerów hodowla Świat Sznaucerów (FCI) pana Artura Pakuły ufundowała puchar dla najstarszego weterana wystawy.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

02.05.2018 – miło nam poinformować, że na Wystawę Specjalistyczną pinczerów i sznaucerów Dr.Clauder’s Polska – Trufo s.c. [(oficjalny partner niemieckiej firmy Dr.Clauder solutions for pets GmbH) www.drclauders.pl ] ufundował upominki dla wszystkich zgłoszonych psów.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

02.05.2018

Miło nam poinformować, że na Specjalistyczną wystawę pinczerów i sznaucerów Pani Marzena Włodarczak i pan Michał Włodarczak (właściciel Interchampiona IRON MAN Elitesse) ufundowali nagrody dla Najpiękniejszego sznaucera wystawy oraz Najpiękniejszego pinczera wystawy.

!!! Bardzo dziękujemy !!!

Będzie to konkurencja dodatkowa w której uczestniczą Zwycięzcy ras:
pinczery – doberman, pinczer miniaturowy, pinczer średni
sznaucery – wszystkie sznaucery

02.05.2018 – iło nam poinformować, że na Specjalistyczną wystawę pinczerów i sznaucerów ZPH LORD ( www.lord-zph.pl ) ufundował bony o wartości 50zł do wykorzystania na stoisku dla Najpiękniejszego młodszego szczenięcia wystawy, Najpiękniejszego szczenięcia wystawy, Najpiękniejszego juniora wystawy oraz Najpiękniejszego weterana wystawy.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

Miło nam poinformować, że na Specjalistyczną wystawę pinczerów i sznaucerów firma Milord ( www.milord.com.pl ) ufundowała suszone przysmaki dla zwycięzców konkurencji finałowych.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

Miło nam poinformować, że na Specjalistyczną wystawę pinczerów i sznaucerów Sklep 4Pets.pl ( www.4pets.pl ) ufundował nagrody dla Zwycięzcy rasy i Zwycięzcy płci przeciwnej w rasie Doberman i Sznaucer olbrzym czarny.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

Miło nam poinformować, że na Specjalistyczną wystawę pinczerów i sznaucerów pani Ewa Rembiejewska firma FH „ANDRE” ( www.facebook.com/ewa.rembiejewska ) ufundowała zestawy nagród dla zwycięzców konkurencji finałowych.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

Miło nam poinformować, że na Specjalistyczną wystawę pinczerów i sznaucerów F.H.P CORNEX ( www.facebook.com/fhpcornex1 ) ufundował legowisko dla dla Najpiękniejszego psa wystawy.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

30.0.42018

Miło nam poinformować, że na Specjalistyczną wystawę pinczerów i sznaucerów firma POKUSA ( https://sklep.pokusa.org ) ufundowała nagrody dla: Najpiękniejszych juniorów (lokaty 1-4), Najpiękniejszych weteranów (lokaty 1-4) oraz dla Najpiękniejszego psa wystawy.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

Miło nam poinformować, że 29.04.br. w Berlinie (DE) doberman pani Sylwii Salmanowicz – RIHANNA Elite House zdała egzamin BH.
!!! Gratulujemy !!!

25.04.2018 – miło nam poinformować, że na Krajowych wystawach w Grudziądzu Sznaucery olbrzymy czarne z naszego Klubu, należące do pana Przemysława Bały osiągnęły następujące rezultaty:
– ALISA Magical Black Dream otrzymała dwukrotnie tytuł Najlepszy junior oraz Zwycięzca rasy, a ponadto na wystawie dziennej zajęła drugą lokatę w konkurencji Zwycięzca grupy II FCI, a na wystawie popołudniowej zajęła trzecią lokatę w konkurencji Zwycięzca grupy II FCI;
– Stablemaster’s MONA LISA SMILE otrzymała dwukrotnie wniosek CWC i tytuł Najlepsza dorosła suka.
!!! Gratulujemy !!!

25.04.2018 – miło nam poinformować, iż na Specjalistyczną Wystawę Pinczerów i Sznaucerów z tzw.”dużym” CWC firma Botaniqa ( http://botaniqa.eu ) ufundowała upominki dla Zwycięzców ras: Sznaucer miniaturowy biały, Sznaucer miniaturowy czarno-srebrny, Sznaucer miniaturowy czarny,  Sznaucer miniaturowy pieprz i sól,  Sznaucer olbrzym czarny,  Sznaucer olbrzym pieprz i sól, Sznaucer średni czarny, Sznaucer średni pieprz i sól.

!!! Bardzo dziękujemy !!!

botaniqa banner

24.04.2018 – miło nam poinformować, iż na Specjalistyczną Wystawę Pinczerów i Sznaucerów z tzw.”dużym” CWC, firma JAGA ( www.facebook.com/JagaLuxury ) ufundowała vouchery w kwocie 50zł dla Najpiękniejszych psów wystawy (BIS) oraz na konkurencję BOS Best in Show.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

Jaga schanuzershop

24.04.2018 – miło nam poinformować, że na Krajowej wystawie w Krośnie psy naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
– doberman, pana Wojciecha Hurlaka – Eria Pro HARTL został Zwycięzcą grupy II FCI oraz zajął czwartą lokatę w konkurencji Najpiękniejszy pies wystawy;
– sznaucer średni pieprz i sól pana Michała Włodarczaka – IRON MAN Elitesse zajął drugą lokatę w konkurencji Zwycięzca grupy II FCI.
!!! Gratulujemy !!!

23.04.2018 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Grudziądzu doberman pani Oli Janiak – McKennah EVITA została Najlepszym juniorem w rasie oraz Zwycięzcą rasy.
!!! Gratulujemy !!!

21.04.2018 – miło nam poinformować, iż na Specjalistyczną Wystawę Pinczerów i Sznaucerów główny sponsor, czyli firma DELIKAN ( www.delikanpolska.pl ; www.facebook.com/delikanpolskapl-626170354156357/ ) ufundował karmę suchą na konkurencje finałowe.
!!! Bardzo dziękujemy !!!

Delikan

14.04.2018 – miło nam poinformować, iż na I Zielonogórskich Zawodach w Tropieniu Sportowym Kalsk 2018, dobermany z naszego Klubu osiągnęły następujące rezultaty:
McKennah DOBISLAVA pani Katrzyny Sobolewskiej – FPr1, lokata 2/8 90pkt;
DAEMON vd Leibgarde pani Magdaleny Słomion – FPr3, lokata 12/12 2pkt.
!!! Gratulujemy !!!

12.04.2018 – miło nam poinformować, iż w słowackim Rankingu Wystawowym za 2017 rok, psy naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
– sznaucer średni pana Michała Włodarczaka – IRON MAN Elitesse zajął pierwsze miejsce w rasie, siódme miejsce w II gr.FCI oraz 50 miejsce w całym Rankingu;
– sznaucery olbrzymy czarne pani Kaliny Grześkowiak-Gracz uplasowały się następująco: OZON z Tartaku zajął pierwsze miejsce w rasie i swojej płci, a LOGAN Asterniger miejsce trzecie.
!!! Gratulujemy !!!

Wielkanoc

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia!
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
składa Zarząd Klubu.

25.03.2018 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Świebodzicach psy będące własnością naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
– Sznaucer średni pieprz i sól, pana Michała Włodarczaka – IRON MAN Elitesse zajął trzecią lokatę w konkurencji Zwycięzca Grupy II FCI;
– doberman, pana Wojciecha Hurlaka – Eria Pro HARTL zajął czwartą lokatę w konkurencji Zwycięzca Grupy II FCI.
!!! Gratulujemy !!!

20.03.2018 – miło nam poinformować, iż na Wystawach w Uzhgorod (UA) dobermany będące własnością naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
> na wystawie krajowej:
– Eria Pro HAPPINESS, pani Aleksandry Kwaśnej, otrzymała wniosek CAC, tytuł Zwycięzca rasy oraz zajęła trzecią lokatę w konkurencji Zwycięzca grupy II FCI;
– KAIROS de Grande Vinko, pani Dominiki Hucał, otrzymał wniosek CAC i tytuł Zwycięzca płci przeciwnej;
> na wystawach międzynarodowych:
– KAIROS de Grande Vinko, pani Dominiki Hucał, otrzymał CAC oraz CACIB jednego dnia, a drugiego CAC, CACIB i tytuł Zwycięzca płci przeciwnej;
– Eria Pro HAPPINESS, pani Aleksandry Kwaśnej, otrzymała dwa razy wniosek Res.CAC.
Ponadto KAIROS de Grande Vinko ukończył Championat Ukrainy.
!!! Gratulujemy !!!

19.03.2018 – serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Rankingu Wystawowego.

Regulamin Rankingu Wystawowego

Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego

(z władzami wybieralnymi)

*** Ze względu na zgodę na dołączenie sznaucerów do Klubu przez Zarząd Główny w zeszłym roku oraz na decyzję Walnego Zgromadzenia z 11.03.br. dotyczącego zmiany nazwy Klubu mają one prawo zgłaszać się do Rankingu Wystawowego za 2017 rok. ***

 1. Organizatorem Rankingu jest Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego (z władzami wybieralnymi).

 2. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.

Do rankingu mogą być zgłaszane psy będące własnością członka Klubu (lub wyhodowane przez niego w przypadku konkurencji hodowlanych), który uiścił składkę na rzecz Klubu za rok 2018.

 1. Do rankingu mogą zostać zgłoszone wyłącznie wyniki z wystaw, na których psy uzyskały ocenę doskonałą (w rasie doberman w klasie młodzieży dopuszcza się ocenę bardzo dobrą z krajów w których nie jest przyznawana ocena doskonała), a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocenę wybitnie obiecującą.

 2. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i dotyczy wystaw organizowanych w kraju jak i zagranicą.

 3. Ranking wystawowy prowadzony jest dla poszczególnych ras oraz psów i suk oddzielnie. Ponadto rozdzielony będzie według wieku:

  • szczenięta (młodsze szczenięta i szczenięta łącznie)

  • młodzież

  • psy dorosłe (z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów)

  • weterany.

W poszczególnych rasach powstanie również ranking hodowli, suk hodowlanych i reproduktorów. W przypadku hodowli skany/fotografie/kserokopie kart ocen zobowiązany jest dodać hodowca, a w pozostałych konkurencjach właściciel suki hodowlanej lub reproduktora. Brane pod uwagę będzie całe potomstwo polskie jak i zagraniczne pod warunkiem załączenia skanów/fotografii/kserokopii kart ocen.

 1. Właściciel psa zgłaszanego do Rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć dodnia 30 kwietnia 2018 roku. W Rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, otrzymane w podanym wyżej terminie.

 2. Właściciel psa zgłasza wszystkie wyniki wystawowe swojego psa do Rankingu poprzez stronę internetową http://ranking-klub-doberman-sznaucer.solmind.pl/Ranking/Action/Login

Należy założyć konto i zalogować się do systemu, następnie kliknąć „Dodaj psa do rankingu”.

Po dodaniu psa do systemu trzeba kliknąć „Lista Twoich dodanych psów”. Wybrać psa i wyświetlą się opcje:

a) Edytuj – można zedytować informacje o psie,

b) Usuń,

c) Edytuj punktację – „Dodaj wystawę” należy wypełnić informacje o wystawie (data, miejsce, osiągnięcia).

Po zapisaniu wystawy pojawi się okienko gdzie będą dane wystawy i trzy opcje:

a) Edytuj (edycja dodanej wystawy),

b) Edytuj pliki – tu załączamy zdjęcie /pdf karty oceny oraz konkurencji finałowych,

c)Usuń.

 1. W sprawach spornych dotyczących otrzymanych wyników będą brane pod uwagę informacje otrzymane od Organizatora danej wystawy.

 2. Wyniki rankingu będą ogłoszone na wystawie organizowanej przez Klub 12.05.2018 roku i tam też będą wręczane wyróżnienia. Po wystawie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Klubu.

 3. Trzy psy z największą ilością punktów zostaną uhonorowane tytułami:

  • Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2018

  • Pierwszego Wice-Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2018

  • Drugiego Wice-Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2018

Ponadto wyżej wymieni zwycięzcy ukażą się na okładce kolejnej wystawy z tzw.”dużym” CWC.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

TABELA PUNKTOWA RANKINGU

Ocena i tytuł

Ranga wystawy

krajowa

międzynarodowa/
championów

klubowa /
specjalistyczna

europejska /
Światowa

IDC / ISPU

Ocena doskonała/WO, lok. 1

5

10

10

15

30

Ocena doskonała/WO, lok. 2

4

8

8

12

24

Ocena doskonała/WO, lok. 3

3

6

6

9

18

Ocena doskonała/WO, lok. 4

2

4

4

6

12

Ocena doskonała/WO, lok. –

1

1

1

2

4

Naj. młodsze szczenię, Naj. szczenię

5

10

10

15

30

Zwycięzca Młodzieży / Zwycięzca weteran

5

10

10

50

100

Najlepszy Junior

5

10

10

50

100 (*)

CWC/CAC

5

10

10

50

100 (*)

Res. CAC

2

5

5

25

50 (*)

CACIB

40

100

Res. CACIB

20

50

Najlepszy dorosły pies / suka

5

7

7

10

20 (*)

Zwycięzca płci przeciwnej

10

15

15

50

100 (*)

Zwycięzca rasy

15

25

25

100

200 (*)

Najlepszy Weteran, Najlepszy pies użytkowy

3

5

6

18

30

Zwycięzca/Młodzieżowy Zwycięzca danego kraju lub Klubu

5

7

7

Zwycięzca Grupy, lok. 1

20

30

30

200

400 (*)

Zwycięzca Grupy, lok. 2

18

28

28

180

380 (*)

Zwycięzca Grupy, lok. 3

16

26

26

160

360 (*)

Zwycięzca Grupy, lok. 4

14

24

24

100

340 (*)

Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

Najpiękniejszy Pies Oddziału, lok. 1

15

20

20

30

Najpiękniejszy Pies Oddziału, lok. 2

13

18

18

28

Najpiękniejszy Pies Oddziału, lok. 3

11

16

16

26

Najpiękniejszy Pies Oddziału, lok. 4

9

14

14

24

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

60 (*)

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

58 (*)

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

56 (*)

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

54 (*)

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

60 (*)

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

58 (*)

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

56 (*)

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

54 (*)

Najpiękniejszy Weteran Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

60 (*)

Najpiękniejszy Weteran Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

58 (*)

Najpiękniejszy Weteran Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

56 (*)

Najpiękniejszy Weteran Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

54 (*)

Najpiękniejszy Junior Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

60 (*)

Najpiękniejszy Junior Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

58 (*)

Najpiękniejszy Junior Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

56 (*)

Najpiękniejszy Junior Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

54 (*)

Najpiękniejszy Pies Wystawy, lok. 1

40

60

60

400

800 (*)

Najpiękniejszy Pies Wystawy, lok. 2

38

58

58

380

780 (*)

Najpiękniejszy Pies Wystawy, lok. 3

36

56

56

360

760 (*)

Najpiękniejszy Pies Wystawy, lok. 4

34

54

54

340

740 (*)

(*) dotyczy wystawy ISPU

12.03.2018 – w dniu 11.03.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego z władzami wybieralnymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a Zarządowi oddziału łódzkiego ZKwP za użyczenie lokalu.

W wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie zostały ustalone m.in. następujące rzeczy:
– zmiana nazwy Klubu na Klub Pinczera i Sznaucera;
– wysokość składki członkowskiej na rok 2019 – 20 zł;

Zostały również wybrane władze Klubu.

Skład Zarządu Klubu:
Przewodnicząca – Anna Pakulska
Zastępca Przewodniczącej – Joanna Kuśmierek
Skarbnik – Rafał First
Sekretarz – Karina Kwiatkowska
Członek Zarządu – Joanna Rakowska
Zastępcy:
Michał Włodarczak
Kalina Grześkowiak-Gracz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Elżbieta Kubczak
Zastępca Przewodniczącej – Monika Wrońska
Sekretarz – Piotr Niedzielski
Zastępcy:
Krzysztof Sawicki
Magdalena Słomion

08.03.2018 – Serdecznie zapraszamy na nasze wystawy w Łodzi:

12.05.2018 Wystawa specjalistyczna dobermanów, pinczerów krótkowłosych i sznaucerów (z tzw.”dużym”CWC”) / Dobermanns, Pinschers (shorthair) and Schnauzers Speciality Show with „big” CAC

Sędzia/ Judge:
Luis Manuel Catalan (PT)
Doberman / Dobermann
Pinczer miniaturowy / Miniature Pinscher
Pinczer średni / Pinscher
Sznaucery / Schnauzers

13.05.2018 XXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych / International Dog Show (CACIB)

Sędziowie/ Judges:

Marek Lewandowski (PL)
Doberman / Dobermann
Pinczer miniaturowy / Miniature Pinscher
Pinczer średni / Pinscher
Pinczer małpi / Affenpinscher

Cristian Stefanescu (RO)
Sznaucery / Schnauzers

Zgłoszenia / Registration: www.wystawy.net

Termin przyjmowania zgłoszeń / Deadline of entries: 20.04.2018

CAC: http://doberman-pinczer.pl/12-05-2018-wystawa-specjalistyczna-speciality-show/
CACIB: www.lodz.zkwp.pl/oddzialy.php?n=wys_2018_m&oddzial=lodz

04.03.2018 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Drzonkowie dobermany będące własnością naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
– Ivette Ivy Elite House, pani Sylwii Salmanowicz, otrzymała tytuł Zwycięzca weteran, Najlepszy weteran w rasie oraz została Najpiękniejszym weteranem wystawy;
– Eria Pro HARTL, pana Wojciecha Hurlaka, otrzymał wniosek CWC i CACIB oraz tytuł Zwycięzca rasy;
– Rihanna Elite House, pani Sylwii Salmanowicz, otrzymała wniosek CWC i CACIB oraz tytuł Zwycięzca płci przeciwnej;
– Ramon Elite House, pana Andrzeja Tomkiewicza, otrzymał wniosek CWC i Res-CACIB;
– Shawnna Elite House, pani Sylwii Salmanowicz, otrzymała tytuł Zwycięzca młodzieży;
– LADY LOREIN Miratio, pana Andrzeja Tomkiewicza, otrzymała wniosek CWC.
!!! Gratulujemy !!!

03.03.2018 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Bratysławie (SK) dobermany będące własnością naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
– KAIROS de Grande Vinko, pani Dominiki Hucał, otrzymał wniosek CAC oraz tytuły Zwycięzca Słowacji i Zwycięzca rasy;
– Eria Pro HAPPINESS, pani Aleksandry Kwaśnej, otrzymała wniosek CAC.
!!! Gratulujemy !!!

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 11 marca 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz sekretarza i protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
– Zarządu Klubu
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Klubu,
– członków Komisji Rewizyjnej.
15. Wolne wnioski.
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniach na zebraniu jest opłacenie składek członkowskich Klubu i Związku Kynologicznego za 2018 rok .

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału oraz istnieje możliwość przesłania mailem (prosimy o wiadomość na klubwybieralny@interia.pl ).
!!! Serdecznie zapraszamy !!!

08.02.2018 – !!! W związku ze zmianą lokalizacji Wystawy Europejskiej 2018 została również zmieniona lokalizacja Wystawy ISPU.
Due to the change of the location the European Dog Show 2018, the location of the ISPU Show has also been changed.
Nowe miejsce / New place: Ptak Warsaw Expo !!!

Baner ISPU zmiana miejsca

18.01.2018 – w hodowli pinczerów miniaturowych Gemmae Ratlerrimus FCI są dostępne jeszcze 3 rude pieski.
Rodzice: Zilber Vasserfall Euro-Chic x Gemmae Ratlerrimus HEBE
Data urodzenia:01.10.2017
Ilosc szczeniat: 1 suczka, 5 pieskow, wszystkie rude, (WOLNE 3 PIESKI)
Kontakt:
+ 48 501 195 874
kontakt@ratlerrimus.pl
ania.barbarewicz@gmail.com
Www: ratlerrimus.pl
Facebook: Ania Barbarewicz, album HEBE – L litter

IMG_2684 2 3 4 5 6 7

16.01.2018 –  !!! UWAGA !!!

Weekend z Patrycją Frolenko 10-11.03.2018 (zmiana terminu z 07-08.04. !!! )
Bardzo prosimy o potwierdzenie osób zainteresowanych uczestnictwem w nowym terminie. Zaliczki płatne do 12.02.2018r.

Weekend z Patrycją Frolenko 10-11.03.2018r.

Mamy przyjemność zaprosić na drugi klubowy weekend z Patrycją Frolenko, która poprowadzi zajęcia z tropienia sportowego oraz posłuszeństwa sportowego (przygotowanie do egzaminów BH, IPO, OB, zawodów).
Patrycja jest członkiem ZKwP/Oddział Szczecin od 1995 roku oraz członkiem Deutscher Malinois Club e.v. (DMC) – niemieckiego klubu owczarka belgijskiego malinois. Posiada uprawnienia asystenta prób pracy ZKwP oraz licencję szkoleniową klubu Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (klub owczarka niemieckiego w Niemczech). Jest również licencjonowanym treserem psów uprawnionym przez ZKwP.

Jest jednym z najbardziej doświadcznych i utytułowanych zawodników w Polsce, swoją klasę potwierdza startując z kolejnymi psami na zawodach w kraju i za granicą. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na zawodach najwyższej rangi. Wybrane osiągnięcia Patrycji i jej psów:

– 2017 Memoriał Marka Szczepańskiego Crmap Reunion FCI (OBM) 1 lokata / Kraków
– 2017 FMBB Cramp Reunion FCI (OBM) 9 lokata / Halle, Niemcy
– 2016 MISTRZ POLSKI IPO3 KOB Cramp Reunion FCI (OBM) / Szczecin
– 2012 MISTRZ POLSKI IPO3 Farro vom Adlerauge (OBM) /Jaktorów,
– 2011 FCI WM Farro vom Adlerauge (OBM) 13 lokata /Rheine, Niemcy,
– 2007 FCI WM Eyk von Erikson (AT) 7 lokata / Tutin /Włochy,
– 2006 Mistrz POlski IPO3 Eyk von Erikson (AT) /Kraków
– 2005 Mistrz Niemiec Klubu KFT Eyk von Erikson /Lippetal, Niemcy
– 2002 Mistrzostwa Świata konkurencja IPO3 Quanta Wienecke`s (ON), uczestnik FCI /Baunathal Niemcy
– 1996 Garna Bie -Mag (Boxer) IPO 3

Patrycja jako trenerka pracuje z psami różnych ras, które wraz ze swoimi przewodnikami biorą aktywny udział w egzaminach i zawodach, odnosząc liczne sukcesy. Ma w sobie ogromne pokłady cierpliwości dla psów oraz ich przewodników, bez względu na stopień zaawansowania, niejednokrotnie zaskakuje w treningu poczuciem humoru i pomysłowością!
Więcej informacji można znaleźć https://web.facebook.com/frolenkotrening

W planie mamy zajęcia z posłuszeństwa w sobotę oraz śladów w niedzielę. Jest możliwość przyjazdu na jeden dzień jednak pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w całym weekendzie oraz klubowicze.
Koszt:
> dwa dni
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 200zł
– pozostałe osoby: 260zł
> jeden dzień
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 110zł
– pozostałe osoby: 140zł
> Obserwator – 100zł (bez względu na ilość dni).

Minimalna ilość psów, żeby zajęcia się odbyły to 10, maksymalna 12.

W zgłoszeniu prosimy podać imię psa, wiek oraz to nad czym chce się pracować. Pomoże nam to ułożyć plan treningów tak aby każdy miał możliwość skorzystać zarówno pracując ze swoim psem jak i obserwując pracę innych.

Treningi odbędą się na terenie położonego w lesie dużego ośrodka rekreacyjno – sportowego w okolicach Bełchatowa, gdzie istnieje również możliwość zakwaterowania: http://wawrzkowizna.com.pl/ , łąki na ślady oddalone są o kilkanaście kilomtrów od ośrodka. Do dyspozycji będziemy mieć duże boisko sportowe.

Konto do wpłat:
91116022020000000274634393
zaliczka (zwrotna jedynie w przypadku odwołania weekendu !) w kwocie 100zł płatna do 12.02.2018r.
W tytule prosimy o napisanie: Weekend z Patrycją Frolenko

Informacje oraz zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl

12.01.2018 – Przypominamy, że do dnia 20 stycznia 2018 jest termin złożenia do Urzędu Skarbowego zeznania PIT-6 na rok 2018 dla hodowców i właścicieli reproduktorów.
Formularz do wydruku jako dołączone zdjęcia lub przez internet:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2018/-/asset_publisher/0Tp7/content/pit-6-deklaracja-do-wymiaru-zaliczek-podatku-dochodowego-od-dochodow-z-dzialow-specjalnych-produkcji-rolnej-ustalanych-przy-zastosowaniu-norm-szacunkowych-dochodu-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fformularze%2F2018%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0Tp7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_0Tp7_

Zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych wśród bliskich sercu osób w serdecznej, rodzinnej atmosferze
życzy Zarząd Klubu.

kartka na boże narodzenie 2017

02.12.2017 – Sprawozdanie z Kongresu IDC w 2017 roku

Do IDC zostały przyjęte następujące kraje członkowskie: Szkocja, Azerbejdżan, Turcja.

Z IDC zostało wykluczone RPA.

Psy kopiowane urodzone po 01.08.2016 roku nie mogą być wystawiane na IDC.

Od 2024 roku żadne psy kopiowane nie mogą być wystawiane na IDC bez względu na kraj urodzenia.

Od 01.01.2018 psy podchodzące do ZTP musza mieć zdany egzamin BH (do tej pory nie obowiązywało to Włoch i Francji).

Ustalono terminy zgłoszeń na wystawę IDC:

– pierwszy termin 6 tyg.przed wystawą

– drugi termin 4 tyg.przed wystawą

– trzeci termin 2 tyg.przed wystawa z podwójną opłatą za zgłoszenie psa.

Od 01.01.2020 aby pies mógł przystąpić do ZTP oboje rodzice muszą mieć zdane ZTP (tylko dla 3 nowych członków starter obowiązuje przez okres 5 lat).

Terminy Wystaw IDC:

07-09.09.2018 Słowacja

2019 Węgry, 2020 Chorwacja, 2021 Słowacja, 2022 Holandia.

IDC Pracy 04-06.05.2018 rok

Stroną internetową IDC opiekuje się Michał Jakubowski.

W sprawie HD ustalono, co następuje w niżej podanym linku:

dobermann.de/wp-content/uploads/Instructions-for-HD-Evaluations.pdf

29.11.2017 –  Weekend z Patrycją Frolenko 07-08.04.2018r

Mamy przyjemność zaprosić na drugi klubowy weekend z Patrycją Frolenko, która poprowadzi zajęcia z tropienia sportowego oraz posłuszeństwa sportowego (przygotowanie do egzaminów BH, IPO, OB, zawodów).
Patrycja jest członkiem ZKwP/Oddział Szczecin od 1995 roku oraz członkiem Deutscher Malinois Club e.v. (DMC) – niemieckiego klubu owczarka belgijskiego malinois. Posiada uprawnienia asystenta prób pracy ZKwP oraz licencję szkoleniową klubu Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (klub owczarka niemieckiego w Niemczech). Jest również licencjonowanym treserem psów uprawnionym przez ZKwP.

Jest jednym z najbardziej doświadcznych i utytułowanych zawodników w Polsce, swoją klasę potwierdza startując z kolejnymi psami na zawodach w kraju i za granicą. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na zawodach najwyższej rangi. Wybrane osiągnięcia Patrycji i jej psów:

– 2017 Memoriał Marka Szczepańskiego Crmap Reunion FCI (OBM) 1 lokata / Kraków
– 2017 FMBB Cramp Reunion FCI (OBM) 9 lokata / Halle, Niemcy
– 2016 MISTRZ POLSKI IPO3 KOB Cramp Reunion FCI (OBM) / Szczecin
– 2012 MISTRZ POLSKI IPO3 Farro vom Adlerauge (OBM) /Jaktorów,
– 2011 FCI WM Farro vom Adlerauge (OBM) 13 lokata /Rheine, Niemcy,
– 2007 FCI WM Eyk von Erikson (AT) 7 lokata / Tutin /Włochy,
– 2006 Mistrz POlski IPO3 Eyk von Erikson (AT) /Kraków
– 2005 Mistrz Niemiec Klubu KFT Eyk von Erikson /Lippetal, Niemcy
– 2002 Mistrzostwa Świata konkurencja IPO3 Quanta Wienecke`s (ON), uczestnik FCI /Baunathal Niemcy
– 1996 Garna Bie -Mag (Boxer) IPO 3

Patrycja jako trenerka pracuje z psami różnych ras, które wraz ze swoimi przewodnikami biorą aktywny udział w egzaminach i zawodach, odnosząc liczne sukcesy. Ma w sobie ogromne pokłady cierpliwości dla psów oraz ich przewodników, bez względu na stopień zaawansowania, niejednokrotnie zaskakuje w treningu poczuciem humoru i pomysłowością!
Więcej informacji można znaleźć https://web.facebook.com/frolenkotrening

W planie mamy zajęcia z posłuszeństwa w sobotę oraz śladów w niedzielę. Jest możliwość przyjazdu na jeden dzień jednak pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w całym weekendzie oraz klubowicze.
Koszt:
> dwa dni
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 200zł
– pozostałe osoby: 260zł
> jeden dzień
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 110zł
– pozostałe osoby: 140zł
> Obserwator – 100zł (bez względu na ilość dni).

Minimalna ilość psów, żeby zajęcia się odbyły to 10, maksymalna 12.

W zgłoszeniu prosimy podać imię psa, wiek oraz to nad czym chce się pracować. Pomoże nam to ułożyć plan treningów tak aby każdy miał możliwość skorzystać zarówno pracując ze swoim psem jak i obserwując pracę innych.

Treningi odbędą się na terenie położonego w lesie dużego ośrodka rekreacyjno – sportowego w okolicach Bełchatowa, gdzie istnieje również możliwość zakwaterowania: http://wawrzkowizna.com.pl/ , łąki na ślady oddalone są o kilkanaście kilomtrów od ośrodka. Do dyspozycji będziemy mieć duże boisko sportowe.

Konto do wpłat:
91116022020000000274634393
zaliczka (zwrotna jedynie w przypadku odwołania weekendu !) w kwocie 100zł płatna do 28.02.2018r.
W tytule prosimy o napisanie: Weekend z Patrycją Frolenko

Informacje oraz zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl

14.11.2017 – miło nam poinformować, że na Wystawie Światowej w Lipsku dobermany naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty:
– Dura Lex Polonia KING CRIMSON pana Włodzimierza Bujoka, wygrał klasę pośrednią;
– RAMON Elite House, pana Andrzeja Tomkiewicza, zajął drugie miejsce w klasie pośredniej;
– ASTON AZIR Robostus, pani Ewy Piwowarskiej, otrzymał ocenę doskonałą w klasie użytkowej.
!!! Gratulujemy !!!

26.10.2017 – miło nam poinformować, iż na Mistrzostwach Małopolski w Tropieniu Sportowym w Łososinie, Pani Magdalena Słomion wraz z psem DAEMON von der Leibgarde, zajęli drugie miejsce w FPr3.
!!! Gratulacje !!!

25.10.2017 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Poznaniu, pinczer średni Pani Joanny Rakowskiej, Pani Grażyny Spałek i Pana Andrzeja Solgi – JAZZPER Star of Elune otrzymała tytuł Zwycięzca Polski 2017.
!!! Gratulujemy !!!

08-10.2017 – informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca gdzie odbędzie się ZTP na Sulistrowice. ADPr zostało odwołane.

12.09.2017 – 16.09.2017 Specjalistyczna Wystawa Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów z tzw.”dużym” CWC / Special Dobermann, Pinscher & Schnauzer Show with „big” CAC *

Plan sędziowania:

2017_Lodz_PINCZERY_plan

Wykaz wystawców

2017_Lodz_PINCZERY_wykaz

2 x CWC/CAC 16-17.09.2017 Wawrzkowizna (k/Bełchatowa – PL)
Informacja o badaniach kardiologicznych i okulistycznych oraz egzaminach i zawodach znajduje się poniżej.
* 16.09.2017 Specjalistyczna Wystawa Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów z tzw.”dużym” CWC / Special Dobermann, Pinscher & Schnauzer Show with „big” CAC *

16.09.2017 Wawrzkowizna (k/Bełchatowa – PL)
Specjalistyczna Wystawa Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów z tzw.”dużym” CWC / Special Dobermann & Pinscher & Schnauzer Show with „big” CAC

Fundatorzy nagród na wystawę specjalityczną:

Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o.www.farmina.com/pl
karma na konkurencje finałowe.

Farmina logo jpg

BOTANIQAhttp://botaniqa.eu
nagrody dla zwycięzców konkurencji finałowych.

Botaniqa

Hodowla Anissa Luiza Corlleone Dobermann FCIwww.anissadobermann.com
puchary oraz dla każdego zgłoszonego dobermana bon prezentowy do IPO-Sklepu.

Anissa hodowla dobki

JAGAwww.jaga-luxury.pl 
bony o wartości 50zł dla zwycięzcy konkurencji Najpiękniejszy pies wystawy i Najpiękniejszy junior wystawy.

Hodowla Marveldoghttp://web.facebook.com/marveldogFCI/?fref=ts
puchary dla Sznaucerów miniaturowych pieprz i sól z tytułami: Zwycięzca rasy, Zwycięzca płci przeciwnej, Najlepszy junior i Najlepsze szczenię.

Marweledog
!!! Bardzo dziękujemy !!!

Planowana obsada sędziowska / Judges:
Nadja Timmermans-Kadenko (NL) – doberman, pinczer średni / Dobermann, German pinscher
Anna Pakulska (PL) – pinczer miniaturowy / Miniature pinscher
Joanna Szczepańska-Korpetta (PL) – sznaucer miniaturowy, sznaucer średni, sznaucer olbrzym (wszystkie kolory) / Miniature Schnauzer, Schnauzer, Giant Schnauzer (all colours)
Na wystawie specjalistycznej 16.09.br dobermany koloru brązowego oraz czarnego będą oceniane osobno z możliwością przyznania CWC/Zw.Mł. !!!
We are very pleased to announce that on the Special Show 16.09.2017 Dobermanns brown and black will be evaluated separately with ability to obtain the CAC/CAJC !!!
Fundatorzy nagród:
Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. ( www.farmina.com/pl )
Botaniqa ( http://botaniqa.eu )
* 17.09.2017 Krajowa Wystawa Psów 1, 2, 3, 6, 9. Grupy FCI / 1,2,3,6,9 group FCI National Show *
Planowana obsada sędziowska / Judges:
Anna Pakulska (PL) – doberman / Dobermann
Jadwiga Niciewicz (PL) – pinczer średni / German Pinscher
Timmermans-Kadenko Nadjia (NL) – pinczer miniaturowy / Miniature pinscher, Sznaucer średni i sznaucer olbrzym (wszystkie kolory) / Schnauzer and Giant Schnauzer (all colours)
Ewa Sitkiewicz (PL) – Sznaucer miniaturowy (wszystkie kolory) / Miniature Schnauzer (all colours)
Termin przyjmowania zgłoszeń / Deadline of entries: 06.09.2017 !!!
www.wystawy.net

W sobotę (16.09.2017) wieczorem na ośrodku odbędzie się grill oraz dyskoteka z DJ-em !!!
Koszt to 40zł od osoby pod warunkiem opłacenia do dnia 13.09.br (liczy się data wpływu na konto)
W skład grilla wchodzi: karczek, kaszanka, biała kiełbasa, surówka, pieczywo, keczup, musztarda.
Na miejscu dla chętnych będzie możliwość dokupienia napoi (w tym piwa) oraz potraw grillowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na lodzkioddzial@zkwp.pl do 13.09.br z podaniem informacji o ilości osób !!!
!!!Wejście na teren gdzie odbędzie się dyskoteka z DJ-em będzie możliwe tylko dla osób, które opłaciły grill !!! Nie będzie możliwości wykupienia talonów na recepcji ośrodka.

EGZAMINY / ZAWODY
www.szkolenie.lodz.zkwp.pl
W dniu 16.09 sobota
Od 10.00 do 13.30 egzaminy Obedience klasa 0, PT1, PT2, PT3, BH.
Od 14.00 do 17.00 testy psychiczne dla ras bez udziału pozoranta.
W dniu 17.09 niedziela
Od 10.40 do 12.40 zawody Obedience klasa 1.
Od 12.40 do 14.10 egzaminy Obedience klasa 0, PT1, PT2, PT3, BH.
Od 14.30 do 17.00 testy psychiczne, również dla ras psów z udziałem pozoranta.
W zgłoszeniu ( http://lodz.zkwp.pl/oddzialy/lodz/zgloszenie/zgloszenie.php?s=lodz ) proszę podać datę, w którym dniu Państwo chcecie wziąć udział w egzaminach. W zależności od ilości chętnych organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej korekty harmonogramu. Wszelkie zmiany zostaną podane na stronie Oddziału Łódź.
Zgłoszenia na zawody Obedience przyjmowane są drogą elektroniczną do 10.09 godz. 23.59. Dowód opłaty za zawody powinien być dołączony do zgłoszenia.
Opłaty za egzaminy mogą być wnoszone podczas trwania imprezy, przed startem zawodnika. Obowiązuje posiadanie książeczek startowych i dowodu opłaty składki czlonkowskiej za 2017 rok. Sekretariat zawodów czynny będzie od godz. 09.00.
Wpłaty należy kierować na konto oddziału: 35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź (wpłaty tylko w PLN !) W tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz Zawody lub egzamin z informacją sobota czy niedziela.
Opłaty za egzaminy eksternistyczne
Testy 80 zł
Obedience kl. 0 90 zł
BH, Obedience klasa 1 100 zł
IPO 150 zł
PT 70 zł
PTT 90 zł

Badania okulistyczne i kardiologiczne podczas wystaw łódzkich w dniach 16-17.09.br. w OSiR Wawrzkowizna
1) Na naszych wystawach w dniach 16-17.09.2017 r., odbywających się w OSiR Wawrzkowizna, od godz.10:00
zapraszamy na badania okulistyczne z lekarzem weterynarii Marcinem Tomczakiem ( www.facebook.com/WeterynarzStareBabice ; www.weterynaria-warszawa.pl )
Kilka słów o przeprowadzającym badania:
„Jestem absolwentem Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie. W 2008 roku ukończyłem podyplomowe studia specjalizacyjne z zakresu chirurgii weterynaryjnej w AR w
Olsztynie.W roku 2011 ukończylem kurs okulistyki weterynaryjnej małych zwierząt NAVC w Orlando, Floryda (USA) prowadzony przez światowej sławy okulistów (Dr. Carmen
Colitz, Dr. Elizabeth Giuliano) a w 2012 roku prestiżowy kurs okulistyczny ( Basic Science Course) na Uniwersytecie Stanowym Płn. Karoliny (USA) będący obowiązkowym
etapem szkolenia okulistów weterynaryjnych w standardzie American College of Veterinary Ophthalmologists. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje w diagnostyce
obrazowej – co jest niezbędne w praktyce chirurgicznej. Szkolenie z zakresu UBM (ultrabiomikroskopia) oraz USG gałki ocznej przeszedłem w ramach kursów doskonalących
dla lekarzy CMKP w Szpitalu Orłowskiego w Warszawie. Jestem członkiem ESVO (Europejskie Stowarzyszenie Okulistów Weterynaryjnych). Jestem aktywnym uczestnikiem wielu
szkoleń i zjazdów okulistów weterynaryjnych na świecie.”
Minimalna ilość psów, żeby badanie się odbyło to 20 !
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na lodzkioddzial@zkwp.pl do 10.09.2017
2) Na naszych wystawach w dniu 17.09.2017 r., odbywających się w OSiR Wawrzkowizna, od godz.10:00
zapraszamy na badania kardiologiczne z lekarzem weterynarii Mirosławą Ziemba członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (European Society of
Veterinary Cardiology – ESVC) http://kardiologzwierzat.pl
Podczas badania będzie możliwość
wykonania pełnej konsultacji z badaniem echo serca,
uzyskania certyfikatu (pełne badanie echo,EKG i konsultacja)
lub certyfikatu osłuchowego.
Badania hodowlane z certyfikatem możliwe są po ukończeniu 18 miesiąca życia psa (ponieważ wady wrodzone takie jak zwężenie aorty rozwija się do 18 miesiaca).
Suki nie mogą być w ciąży, laktacji lub cieczce.
Minimalna ilość psów, żeby badanie się odbyło to 5 !
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na lodzkioddzial@zkwp.pl do 10.09.2017

16.08.2017 – !!! Termin przedłużony do 27.08.2017 !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rankingu wystawowym za 2016 rok !

Regulamin Rankingu Klubu za 2016 rok

15.08.2017 – miło nam poinformować, iż na naszą Specjalistyczną Wystawę Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów firma Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. ( www.farmina.com/pl ) ufundowała karmę na konkurencje finałowe.

!!! Bardzo dziękujemy !!!

Farmina logo jpg

12.08.2017 – są jeszcze dostępne pinczery średnie w hodowli Banda Urwisów FCI
Rodzice: HURRICANE Star of Elune x DOXA Banda Urwisów
Data urodzenia: 12.07.2017
Ilość szczeniąt: 3 psy (2 czarne podpalane + 1 rudy)
Kontakt:
Aleksandra Warno, Konin
tel.: + 48 508 243 731
e-mail: banda.urwisów@gmail.com
http://www.bandaurwisow.eu

11.07.2017 – Serdecznie zapraszamy do udziału w Rankingu wystawowym za 2016 rok !

Regulamin Rankingu Klubu za 2016 rok

Właściciel psa zgłasza wszystkie wyniki wystawowe swojego psa do Rankingu poprzez stronę internetową http://ranking-klub-doberman-pinczer.solmind.pl

Należy założyć konto i zalogować się do systemu, następnie kliknąć „Dodaj psa do rankingu”.

Po dodaniu psa do systemu trzeba kliknąć „Lista Twoich dodanych psów”. Wybrać psa i wyświetlą się opcje:

a) Edytuj – można zedytować informacje o psie,

b) Usuń,

c) Edytuj punktację – „Dodaj wystawę” należy wypełnić informacje o wystawie (data, miejsce, osiągnięcia).

Po zapisaniu wystawy pojawi się okienko gdzie będą dane wystawy i trzy opcje:

a) Edytuj (edycja dodanej wystawy),

b) Edytuj pliki – tu załączamy zdjęcie /pdf karty oceny oraz konkurencji finałowych,

c) Usuń.

Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć do dnia 15 sierpnia 2017 roku. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, otrzymane w podanym wyżej terminie.

02.07.2017 – W hodowli pinczerów średnich z Zadziornego Gangu urodziły się w dniu 14.06.br. pięć piesków i trzy suczki (wszystkie czarno-podpalane) po JAZZPER Star of Elune & Daveren’s Orkan for Casarius. W sprawie szczeniąt prosimy o kontakt z kol.Joanną Rakowską tel. 504 704 331, e-mai: lizbona@pinczer.net.pl ; www: www.pinczer.net.pl , www.facebook.com/rakowska.joanna

iris szczeniaki 1 iris szczeniaki iris szczeniaki2

02.07.2017 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer średni: Suki hodowlane & Championy – JAZZPER Star of Elune, „Hodowle” – z Zadziornego Gangu, „Szczenięta”- Urodzone

01.07.2017 – Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na weekend z Patrycją Frolenko, która poprowadzi zajęcia z tropienia sportowego oraz posłuszeństwa sportowego (przygotowanie do egzaminów BH, IPO, OB, zawodów) w dniach 21-22.10.2017 w OSiR Wawrzkowizna k/Bełchatowa.

Patrycja jest członkiem ZKwP/Oddział Szczecin od 1995 roku oraz członkiem Deutscher Malinois Club e.v. (DMC) – niemieckiego klubu owczarka belgijskiego malinois. Posiada uprawnienia asystenta prób pracy ZKwP oraz licencję szkoleniową klubu Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (klub owczarka niemieckiego w Niemczech). Jest również licencjonowanym treserem psów uprawnionym przez ZKwP.

Jest jednym z najbardziej doświadcznych i utytułowanych zawodników w Polsce, swoją klasę potwierdza startując z kolejnymi psami na zawodach w kraju i za granicą. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na zawodach najwyższej rangi. Wybrane osiągnięcia Patrycji i jej psów:

– 2017 Memoriał Marka Szczepańskiego Crmap Reunion FCI (OBM) 1 lokata / Kraków
– 2017 FMBB Cramp Reunion FCI (OBM) 9 lokata / Halle, Niemcy
– 2016 MISTRZ POLSKI IPO3 KOB Cramp Reunion FCI (OBM) / Szczecin
– 2012 MISTRZ POLSKI IPO3 Farro vom Adlerauge (OBM) /Jaktorów,
– 2011 FCI WM Farro vom Adlerauge (OBM) 13 lokata /Rheine, Niemcy,
– 2007 FCI WM Eyk von Erikson (AT) 7 lokata / Tutin /Włochy,
– 2006 Mistrz POlski IPO3 Eyk von Erikson (AT) /Kraków
– 2005 Mistrz Niemiec Klubu KFT Eyk von Erikson /Lippetal, Niemcy
– 2002 Mistrzostwa Świata konkurencja IPO3 Quanta Wienecke`s (ON), uczestnik FCI /Baunathal Niemcy
– 1996 Garna Bie -Mag (Boxer) IPO 3

Patrycja jako trenerka pracuje z psami różnych ras, które wraz ze swoimi przewodnikami biorą aktywny udział w egzaminach i zawodach, odnosząc liczne sukcesy. Ma w sobie ogromne pokłady cierpliwości dla psów oraz ich przewodników, bez względu na stopień zaawansowania, niejednokrotnie zaskakuje w treningu poczuciem humoru i pomysłowością!
Więcej informacji można znaleźć http://web.facebook.com/frolenkotrening

W planie mamy zajęcia z posłuszeństwa w sobotę oraz śladów w niedzielę. Jest możliwość przyjazdu na jeden dzień jednak pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w całym weekendzie oraz klubowicze.
Koszt:
> dwa dni
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 200zł
– pozostałe osoby: 260zł
> jeden dzień
– członkowie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: 110zł
– pozostałe osoby: 140zł
> Obserwator – 100zł (bez względu na ilość dni).

Minimalna ilość psów, żeby zajęcia się odbyły to 10, maksymalna 12.

W zgłoszeniu prosimy podać imię psa, wiek oraz to nad czym chce się pracować. Pomoże nam to ułożyć plan treningów tak aby każdy miał możliwość skorzystać zarówno pracując ze swoim psem jak i obserwując pracę innych.

Treningi odbędą się na terenie położonego w lesie dużego ośrodka rekreacyjno – sportowego w okolicach Bełchatowa, gdzie istnieje również możliwość zakwaterowania: http://wawrzkowizna.com.pl , łąki na ślady oddalone są o kilkanaście kilomtrów od ośrodka. Do dyspozycji będziemy mieć duże boisko sportowe.

Konto do wpłat:
91116022020000000274634393
zaliczka (zwrotna jedynie w przypadku odwołania weekendu) w kwocie 100zł płatna do 30.09.2017r.
W tytule prosimy o napisanie: Weekend z Patrycją Frolenko

Informacje oraz zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl

30.06.2017 – ZTP & ADPr 28-29.10.2017 Mirosławice (PL)

W planach mamy zorganizowanie ZTP & AD / We plan to organize ZTP & AD

Test menager: Sylwia Salmanowicz ( sylwia.salmanowicz@gmail.com ; www.facebook.com/elite.house.dobermanns )

!!! Do ZTP/AD mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!!
!!! For ZTP/AD can join only dogs owned by people belonging to the Club, which is a member of IDC !!!

28.10.2017 Ausdauerprüfung (ADPr) / The Endurance Test
Mirosławice/k. Wrocławia (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację / Persons interested in accomodation at place, please inform us)
Organizator / Organizer: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego
Sędzia / Judge: Armin Hoppe (D)
Termin zgłoszeń / Deadline: 15.09.2017
Opłata / Entree fees:
> dla członków Klubu: 50 PLN / 1 pies
> Foreign countries – 20 EUR / 1 dog
Zgłoszenia / Applications:
klubwybieralny@interia.pl

29.10.2017 ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung)
Mirosławice/k. Wrocławia (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację / Persons interested in accomodation at place, please inform us)
Organizator / Organizer: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego
Sędzia / Judge: Armin Hoppe (D)
Pozorant / Helper: Omar Alacan Garcia (D)
Termin zgłoszeń / Deadline: 15.09.2017
Opłata / Entree fees:
> dla członków Klubu: 350 PLN / pies
> Foreign countries : 90 EUR / dog
Zgłoszenia / Applications:

e-mail: klubwybieralny@interia.pl

AD października zgłoszenie str.1   AD października zgłoszenie str.2

ZTP październik strona 1 edycja    ZTP października zgłoszenie str.2

Treningi / Trainings (min.12 !, max.18 psów /dogs). Obrona: Omar Alacan Garcia/DE

I – 28-30.07.2017 – 250 PLN – 230 PL drugi pies w rękach tego samego właściciela, 200 PLN dla zgloszonych psów na ZTP
II – 18.-20.08.2017 – 250 PLN – 230 PL drugi pies w rękach tego samego właściciela, 200 PLN dla zgloszonych psów na ZTP
III – 22.-24.09.2017 – 250 PLN – 230 PL drugi pies w rękach tego samego właściciela, 200 PLN dla zgloszonych psów na ZTP
IV – 26.-28.10.2017 – 250 PLN – 230 PL drugi pies w rękach tego samego właściciela, 200 PLN dla zgloszonych psów na ZTP

Zgłoszenia / Applications: sylwia.salmanowicz@gmail.com

21.06.2017 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Krajowej w Bytomiu doberman Pana Wojciecha Hurlaka – Eria Pro HARTL zajął trzecią lokatę w konkurencji Zwycięzca Grupy II FCI.
!!! Gratulujemy !!!

19.06.2017 – w hodowli dobermanów McKennah (FCI) 23.05.br. urodziły się szczenięta po Dura Lex Polonia Hussaro Aquilae Ala x Mara Mariza Sav Sanis (2 samce i 3 suki – wszystkie czarne podpalane). Kontakt: kontakt@mckennah.pl ; www.mckennah.pl ; tel. +48 600 331 860

17.06.2017 – W hodowli pinczerów średnich Lunaland FCI 07.06.br.urodziły się szczenięta (4 psy, 5 suk wszystkie czarne podpalane) po IRON DRYM’s LEGACY King Black & GLAMOUR FROM Star of Elune.  Kontaktlidia.bialas@lunaland.pl ;  www.lunaland.pl ; tel: +48 691 718 814

białas miot S

16.09.2017 Wawrzkowizna (k/Bełchatowa – PL)
Specjalistyczna Wystawa Dobermanów i Pinczerów z tzw.”dużym” CWC / Special Dobermann & Pinscher Show with „big” CAC
Planowana obsada sędziowska / Judges:
Nadja Timmermans-Kadenko (NL) – doberman, pinczer średni / Dobermann, German pinscher
Anna Pakulska (PL) – pinczer miniaturowy / Miniature pinscher

17.09.2017 Wawrzkowizna (k/Bełchatowa – PL)
Krajowa Wystawa Psów 1, 2, 3, 6, 9. Grupy FCI / 1,2,3,6,9 group FCI National Show
Planowana obsada sędziowska / Judges:
Anna Pakulska (PL) – doberman / Doebrmann
Jadwiga Niciewicz (PL) – pinczer średni / German Pinscher
Timmermans-Kadenko Nadjia (NL) – pinczer miniaturowy / Miniature pinscher

Więcej informacji wkrótce / More information soon !

15.06.2017 – aktualizacja zakładek „Reproduktory” i  „Championy” w rasie doberman – KAIROS de Grande Vinko

12.06.2017 – Serdecznie zapraszamy na Wystawę Klubową w Komaron (HU) w dniu 21.10.2017 roku (od godz.13:00), która odbędzie się podczas wystaw międzynarodowych. Więcej informacji: www.komaromcacib.hu

klub węgierski   klub węgierski a

04.06.2017 – aktualizacja zakładek „Szczenięta” Planowane mioty – pinczery średnie Hodowla Lunaland FCI Rodzice: IRON DRYM’s LEGACY King Black & GLAMOUR FROM Star of Elune Przewidywana data urodzenia: pierwsza połowa czerwca 2017 Kontakt: Lidia Białas, okolice Będzina Telefon: 691 718 814 E-mail: Lidia.bialas@lunaland.pl www.lunaland.pl oraz „Suki hodowlane” – GLAMOUR FROM Star of Elune.

25.05.2017 – aktualizacja zakładki pinczery średnie hodowle – Z Zadziornego Gangu.

24.05.2017 – aktualizacja zakładki LA’RS Star of Elune (pinczer średni) – wyniki wystawowe oraz badania oczu.

!!! Zarząd Klubu oraz Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Łodzi serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zgłosili swoje psy na wystawę jak również firmom oraz osobom, które ufundowały nagrody !!!

Fundatorzy nagród: BOTANIQA: www.facebook.com/botaniqa/?fref=ts ; http://botaniqa.eu

Delikan: www.delikanpolska.pl & www.facebook.com/delikanpolskapl-626170354156357/?fref=ts

Dolina Noteci: www.dolina-noteci.pl

Canifel: www.sklep.canifel.pl ; www.canifel.pl

Dr.Clauder’s Polska – Trufo s.c. (oficjalny partner niemieckiej firmy Dr.Clauder solutions for pets GmbH): www.drclauders.pl

Planet Pet Society: www.planetpet.pl ; www.facebook.com/PlanetPetSocietyPolska

Pani Karina Kwiatkowska właścicielka psa Eragon East de Terra Mirabili: www.facebook.com/EragonEast/?fref=ts

White Fox: www.whitefox.org.pl

Firma Milord: www.milord.com.pl

Pani Donata Bała i Pani Joanna Frycze

Państwo Iwona i Robert Stanisławscy

!!! Bardzo dziękujemy !!!

10.05.2017 – więcej informacji (plan sędziowania, wykaz wystawców, mapki ringów) odnośnie wystawy Krajowej Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów znajduje się na stronie oddziału: http://www.lodz.zkwp.pl/oddzialy.php?n=wys_2017_szn&oddzial=lodz

25.04.2017 – aktualizacja zakładki w rasie doberman – „Championy” (Champion Rumunii) –  BERINGOFF von Haus Zaria

23.04.2017 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni – „Reproduktory” oraz „Championy” (Championat Czech) – LA’RS Star of Elune

22.04.2017 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer miniaturowy – „Suki hodowlane” i „Championy” – QUEEN OF THE DARK Avendesora Poland FCI oraz „Hodowla” – Divina Daemonia FCI i „Planowane mioty”: Rodzice: Gemmae Ratlerrimus INSOLITO x QUEEN OF THE DARK Avendesora Poland FCI Przewidywana data urodzenia: 20.04.2017 Kontakt: 503-767-736 divina-daemonia@wp.pl divina.daemonia@gmail.com www.facebook.com/profile.php?id=100005193378245

16.04.2017 Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzy Zarząd Klubu.

Wielkanoc

16.04.2017 – aktualizacja zakładki Szczenięta-urodzone pinczery średnie hodowla Banda Urwisów FCI Rodzice: HURRICANE Star of Elune x BYSTRA Funny Gang Data urodzenia: 20.02.2017 Ilość szczeniąt: 4 psy, 3 suki (maść czarna podpalana) Kontakt: Aleksandra Warno, Konin tel.: + 48 508 243 731 e-mail: banda.urwisów@gmail.com http://www.bandaurwisow.eu

13.04.2017 – miło nam poinformować, iż na Wystawę Krajową Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów firma BOTANIQA ( www.facebook.com/botaniqa/?fref=tshttp://botaniqa.eu ) ufundowała upominek dla każdego zgłoszonego sznaucera. !!! Bardzo dziękujemy !!! Botaniqa

12.04.2017 – miło nam poinformować, iż na Krajową Wystawę Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów firma Delikan ( www.delikanpolska.pl & www.facebook.com/delikanpolskapl-626170354156357/?fref=ts ) ufundowała karmę dla zwycięzców konkurencji finałowych.
!! Bardzo dziękujemy !!! Delikan

10.04.2017 – miło nam poinformować, iż na Krajową Wystawę Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów, która odbędzie się 13.05.br. w Łodzi, nagrody dla zwycięzców konkurencji finałowych ufundowała Dolina Noteci ( www.dolina-noteci.pl ). !!! Bardzo dziękujemy !!! dolina noteci 2017

07.04.2017 – miło nam poinformować, iż firma Canifel ( www.sklep.canifel.pl ; www.canifel.pl ) ufundowała nagrody dla zwycięzców konkurencji finałowych Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy oraz Najpiękniejsze Szczenię Wystawy lokaty 1-4. !!! Bardzo dziękujemy !!! canifel

04.04.2017 – miło nam poinformować, iż na Pucharowych Zawodach Obedience we Wrocławiu doberman Pani Anny i Urszuli Ceglarek – AL-PARI z Negraland zajęła lokatę 8 (252pkt ocena bardzo dobra). !!! Gratulujemy !!!

02.04.2017 – jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na Mistrzostwach Polski IPO w Wawrzkowiznie (ZKwP o/Łódź), Pani Magdalena Słomion wraz z psem DAEMON von der Leibgarde, zajęli pierwszą lokatę w kategorii IPO -1 (255 pkt – 89, 86, 80). !!! Ogromne gratulacje !!!

01.04.2017 – aktualizacja zakładek w rasie doberman „Championy” i „Reproduktory” – BERINGOFF von Haus Zaria.

01.04.2017 – aktualizacja zakładki „LA’RS Star of Elune” – badania

13.03.2017 – Obóz IPO z Patrykiem Krajewskim, Bełchatów 15-18.06.2017  Zapraszamy na czterodniowy obóz IPO z Patrykiem Krajewskim ! Patryk jest czołowym polskim zawodnikiem IPO, wielokrotnym uczestnikiem mistrzostw świata, trenerem i pozorantem. O jego sukcesach sportowych można poczytać tutaj: http://dogup.pl/o-nas/ Każdego dnia planowane są dwa treningi dla każdego uczestnika z psem – posłuszeństwo sportowe lub obrona sportowa (dla chętnych przewidziany jest również trening tropienia sportowego). Treningi odbędą się na terenie położonego w lesie dużego ośrodka rekreacyjno – sportowego w okolicach Bełchatowa, gdzie istnieje również możliwość zakwaterowania: http://wawrzkowizna.com.pl/ Zapraszamy przewodników i psy na różnym etapie zaawansowania! Cena uczestnictwa w obozie dla osoby z psem: – 350 zł dla członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego www.doberman-pinczer.pl – 420 zł dla pozostałych osób. Informacje, zapisy oraz rezerwacje noclegów: Joanna Kuśmierek, j.kusmierek@vp.pl tel. 603-381-005 Szczegóły na wydarzeniu: www.facebook.com/events/233580377111245

09.03.2017 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu odbędzie się 26.03.2017 roku o godz.14:30 w siedzibie oddziału Związku Kynologicznego w Polsce – Al. Kościuszki 48, 90-427 Łódź.

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta. 3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej. 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu. 8. Sprawozdanie finansowe. 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu. 10. Dyskusja nad sprawozdaniami. 11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. 12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący. 13. Ustalenie składki członkowskiej na 2018 rok 14. Wolne wnioski 15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału oraz istnieje możliwość przesłania mailem (prosimy o wiadomość na klubwybieralny@interia.pl ).

!!! Serdecznie zapraszamy !!!

04.03.2017 – miło nam poinformować, iż na Mistrzostwach Opola Obedience doberman Pani Anny i Urszuli Ceglarek – AL-PARI z Negraland w klasie 1 zajęła lokatę 5/13, 250pkt ocena bdb. !!! Gratulujemy !!!

24.02.2017 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni „Championy” – LA’RS Star of Elune

24.02.2017 – w planach mamy zorganizowanie ZTP & AD / We plan to organize ZTP & AD

20.05.2017 ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung) Bełchatów (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację / Persons interested in accomodation at place, please inform us) Organizator / Organizer: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego Sędzia / Judge: Rudi Killmaier (D) Pozorant / Helper: Pavel Markusek Termin zgłoszeń / Deadline: 05.04.2017 Opłata / Entree fees: > dla członków Klubu: 350 PLN / pies > Foreign countries : 90 EUR / dog Zgłoszenia / Applications: klubwybieralny@interia.pl !!! Do ZTP/AD mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!! !!! For ZTP/AD can join only dogs owned by people belonging to the Club, which is a member of IDC !!! Ausdauerprüfung (ADPr) / The Endurance Test Bełchatów (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację / Persons interested in accomodation at place, please inform us) Organizator / Organizer: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego Sędzia / Judge: Rudi Killmaier (D) Termin zgłoszeń / Deadline: 05.04.2017 Opłata / Entree fees: > dla członków Klubu: 50 PLN / 1pies > Foreign countries – 20 EUR / 1 dog Zgłoszenia / Applications: klubwybieralny@interia.pl Treningi do ZTP / Trainings to ZTP: 06-07.05 22-23.04 19.05 lub / or 17-19.05 Zgłoszenia / Applications: klubwybieralny@interia.pl Więcej informacji o możliwości zapisania się do Klubu: http://doberman-pinczer.pl/deklaracja-i-oplaty/ INFORMUJEMY, iż: !!! do ZTP/AD/Korungu (egzaminów podlegających regulaminom DV) mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!! Osoby, które nie należą do polskiego Klubu będziemy zgłaszać do DV celem sprawdzenia czy dana osoba należy do innego Klubu i może zdawać dane egzaminy.

14.02.2017 – Krajowa Wystawa Dobermanów, Pinczerów i Sznaucerów (CWC + ISPU cert.) / Dobermann, Pinscher and Schnauzer National Show (CAC + ISPU cert.) + XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych / XXV International Dog Show (CACIB), Łódź, 13-14.05.2017

sznupy banner maj 2017 a

10.02.2017 – miło nam poinformować, iż na Zawodach Obedience,Kwalifikacjach do MŚ Obedience FCI 2017, PP, odbywających się w dniach 04-05.02.br w Warszawie/Rumiance doberman Pani Anny i Urszuli Ceglarek – AL-PARI z Negraland uzyskała następujące wyniki: pierwszy dzień – ocena bardzo dobra (232,5pkt) w klasie 1, lokata 10/17, drugi dzień – ocena bardzo dobra (227,5pkt) w klasie 1, lokata 9/15 !!! Gratulujemy !!!

10.02.2017 – aktualizacja zakładki w rasie doberman „Reproduktory” – Dura Lex Polonia ( FCI ) IVO

15.01.2017 – !!! PRZYPOMINAMY !!! Termin złożenia PIT-6 na rok 2017 jest do 20 stycznia Klubowicze z opłaconą składką za rok bieżący w razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów mogą kontaktować się w tej sprawie z kol.Joanną Kuśmierek (kontakt na stronie Klubu)

15.01.2017 – Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasz Klub będzie miał zaszczyt zorganizowania wystawy Międzynarodowego Klubu Sznaucera i Pinczera (ISPU). Pragniemy serdecznie podziękować Zarządowi Głównemu ZKwP za wyrażenie zgody oraz Zarządowi ISPU i delegatom za przyznanie tej najważniejszej dla hodowców, właścicieli i miłośników pinczerów i sznaucerów wystawy. Wystawa ISPU odbędzie 12.10.2018 w Bełchatowie, dzień wcześniej odbędzie się Gala. 13.10.2018 W Kielcach odbędzie się Wystawa Europejska. Więcej informacji pojawi się wkrótce !!!

hala_sportowa01 hala 2 hala lokalizacja Hali

31.12.2016 – Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzymy Państwu zdrowia, szczęścia, pomyślności, sukcesów hodowlanych, wystawowych oraz szkoleniowych. Zarząd Klubu wraz z koordynatorami

kartka-noworoczna

29.12.2016 – aktualizacja zakładek „Wystawy” na rok 2017 oraz „Seminaria/Wykłady”

24.12.2016 – Zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych wśród bliskich sercu osób w serdecznej, rodzinnej atmosferze życzy Zarząd Klubu wraz z koordynatorami

boze-narodzenie1

10.12.2016 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Lublinie, pinczery miniaturowe Pani Izabeli Andrzejewskiej osiągnęły następujące rezultaty: > ARES DEUM BELLI Divina Daemonia FCI otrzymał Zwycięstwo młodzieży i tytuł Zwycięzca płci przeciwnej; > APHRODITE DEAM AMORIS Divina Daemonia FCI otrzymała Zwycięstwo młodzieży i tytuł Najlepszy junior. Ukończyła również Młodzieżowy Championat Polski. !!! Gratulujemy !!!

10.12.2016 – miło nam poinformować, iż doberman Pana Andrzeja Tomkiewicza – Paula Abdul Elite House zdała w Rybniku egzamin IPO I (96/95/99). !!! Gratulujemy !!!

07.12.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Nitrze (SK) dobermany Pana Andrzeja Tomkiewicza uzyskały następujące rezultaty: > Ramon Elite House otrzymał wniosek CAJC; > Paula Abdul Elite House otrzymała CAC i CACIB oraz ukończyła Championat Słowacji. !!! Gratulujemy !!!

28.11.2016 – jakiś czas temu poprosiliśmy Państwa o wypełnienie ankiety, której celem było rozeznanie potrzeb i oczekiwań związanych ze szkoleniem psów Klubowiczów. W ankiecie udział wzięło 21 osób… czy dużo czy mało? Jeśli w naszym gronie jest 21 osób aktywnie pracujących z psami, szczególnie z myślą egzaminach lub o zawodach, to chyba jest to wynik satysfakcjonujący. Co mówią wyniki? Dyscypliną, która budzi największe zainteresowanie jest IPO, to cieszy szczególnie kiedy przypomnimy sobie, że obecnie egzamin IPO nie jest koniecznym wymogiem do uzyskania uprawnień hodowlanych w rasie doberman. O dziwo, testy i wystawy są na marginesie zainteresowania! Ciekawe jest co kryje się pod odpowiedzią „inne” – jakie dyscypliny? jaka forma szkoleń? I tu zapraszamy Państwa do dyskusji, już otwartej, jawnej, mamy nadzieję inspirującej i owocnej ! (oczywiście jeśli ktoś woli udzielić odpowiedzi w wiadomości prywatnej na FB lub mailowej to również zapraszamy) Jesteśmy w trakcie planowania pracy Klubu na nadchodzący rok i zależy nam aby dostosować nasze pomysły jak najbardziej do Państwa! Wszak Klub to Klubowicze i ich psy, bez nich nic się nie uda. W Państwa odpowiedziach znalazło się kilka ważnych, cennych wskazówek, które mamy nadzieję, wykorzystać w bliższej i dalszej przyszłości. Zachęcamy do dyskusji i do zobaczenia na szkoleniowym placu ! 1. Którą dyscypliną psiego sportu jest Pan/Pani zainteresowany/a? • IPO – 65% • Inne – 20% (prosimy o informację jaką ?) • Agility – 10% • Obedience – 5% 2. Czy jest Pan/Pani chętny/a do udziału w szkoleniach organizowanych przez Klub? • TAK – 90,5% • NIE- 9,5% 3. Jaka forma szkoleń jest dla Pana/Pani najbardziej atrakcyjna? • dłuższe, np czterodniowe, obozy szkoleniowe z czołowymi zawodnikami/trenerami, każdorazowo z kimś innym – 30% • weekendy szkoleniowe z czołowymi zawodnikami/trenerami, każdorazowo z kimś innym – 25% • inne – 25% (prosimy o informację jaka ?) • regularne weekendy szkoleniowe z trenerem wybranej dyscypliny np raz na dwa miesiące – 20% 4. Czy myślał/a Pan/Pani kiedyś o udziale ze swoim psem w zawodach sportowych? • TAK – 65% • NIE – 35% 5. Jakiej pomocy ze strony Klubu oczekuje Pan/Pani w zakresie szkolenia psa? • przygotowanie do egzaminów, zawodów – 60% • wsparcie w problemach wychowawczych, socjalizacji – 15% • inne – 15% (prosimy o doprecyzowanie jakiej innej ?) • przygotowanie do testów psychicznych – 5% • przygotowanie do wystaw – 5% 6. Co najbardziej zachęci Pana/Panią do szkolenia swojego psa? • wyniki • sposoby szkolenia • miejsce szkolenia niedaleko miejsca zamieszkania • organizacja szkolenia w mieście • fajna grupa • nie trzeba mnie zachęcać . • pozytywny, kontaktowy, kompetentny trener • pomoc eksperta • nie rozumiem pytania • Przystępna cena • i tak jestem chętna • Atrakcyjna forma szkoleń 7. Propozycje, sugestie, uwagi • od Klubu najchętniej oczekiwałabym przede wszystkim wprowadzenia obostrzeń względem uzyskania uprawnień hodowanych, wymogu zaliczenia egzaminu IPO, częstej organizacji i propagowania ZTP itd itd. • może za szkolenie psa jakieś punkty w klubie czy co? Rozesłanie dyplomów z podziękowaniem za udziały w zawodach? No nie wiem. • utworzyć coś w rodzaju – Dni Dobermana • położyłabym duży nacisk na integrację środowiska. Dużo chętniej uczestniczymy w zajęciach i szkoleniach gdy dodatkową atrakcją jest spotkanie z ludźmi których lubimy i szanujemy.

27.11.2016 – miło nam poinformować, iż na GRAND PRIX Opola IPO-FH, FH 1-2, FPr 1-3, Pani Magdalena Słomion wraz z psem DAEMON von der Leibgarde, zajęła 6 lokatę (na 11psów) w kategorii FPr 3. !!! Gratulujemy !!!

21.11.2016Wyniki / Results of ZTP 20.11.2016 Bełchatów (Wawrzkowizna)

Sędzia / Judge: Rudi Killmaier Pozorant / Helper: Ludek Silhavy AREVIK von Arisdorf – V 1A Sant Kreal CENTARA – V 1A CASSIDY de Terra Mirabili – V 1A Sant Kreal JARILA – V 1B DAKOTA Alamaro – V 1B Pride of Russia LUBOMIR – SG 1A URSULA ULTIMA Akagera – SG 1A !!! GRATULUJEMY / CONGRATULATIONS !!! Zdjęcia / Photo: www.facebook.com/anna.pakulska.14/media_set?set=a.10209434234905289.1545544470&type=3&notif_t=shared_album_invite&notif_id=1479674056378824 Bardzo dziękujemy Pani Joannie Pogorzelskiej za zdjęcia !!!

05.11.2016 – Dla klubowiczów Informujemy, że przy okazji organizacji ZTP istnieje możliwość treningów dla psów nie zdających ZTP. Miejsce OSiR Wawrzkowizna ( http://wawrzkowizna.com.pl ) Data: 15.11 & 16.11 & 17.11 & 18.11.2016 Pozorant: Luděk Šilhavý (CZ) Koszt 1 treningu: 15 EUR lub 65 PLN Zgłoszenia do 13.11.br w wiadomości lub na maila klubwybieralny@interia.pl

31.10.2016 – jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Poznaniu 30.10.br z tytułem Zwycięzca Polski 2016 psy naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty: > dobermany Pana Bogdana Nejmana: – Dura Lex Polonia GAUDI otrzymał CWC, CACIB oraz tytuły Najlepszy dorosły pies i Zwycięzca Polski 2016 > BELLA Premium de Lux otrzymała tytuły Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2016 i Najlepszy junior w rasie; > doberman Pani Joanny Kuśmierek i Pana Tomasza Kuśmierka – CASSIDY de Terra Mirabili otrzymała CWC, CACIB i tytuły: Najlepsza dorosła suka oraz Zwycięzca Polski 2016; > pinczer średni Pani Joanny Rakowskiej, Pani Grażyny Spałek i Pana Andrzeja Solgi – JAZZPER Star of Elune otrzymała CWC i CACIB oraz tytuły Najlepsza dorosła suka, Zwycięzca płci przeciwnej oraz Zwycięzca Polski 2016. !!! Ogromne gratulacje !!!

31.10.2016 – jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Poznaniu 29.10.br psy naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty: > pinczer miniaturowy Pani Izabeli Andrzejewskiej – ARES DEUM BELLI Divina Daemonia FCI otrzymał Zwycięstwo Młodzieży i tytuł Najlepszy Junior w rasie; > pinczer średni Pani Joanny Rakowskiej, Pani Grażyny Spałek i Pana Andrzeja Solgi – JAZZPER Star of Elune otrzymała CWC, CACIB, kwalifikację na Cruft’s 2017 i tytuł Najlepsza dorosła suka oraz ukończyła Championat Polski. !!! Gratulujemy !!!

19.10.2016 – miło nam poinformować, iż doberman Pani Anety Kamińskiej – Kira Ninel Nero Izumi została Młodzieżowym Championem Polski. !!! Gratulujemy !!!

17.10.2016 – serdecznie zapraszamy na wystawę ISPU w tym roku odbędzie się w Alicante (ES) w dniu 03.12.2016. Zgłoszenia do 25.10 i 15.11.2016

ispu-plakat

16.10.2016 – miło nam poinformować, iż doberman Pani Anety Kamińskiej – URSULA ULTIMA Akagera zdała IPO 2 (98/84/94) w dniu 15.10.br w Bratysławie (SK). !!! Gratulujemy !!!

16.10.2016 – jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na Mistrzostwach Polski FH w Głubczycach, Pani Magdalena Słomion wraz z psem DAEMON von der Leibgarde, zajęli pierwszą lokatę w konkurencji FPr3. To już kolejne Mistrzostwa w tym miesiącu gdzie ta para zajmuje pierwszą lokatę ! !!! Ogromne gratulacje !!!

16.10.2016 – aktualizacja zakładek „Użytkowość”, „Wystawy” „Seminaria/wykłady”

13.10.2016 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni „Suki hodowlane” – ENO’WHATS UP Star of Elune

13.10.2016 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni „Championy” & „Reproduktory” – FLY’FENIX Star of Elune oraz „Hodowle” – Star of Elune

13.10.2016 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni – „Szczenięta”Planowane mioty W hodowli Star of Elune mają urodzić się w październiku szczenięta po rodzicach: Aritaur GENE GENIE x Xitamiz XPENZIVE GEM Kontakt: kontakt@starofelune.com www.starofelune.com

02.10.2016 – miło nam poinformować, iż na Otwartych Mistrzostwach Lubelszczyzny w Tropieniu Sportowym Pani Magdalena Słomion wraz z psem DAEMON von der Leibgarde zajęli pierwszą lokatę w konkurencji FPr2 jak również mieli Najlepszy ślad całych zawodów 96pkt. !!! Gratulujemy !!!

28.09.2016 – INFORMUJEMY, iż: !!! do ZTP/AD/Korungu (egzaminów podlegających regulaminom DV) mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!! Osoby, które nie należą do polskiego Klubu będziemy zgłaszać do DV celem sprawdzenia czy dana osoba należy do innego Klubu i może zdawać dane egzaminy.

W planach mamy zorganizowanie ZTP & AD / We plan to organize ZTP & AD (termin przesunięty z 06.11.2016 / term moved from 06.11.2016)

20.11.2016 ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung) Bełchatów (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację / Persons interested in accomodation at place, please inform us) Organizator / Organizer: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego Sędzia / Judge: Rudi Killmaier (D) Pozorant / Helper: Luděk Šilhavý (CZ) Termin zgłoszeń / Deadline: 07.10.2016 Opłata / Entree fees: > dla uczestników krajowych / Poland: – za psy stanowiące własność członków ZKwP NALEŻĄCYCH do Klubu: 300 PLN > Foreign countries : – for dog: 90 EUR Zgłoszenia / Applications: klubwybieralny@interia.pl !!! Do ZTP/AD mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!! !!! For ZTP/AD can join only dogs owned by people belonging to the Club, which is a member of IDC !!! Ausdauerprüfung (ADPr) / The Endurance Test Bełchatów (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację / Persons interested in accomodation at place, please inform us) Organizator / Organizer: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego Sędzia / Judge: Rudi Killmaier (D) Termin zgłoszeń / Deadline: 07.10.2016 Opłata / Entree fees: > dla uczestników krajowych / Poland: – za psy stanowiące własność członków ZKwP NALEŻĄCYCH do Klubu: 50 PLN > Foreign countries – for dog: 20 EUR Zgłoszenia / Applications: klubwybieralny@interia.pl Więcej informacji o możliwości zapisania się do Klubu: http://doberman-pinczer.pl/deklaracja-i-oplaty/

25.09.2016 – aktualizacja zakładki Pinczer średni – „Championy” & „Reproduktory” FLY’ZEN Star of Elune

24.09.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowego Klubu Dobermana (IDC) nasi klubowicze uzyskali następujące rezultaty: > RAMON Elite House, Pana Andrzeja Tomkiewicza, zajął trzecią lokatę w klasie szczeniąt (4 obecne psy w klasie); > Dura Lex Polonia JULIA, Pana Włodzimierza Bujoka, zajęła trzecią lokatę w klasie championów (13 obecnych suk w klasie); > Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA, Pana Marka Tokarskiego i Pana Włodzimierza Bujoka, zajął czwartą lokatę w klasie championów (26 psów w klasie); > Kairos de Grande Vinko, Pani Dominiki Hucał, otrzymał ocenę doskonałą w klasie otwartej (20 obecnych psów w klasie); > ROYAL-REZON vis Absoluta Pani Anny i Urszuli Ceglarek, otrzymał ocenę doskonałą w klasie użytkowej (25 obecnych psów w klasie); > RIHANNA Elite House, Pani Sylwii Salmanowicz, otrzymała ocenę wybitnie obiecującą w klasie szczeniąt (19 obecnych suk w klasie); > PAULA ABDUL Elite House, Pana Andrzeja Tomkiewicza, otrzymała ocenę doskonałą w klasie otwartej (33 obecne suki w klasie); > NELLY FURTADO Elite House, Pani Sylwii Salmanowicz, otrzymała ocenę doskonałą w klasie championów (27 obecnych suk w klasie). !!! Serdecznie gratulujemy !!!

24.09.2016 – aktualizacja zakładki – NELLY FURTADO Elite House

25.08.2016 – aktualizacja zakładek w rasie doberman: „Championy” & „Reproduktory” – KAIROS de Grande Vinko

23.08.2016 – w hodowli pinczerów średnich Agita są jeszcze wolne szczenięta – 2 czarne psy i ruda suka Rodzice: KIMI Agita x ALLEGRO von Masterhof Data urodzenia: 26.05.16 Kontakt: Telefon: 504179570 E-mail: agita@agita.eu http://agita.eu/Miot_U_Pinczer_sredni.html

22.08.2016 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowych Wystawach w Bratysławie (SK) doberman Pani Dominiki Hucał KAIROS de Grande Vinko otrzymał wnioski 2x CAC i 2 x CACIB oraz dwukrotnie został Zwycięzcą Rasy. !!! Gratulujemy !!!

15.08.2016 – w dniu 12.08.2016 odszedł dr.Pierluigi Pezzano Przewodniczący Klubu Dobermana we Włoszech Viceprzewodniczący Międzynarodowego Klubu Dobermana Hodowca dobermanów z przydomkiem „del Citone” Kondolencje można składać na stronie: http://www.kondolenzbuch-online.de/cgi-bin/2016/books/000198.pl

11.08.2016 – aktualizacja zakładek w rasie doberman: „Championy” & „Suki hodowlane” – Bonita Besta Błękitny Kanion „Szczenięta – urodzone mioty” Rodzice: OLYMP v. Nemesis x BONITA BESTA Błękitny Kanion Data urodzenia: 24.06.2016 Ilość szczeniąt: 4 psy, 4 suki (wszystkie czarne) Kontakt: Telefon: 501-47-86-76, 509-75-78-32 E-mail: hurlak@poczta.fm Strona www: www.blekitnykanion.pl

10.08.2016 – Serdecznie zapraszamy na Weekend pełen atrakcji mający się odbyć w dniach 10-11.09.2016 na Ośrodku Wawrzkowizna. Ośrodek znajduje się w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w centralnej Polsce. Oddalony o 60 km od Łodzi i 8 km od Bełchatowa. Położony z dala od miejskiego zgiełku, w otoczeniu sosnowych lasów, nad rzeką Widawką i zarybionym akwenem. Idealne miejsce do spędzenia weekendu wraz z psami. Dla członków Klubu z opłaconą składką za rok bieżący zaplanowane są bezpłatne zajęcia z: Posłuszeństwa sportowego BH, IPO z Panią Magdaleną Słomion Tropienia sportowego z Panią Magdaleną Słomion Handlingu dla początkujących z Panią Joanną Kuśmierek Zajęcia dla początkującego przewodnika (m.in. sposoby nagradzania – jak i kiedy, „czytanie” psa – CS-y, relacje człowiek-pies i pies-pies) z Panią Kariną Kwiatkowską Zajęcia – Podstawy o-rally z Panią Ewą Przychodzień-Schmidt ‚Socjalizacja’ pod kątem ZTP oraz częściowo odpłatne (40zł) Seminarium/warsztaty (na wybrany przez większość osób temat) z Panią Joanną Pogorzelską i Panią Natalią Maros ( http://www.mardog.pl ). Tematy: 1. Seminarium i warsztaty ( nowość ) z żywienia naturalnego 2 dni. 2. Warsztaty obedience połączone ze sztuczkowym 2 dni. 3. Warsztaty rozproszeń i pokonywania strachów. W weekendzie mogą uczestniczyć również osoby nie będące członkami Klubu a nawet osoby posiadające inne rasy. Więcej informacji znajduje się na wydarzeniu: www.facebook.com/events/1124523757593394/ !!! Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.08.2016 !!! Osoby zainteresowane udziałem w weekendzie prosimy o przesłanie maila: klubwybieralny@interia.pl z zaznaczeniem, co i kiedy Państwa interesuje. Pozwoli to nam na ułożenie planu weekendu Posłuszeństwo z Panią Magdaleną Słomion Sobota / Niedziela Tropienie z Panią Magdaleną Słomion Sobota / Niedziela ‚Socjalizacja’ pod kątem ZTP Sobota / Niedziela Handling dla początkujących z Panią Joanną Kuśmierek Sobota / Niedziela Zajęcia dla początkującego przewodnika (m.in. sposoby nagradzania – jak i kiedy, „czytanie” psa – CS-y, relacje człowiek-pies i pies-pies) z Panią Kariną Kwiatkowską Sobota / Niedziela Seminarium/warsztaty z Panią Joanną Pogorzelską wybór tematu: 1. Seminarium i warsztaty ( nowość ) z żywienia naturalnego 2 dni. 2. Warsztaty obedience połączone ze sztuczkowym 2 dni. 3. Warsztaty rozproszeń i pokonywania strachów. Zajęcia Podstawy o-rally z Panią Ewą Przychodzień-Schmidt Sobota / Niedziela Nocleg – ilość nocy oraz ilość osób. 07.08.2016 – miło nam poinformować, iż na Zawodach Obedience w Międzychodzie doberman Pani Anny i Urszuli Ceglarek – AL-PARI z Negraland zajęła czwartą lokatę w klasie 1 zdobywając 280pkt i ocenę doskonałą. !!! Gratulujemy !!! 04.08.2016 – w planach mamy zorganizowanie ZTP & AD 06.11.2016 ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung) Bełchatów (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację) Organizator: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego Sędzia: Rudi Killmaier (D) Pozorant: Rafał Oganiaczyk Termin zgłoszeń: 18.09.2016 Opłata: > dla uczestników krajowych: – za psy stanowiące własność członków ZKwP NALEŻĄCYCH do Klubu: 300 PLN – za psy stanowiące własność członków ZKwP NIE należących do Klubu: 400 PLN > Foreign countries : – for dog: 90 EUR Zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl Ausdauerprüfung (ADPr) / The Endurance Test Bełchatów (osoby zainteresowane noclegiem na miejscu prosimy o informację) Organizator: Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego Sędzia: Rudi Killmaier (D) Termin zgłoszeń: 18.09.2016 Opłata: > dla uczestników krajowych: – za psy stanowiące własność członków ZKwP NALEŻĄCYCH do Klubu: 50 PLN – za psy stanowiące własność członków ZKwP NIE należących do Klubu: 120 PLN > Foreign countries – for dog: 20 EUR Zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl Treningi z pozorantem (min.8 psów): 24-25.09 08-09.10 ??? 05.11 Cena za jeden trening z pozorantem (dwa razy) 1 dzień = 50 PLN Zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl Więcej informacji o możliwości zapisania się do Klubu: http://doberman-pinczer.pl/deklaracja-i-oplaty/

03.08.2016 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer miniaturowy: SPLENDOR spod KATEDRY (FCI) – uzyskane tytuły

28.07.2016 – miło nam poinformować, iż niebawem planujemy zorganizować weekendy szkoleniowe na terenie ośrodka Wawrzkowizna. W terminie 10-11.09 wstępnie planujemy m.in.zajęcia z posłuszeństwa, tropienia, ‚socjalizacji’ na ZTP i handlingu dla początkujących. Oczywiście przy okazji spotkań miło byłoby zintegrować się przy ognisku / grillu. Posłuszeństwo sportowe BH, IPO z Panią Magdaleną Słomion brak opłaty dla klubowiczów z opłaconą składką za rok bieżący / pozostałe osoby 30zł lekcja – 1 dzień Tropienie sportowe z Panią Magdaleną Słomion brak opłaty dla klubowiczów z opłaconą składką za rok bieżący / pozostałe osoby 30zł lekcja – 1 dzień ‚Socjalizacja’ pod kątem ZTP – bezpłatnie (ZTP zaplanowane jest na jesień) Handling dla początkujących z Panią Joanną Kuśmierek brak opłaty dla klubowiczów z opłaconą składką za rok bieżący / pozostałe osoby 20zł lekcja – 1 dzień Zajęcia dla początkującego przewodnika (m.in. sposoby nagradzania – jak i kiedy, „czytanie” psa – CS-y, relacje człowiek-pies i pies-pies) z Panią Kariną Kwiatkowską brak opłaty dla klubowiczów z opłaconą składką za rok bieżący / pozostałe osoby 30zł lekcja – 1 dzień Seminarium/warsztaty (na wybrany przez większość osób temat) z Panią Joanną Pogorzelską i Panią Natalią Maros ( www.mardog.pl ) 40zł dla klubowiczów z opłaconą składką za rok bieżący / pozostałe osoby 140zł za seminarium/warsztaty Zajęcia Podstawy o-rally z Panią Ewą Przychodzień-Schmidt brak opłaty dla klubowiczów z opłaconą składką za rok bieżący / pozostałe osoby 30zł lekcja – 1 dzień Członkiem Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego może zostać każdy członek Związku Kynologicznego w Polsce bez względu na to, czy posiada psa czy nie. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie wpisowego i rocznej składki członkowskiej. Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem: http://doberman-pinczer.pl/deklaracja-i-oplaty/ Osoby zainteresowane noclegiem prosimy o wiadomość. Dostępne są domki 6-os typu Brda, koszt domku to 150zł/doba. Osoby zainteresowane udziałem w weekendzie prosimy o przesłanie maila: klubwybieralny@interia.pl z zaznaczeniem, co i kiedy Państwa interesuje. Pozwoli to nam na ułożenie planu weekendu Posłuszeństwo z Panią Magdaleną Słomion Sobota / Niedziela Tropienie z Panią Magdaleną Słomion Sobota / Niedziela ‚Socjalizacja’ pod kątem ZTP Sobota / Niedziela Handling dla początkujących z Panią Joanną Kuśmierek Sobota / Niedziela Zajęcia dla początkującego przewodnika (m.in. sposoby nagradzania – jak i kiedy, „czytanie” psa – CS-y, relacje człowiek-pies i pies-pies) z Panią Kariną Kwiatkowską Sobota / Niedziela Seminarium/warsztaty z Panią Joanną Pogorzelską wybór tematu: 1. Seminarium i warsztaty ( nowość ) z żywienia naturalnego 2 dni. 2. Warsztaty obedience połączone ze sztuczkowym 2 dni. 3. Warsztaty rozproszeń i pokonywania strachów. Zajęcia Podstawy o-rally z Panią Ewą Przychodzień-Schmidt Sobota / Niedziela Nocleg – ilość nocy oraz ilość osób.

28.07.2016 – miło nam poinformować, iż na Europejskiej Wystawie Klubu Dobermana w Kamiennym Młynie (SK) psy należące do naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty: > Dura Lex Polonia JULIA, Pana Włodzimierza Bujoka, otrzymała wniosek CAC i tytuły Zwycięzca Klubu Europy oraz Zwycięzca Rasy; > KAIROS de Grande Vinko, Pani Dominiki Hucał, otrzymał wniosek CAC i ukończył Championat Słowacji; > Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA, Pana Marka Tokarskiego i Pana Włodzimierza Bujoka, otrzymał wniosek Res.CAC; > ASTON AZIR Robostus, Pani Ewy Piwowarskiej, otrzymał ocenę doskonałą lokatę 3 (7 w konkurencji). !!! Gratulujemy !!!

24.07.2016 – aktualizacja zakładek: „Wystawy” i „Użytkowość”

24.07.2016 – w hodowli pinczerów średnich Malinera dostępny jest jeszcze piesek i suczka. Rodzice: ABIGAIL Calcaneus & ZICO ZIFF Igniculus Data urodzenia: 11.06.2016 Kontakt: tel. 509 233 100 e-mail: olaslodczyk@wp.pl www.malinera.eu

22.07.2016 – miło nam poinformować, iż niebawem planujemy zorganizować weekendy z Klubem na terenie ośrodka Wawrzkowizna. W terminie 10-11.09 wstępnie planujemy zajęcia z posłuszeństwa, tropienia, ‚socjalizacji’ na ZTP, handlingu dla początkujacych i zajęcia dla początkującego przewodnika (m.in. sposoby nagradzania – jak i kiedy, „czytanie” psa – CS-y, relacje człowiek-pies i pies-pies) W terminie 24-25.09 wstępnie planujemy zajęcia z obrony (w tym trening do ZTP i ‚socjalizacja’ ), posłuszeństwo, tropienie, handlingu dla początkujacych i zajęcia dla początkującego przewodnika (m.in. sposoby nagradzania – jak i kiedy, „czytanie” psa – CS-y, relacje człowiek-pies i pies-pies) Ponadto planujemy zorganizowanie seminariów/warsztatów na wybrane przez Państwa tematy: 1. Seminarium i warsztaty ( nowość ) z żywienia naturalnego 2 dni. 2. Warsztaty obedience połączone ze sztuczkowym 2 dni. 3. Warsztaty rozproszeń i pokonywania strachów. Prosimy o informację mailową z podaniem cyfry i daty, jakie tematy seminariów / warsztatów byłyby dla Państwa interesujące. Oczywiście przy okazji spotkań miło byloby zintegrować się przy ognisku / grillu. Więcej informacji o prowadzących i cenach podamy niebawem.

17.07.2016 – zapraszamy do zapoznania się z niezmiernie interesującym artykułem naszej klubowej koleżanki Pani Ewy Przychodzień-Schmidt „Praca z psem” – http://doberman-pinczer.pl/praca-z-psem !!! BARDZO DZIĘKUJEMY !!!

16.07.2016 – miło nam poinformować, iż niebawem planujemy zorganizować weekendy szkoleniowe na terenie ośrodka Wawrzkowizna. W terminie 10-11.09 wstępnie planujemy zajęcia z posłuszeństwa, tropienia, ‚socjalizacji’ na ZTP i handlingu dla początkujacych. W terminie 24-25.09 wstępnie planujemy zajęcia z obrony (w tym trening do ZTP i ‚socjalizacja’ ), posłuszeństwo, tropienie i handlingu dla początkujacych. Oczywiście przy okazji spotkań miło byloby zintegrować się przy ognisku / grillu. Więcej informacji o prowadzących i cenach podamy niebawem.

15.07.2016 – w hodowli pinczerów średnich Lunaland FCI są na sprzedaż jeszcze pies i suka. Rodzice: JACKSON Kalong & GLAMOUR FROM Star of Elune Data urodzenia: 11.04.2016 Ilość szczeniąt: 3 czarne suki i 6 psów. Kontakt: Lidia Białas, Góra Siewierska k/Będzina Telefon: 691 718 814 E-mailLidia.bialas@lunaland.pl Strona www: www.lunaland.pl

15.07.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Warszawie pinczery średnie będące własnością członków Klubu uzyskały następujące rezultaty: > GESSY-GEMMA von der Süd Heide, Pani Ewy Przychodzień-Schmidt, otrzymała wniosek Res.CACIB; > BYSTRA Funny Gang, Pani Aleksandry Warno, otrzymała CWC. !!! Gratulujemy !!!

14.07.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Warszawie, Pinczer miniaturowy Pani Anny Grzybołowskiej – Dolar Me Stado otrzymał tytuł Najlepsze szczenię w rasie. !!! Gratulujemy !!!

14.07.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Warszawie doberman Pana Marka Tokarskiego i Pana Włodzimierza Bujoka – Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA otrzymał wniosek CWC i Res.CACIB. !!! Gratulujemy !!!

12.07.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Warszawie doberman Pani Joanny i Tomasza Kuśmierków – HOLLY de Terra Mirabili otrzymała wniosek CWC i CACIB oraz tytuł Najlepsza Dorosła Suka. Otrzymała również Nominację na Cruft’s 2017 i skończyła Championat Polski. !!! Gratulujemy !!!

09.07.2016 – w hodowli dobermanów Apologeta jest na sprzedaż czarny pies po rodzicach: FIBBI Apologeta x ILANE della Piancarda data urodzenia: 16.02.2016 Kontakt: Irena Hajczuk, 55-080 Gniechowice tel. kom.: 604 183 081 e-mail: duna1@wp.pl

08.07.2016 – w hodowli pinczerów średnich Malinera urodziły się szczenięta. Rodzice: ABIGAIL Calcaneus & ZICO ZIFF Igniculus Data urodzenia: 11.06.2016 Ilość szczeniąt: 2 psy i 2 suki, wszystkie czarne podpalane Kontakt: tel. 509 233 100 e-mail: olaslodczyk@wp.pl www.malinera.eu

04.07.2016 – w hodowli pinczerów miniaturowych ME STADO (FCI) jest jeszcze jeden wolny rudy piesek. Rodzice: Mł.Ch.Pl., Ch.Pl FENEK Pin-Min xMł..Ch.Pl., Ch.Pl., SK., Interchampion, Zwycięzca Klubu 2016 ALFA Me Stado Data urodzenia: 24.05.2016 Kontakt: 606 249 311, www.pinczer.manifo.pl grzybni@poczta.onet.pl

03.07.2016 – Planowane na lipiec i sierpień egzaminy, o szczegóły proszę pytać w podanych Oddziałach ZK : 2016-07-16 * BH,PT, IPO, testy * Koszalin * Tadeusz Roszkiewicz 2016-07-02 * testy psychiczne * Bydgoszcz * Tadeusz Roszkiewicz 2016-07-03 * testy psychiczne * Wrocław * Tadeusz Roszkiewicz 2016-07-10 * testy psychiczne * Warszawa * Waldemar Federak 2016-08-05/07 * IPO * Warszawa * Beata Ryl, Jan Lenard (Mistrzostwa Polski IPO, kwalifikacje do MŚ IPO, FCI, WUSV 2016) 2016-08-30 * BH,PT, IPO, testy * Rybnik * Leszek Salamon

26.06.2016 – aktualizacja zakładki Pinczer średni – Szczenięta urodzone mioty Hodowla Malinera Rodzice: ABIGAIL Calcaneus & ZICO ZIFF Igniculus Data urodzenia: 11.06.2016 Ilość szczeniąt: 2 psy i 2 suki, wszystkie czarne podpalane Kontakt: tel. 509 233 100 e-mail: olaslodczyk@wp.pl www.malinera.eu

22.06.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Brnie (CZ) doberman Pani Anny i Urszuli Ceglarek – AL-PARI z Negraland otrzymała wniosek CAC i CACIB oraz tytuł Zwycięzca rasy. !!! Gratulujemy !!!

22.06.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Krakowie doberman Pani Ewy Piwowarskiej – ASTON AZIR Robostus otrzymał wnioski CWC i CACIB oraz tytuły Najlepszy dorosły pies oraz Zwycięzca rasy. !!! Gratulujemy !!!

21.06.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Krajowej 2,4,5,9 i 10 grupy FCI w Krakowie doberman Pani Dominiki Hucał – KAIROS de Grande Vinko otrzymał wniosek CWC i tytuły: Najlepszy dorosły pies oraz Zwycięzca płci przeciwnej. !!! Gratulujemy !!!

19.06.2016 – Wyniki – Körung 2016 www.dobermann.com/pruefungen_16/koer_16.htm Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie Brackiej za podesłanie informacji.

17.06.2016 – w hodowli dobermanów de Terra Mirabili są jeszcze dwa wolne czarne psy. Rodzice: ARAGON Sav San x E’LILLY de Terra Mirabili Data urodzenia: 17.04.2016. Kontakt: tel.535353949 lub 603381005, e-mail  terra_mirabili@vp.pl

12.06.2016 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Świebodzicach: > Doberman Państwa Joanny i Tomasza Kuśmierków – HOLLY de Terra Mirabili otrzymała wniosek CWC i tytułu Najlepsza dorosła suka oraz Zwycięzca Rasy, a następnie zajęła czwartą lokatę w konkurencji Zwycięzca Grupy II FCI; > Doberman Pani Kariny Kwiatkowskiej – ERAGON EAST de Terra Mirabili otrzymał wniosek CWC i tytuł Najlepszy dorosły pies i Zwycięzca Płci Przeciwnej. !!! Gratulujemy !!!

07.06.2016 – Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.05.2016 r. podjął następujące uchwały: 1. Odczytano stanowisko Komitetu Generalnego FCI, który obradował w dniach 4-5.04.2016 w Amsterdamie, dotyczące zakazu wystawiania psów z ciętymi uszami i/lub ogonami na wystawach organizowanych w Polsce: Stanowisko przyjęte przez ZKwP o zakazie udziału w wystawach psów z kopiowanymi uszami i ogonami urodzonych w Polsce po 1 stycznia 2012, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016, zostało uznane za zasadne i uzyskało akceptację Komitetu Generalnego FCI. 2. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów podjęto uchwałę o zakazie uczestnictwa kopiowanych psów w zawodach i pokazach organizowanych pod patronatem ZKwP. (…)

06.06.2016 – aktualizacja zakładki Pinczer średni – Szczenięta urodzone mioty Hodowla Star of Elune Rodzice: FLY’FENIX Star of Elune x ENO’WHATS UP Star of Elune Data urodzenia: 23.05.2016 Ilość szczeniąt: 3 psy czarne podpalane, 3 rude psy, 2 suki czarne podpalane, 1 suka ruda Kontakt: tel. 669 174 888, e-mial kontakt@starofelune.com www.starofelune.com

06.06.2016 – miło nam niezmiernie poinformować, iż w Pucharowych Zawodach Obedience we Wrocławiu doberman Pani Anny i Urszuli Ceglarek – AL-PARI z Negraland uzyskała 91,5 pkt w kl. 0 i zajęła 11 miejsce na 20 psów. !!! Gratulujemy !!!

30.05.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Rzeszowie pinczer miniaturowy Pani Joanny Siemiatkowskiej – NELA RIKA Gedanensis FCI, otrzymała tytuły Zwycięzca Młodzieży oraz Najlepszy Junior. !!! Gratulujemy !!!

29.05.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Lesznie doberman Pani Dominiki Hucał – KAIROS de Grande Vinko otrzymał wnioski CWC i Res.CACIB !!! Gratulujemy !!!

27.05.2016 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer miniaturowy: Gemmae Ratlerrimus HECTOR – wyniki wystawowe Gemmae Ratlerrimus INSOLITO – wyniki wystawowe

26.05.2016 – w zeszły weekend odbyły się na Węgrzech Mistrzostwa IDC. Z wynikami można zapoznać się tutaj: http://www.idcwm2016.hu/idcwm-2016—eredm%C3%A9nyek.html#ered Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie Słomion za podesłanie informacji.

22.05.2016 – aktualizacja zakładki „Championy”: ABIGAIL Calcaneus – Champion Polski „Szczenięta planowane mioty: Hodowla Malinera Rodzice: ABIGAIL Calcaneus & ZICO ZIFF Igniculus Przewidywana data urodzenia: połowa czerwca 2016 Kontakt: www.malinera.eu

18.05.2016 – aktualizacja zakładki „14.05.2016 Wystawa organizowana przez Klub „duże” CWC / Show”

17.05.2016 – aktualizacja zakładki „Ranking Wystawowy”

Trening z pozorantem / Training with helper: Zhuravkov Alex
13.05.2016 – 17:00 (5 p.m.) – stadion START
Cena/price: 50 PLN / 12 EUR / 1000 RUB

Program wystawy – Show programme 08:00 – 10:30 Przyjmowanie psów – Dogs admittance 09:30 Pokaz wyszkolenia – posłuszeństwo i obrona – Show training – obedience and defense 10:25 Otwarcie wystawy – Show opening 10:30 Ocenianie psów – Dogs evaluation Konkurencje dodatkowe w ringu rasy – Additional competitions in the ring breed Konkurencje dodatkowe dla członków Klubu – Additional competitions for members of Club Odczytanie wyników za Ranking Wystawowy / Reading out the results of the Ranking Exhibition Konkurencje finałowe po ocenie psów w ringach – Final competitions after evaluations dogs in rings Parking – 30 PLN Bilet normalny / ticket normally – 10 PLN Bilet ulgowy / half-price ticket – 5 PLN Plan sędziowania / Plan of judging 14.05.2016 mapka sobota NOWA Ring: 7 Sobota / Saturday Razem: 48 Sędzia: Hassi Assenmacher-Feyel (D) 48 Doberman (brązowy podpalany) (14) Dobermann (Brown and Tan) Psy – Dogs Klasa młodszych szczeniąt – Minor Puppy 1 1 Klasa pośrednia – Intermediate Class 1 2 Klasa otwarta – Open Class 2 3 – 4 Klasa championów – Champion Class 2 5 – 6 Suki – Bitches Klasa młodzieży – Junior Class 1 7 Klasa pośrednia – Intermediate Class 1 8 Klasa otwarta – Open Class 2 9 – 10 Klasa championów – Champion Class 4 11 – 14 Doberman (czarny podpalany) (34) Dobermann (Black and Tan) Psy – Dogs Klasa młodszych szczeniąt – Minor Puppy 2 15 – 16 Klasa szczeniąt – Puppy Class 1 17 Klasa młodzieży – Junior Class 3 18 – 20 Klasa pośrednia – Intermediate Class 2 21 – 22 Klasa otwarta – Open Class 2 23 – 24 Klasa użytkowa – Working Class 4 25 – 28 Klasa championów – Champion Class 3 29 – 31 Suki – Bitches Klasa młodszych szczeniąt – Minor Puppy 2 32 – 33 Klasa szczeniąt – Puppy Class 1 34 Klasa młodzieży – Junior Class 3 35 – 37 Klasa pośrednia – Intermediate Class 3 38 – 40 Klasa otwarta – Open Class 4 41 – 44 Klasa użytkowa – Working Class 2 45 – 46 Klasa championów – Champion Class 1 47 Klasa weteranów – Veteran Class 1 48 Ring: 8 Sobota / Saturday Razem: 28 Sędzia: Danilo Furlani (CH) 28 Pinczer miniaturowy (14) Zwergpinscher / Miniature Pinscher Psy – Dogs Klasa szczeniąt – Puppy Class 1 49 Klasa młodzieży – Junior Class 1 50 Klasa otwarta – Open Class 2 51 – 52 Klasa championów – Champion Class 1 53 Suki – Bitches Klasa młodszych szczeniąt – Minor Puppy 2 54 – 55 Klasa młodzieży – Junior Class 4 56 – 59 Klasa pośrednia – Intermediate Class 1 60 Klasa otwarta – Open Class 1 61 Klasa championów – Champion Class 1 62 Pinczer średni (14) Deutscher Pinscher / German Pinscher Psy – Dogs Klasa młodzieży – Junior Class 3 63 – 65 Klasa otwarta – Open Class 1 66 Klasa championów – Champion Class 2 67 – 68 Klasa weteranów – Veteran Class 1 69 Suki – Bitches Klasa młodzieży – Junior Class 1 70 Klasa pośrednia – Intermediate Class 3 71 – 73 Klasa otwarta – Open Class 1 74 Klasa championów – Champion Class 2 75 – 76 Lista wystawców / List of exhibitors – CWC/CAC Łódź, 14.05.2016 Abramovich Alena – Mogilev, Białoruś 37 Abramovich Alena – Mogilev, Białoruś 19 Adamczewska Oliwia – Aleksandrów Łódzki, Polska 53 Adamczewska Oliwia – Aleksandrów Łódzki, Polska 51 Aleshina Olga Petrakova Ekaterina- Moscow, Rosja 46 Andrzejewska Izabela – Skrzeszew, Polska 54 Astakhova Evgeniya – Moscow, Rosja 1 Barbarewicz Anna – Warszawa, Polska 62 Bożek Joanna Anna Barbarewicz- Wołomin, Polska 52 Bożek Joanna – Wołomin, Polska 60 Ceglarek Anna Urszula Ceglarek- Chorzów, Polska 45 Ceglarek Anna Urszula Ceglarek- Chorzów, Polska 27 Chistilina Tatiana – Moscow, Rosja 12 Chistilina Tatiana Natalia Shushueva- Moscow, Rosja 32 Chistilina Tatiana Sofya Schepetilnikova- Moscow, Rosja 15 Chistilina Tatiana Set Tonoyan- Moscow, Rosja 30 Ermakova Irina – Moscow, Rosja 44 Federov Grigory – Moscow, Rosja 20 Foltynova Jana – Budisov Nad Budisovkou, Czechy 73 Gamble Debbie – Maisoncelles-La-Jourdan, Francja 71 Gamble Debbie – Maisoncelles-La-Jourdan, Francja 13 Gamble Debbie – Maisoncelles-La-Jourdan, Francja 7 Gamble Debbie – Maisoncelles-La-Jourdan, Francja 8 Gołdyn Waldemar – Gdańsk, Polska 24 Gondek Agnieszka Marcin Gondek- Piła, Polska 41 Gotowiecka Marta Beata Cieśla- Wrocław, Polska 67 Górkiewicz Martyna Włodzimierz Bujok- Śrem, Polska 55 Grzybołowska Anna – Góra, Polska 49 Hanak Witold – Wrocław, Polska 63 Homberg Andrea – Neu Darchau, Niemcy 38 Homberg Andrea – Neu Darchau, Niemcy 11 Homberg Andrea – Neu Darchau, Niemcy 34 Homberg Andrea – Neu Darchau, Niemcy 25 Hucał Dominika – Głogów, Polska 21 Jankowski Józef – Ciele, Polska 59 Kaminska Aneta – -, Polska 35 Kaminska Aneta – -, Polska 33 Konoplin Alexey Svetlana Konoplina- Moscow, Rosja 31 Koreciński Mirosław – Bydgoszcz, Polska 65 Kornacka Aleksandra – Uniejów, Polska 42 Krauzowicz Grzegorz – Michałów-Grabina, Polska 16 Krustinson Svetlana Kozlova Ina- Novopolotsk, Białoruś 2 Kuśmierek Joanna Tomasz Kuśmierek- Bełchatów, Polska 9 Kuśmierek Joanna Tomasz Kuśmierek- Bełchatów, Polska 48 Lichnerowicz Marta – Koleczkowo, Polska 56 Lifanova Natalia – Moscow, Rosja 14 Lifanova Natalia – Moscow, Rosja 6 Lysak Elena – Moscow, Rosja 4 Makhort Tatiana Inna Kozlova- Minsk, Białoruś 61 Mizgier Marek – Targówka, Polska 64 Novikova Olga – Velikiy Novgorod, Rosja 23 Podburtny Yury – Moscow, Rosja 29 Postelnykh Aleksey – St. Petersburg, Rosja 22 Przychodzień-Schmidt Ewa – Warszawa, Polska 75 Shushueva Nataliya – Moscow, Rosja 10 Siemiątkowska Monika – Gdańsk, Polska 58 Skoneczna Anna – Wałbrzych, Polska 69 Słomion Magdalena – Katowice, Polska 3 Solga Andrzej Grażyna Spałek- Piekary Śląskie, Polska 68 Solga Andrzej Joanna Rakowska, Grażyna Spałek- Piekary Śląskie, Polska 72 Solga Andrzej Grażyna Spałek- Piekary Śląskie, Polska 66 Titova Darya – Minsk, Białoruś 18 Tomkiewicz Andrzej – Zabrze, Polska 39 Tomkiewicz Andrzej – Zabrze, Polska 5 Tretjakova Anastasiya – Velikiy Novgorod, Rosja 28 Tütüncü Ali – Lohne, Niemcy 26 Tymchuk Olga – Moscow, Rosja 43 Tymchuk Olga – Moscow, Rosja 40 Ushakova Irina – Odincovo, Rosja 36 Vasilyeva Irina – Moscow, Rosja 47 Volobueva Ksenia – Saint-Petersburg, Rosja 70 Volobueva Ksenia – Saint-Petersburg, Rosja 76 Warno Aleksandra – Konin, Polska 74 Wiącek Anna – Michałowice, Polska 50 Własny Jakub – Uniejów, Polska 17 Wojewódka Karolina – Środa Śląska, Polska 57 Wystawa międzynarodowa – CACIB http://lodzdogshows.pl/plany/2016_Lodz_CACIB_plan.pdf http://lodzdogshows.pl/plany/2016_Lodz_CACIB_wykaz.pdf   mapka niedziela NOWA 13.03.2016 Miło nam poinformować, iż F.H.P CORNEX ( http://www.facebook.com/fhpcornex1/?fref=ts ) ufundował legowisko dla zwycięzcy rasy Doberman. !!! Bardzo dzięujemy !!! cornex

12.05.2016 Miło nam poinformować, iż hodowla de Terra Mirabili ( http://www.facebook.com/joanna.kusmierek.1?fref=ts ) ufundowała długopisy dla wszystkich wystawców. !!! Bardzo dziękujemy !!!

10.05.2016 Miło nam poinformować, iż Lichnerowicz kennel FCI ( www.facebook.com/Psiarnia-Marty-Lichnerowicz-Kennel-FCI-248214132233352/?fref=ts ) ufundowała książkę Pani Zofii Mrzewińskiej „Zwykły niezwykły przyjaciel” dla właścicieli następujących psów w rasie doberman: Zingaro Zito Akagera, ARGOS Vi amicitia FCI, ZOFFI ZORAYA AKAGERA oraz dla wszystkich młodszych szczeniąt, szczeniąt i Zwycięzcy młodzieży pies i suka w rasie pinczer miniaturowy. !!! Bardzo dziękujemy !!!

08.05.2016 Miło nam poinformować, iż puchary dla zwycięzców konkurencji „Najlepszy Rudy Pies”&”Najlepsza Ruda Suka” – Pinczer Średni ufundowała hodowla: Z Zadziornego Gangu www.pinczer.net.pl !!! Bardzo dziękujemy !!!

06.05.2016 Miło nam poinformować, iż Zoo Serwis Wyłączny Dystrybutor ROGZ ( http://telezoo.pl ) ufundował nagrody dla Zwycięzców ras Pinczer miniaturowy i Pinczer średni. !!! Bardzo dziękujemy !!! rogz logo

05.05.2016 – miło nam poinformować, ż hodowla Mamba Alexandria FCI, właściciel reproduktora Liubavo DAYLIGHT (www.pinczer.ludwiczak.net) ufundowała puchary dla Pinczerów miniaturowych z tytułami Najlepsze Młodsze Szczenię, Najlepsze Szczenię, Najlepszy Junior, Najlepszy Dorosły pies, Najlepsza dorosła suka. !!! Bardzo dziękujemy !!!

alexandriafci

04.05.2016 – miło nam poinformować, iż firma Royal Trend ( www.royaltrend.pl ) ufundowała etui na dokumenty z wizerunkiem dobermana i pinczera dla Zwycięzcy rasy. !!! Bardzo dziękujemy !!!

Royal Trend

02.05.2016 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Rybniku dobermany naszych klubowiczów osiągnęły następujące rezultaty: > ROYAL REZON vis Absoluta, Pani Anny i Urszuli Ceglarek, otrzymał wniosek CWC i tytuły Najlepszy dorosły pies i Zwycięzca rasy oraz drugą lokatę w konkurencji Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy; > Paula Abdul Elite House, Pana Andrzeja Tomkiewicza, otrzymała wniosek CWC i tytuły Najlepsza dorosła suka i Zwycięzca płci przeciwnej; > AL-PARI z Negraland, Pani Anny i Urszuli Ceglarek, otrzymała wniosek CWC. !!! Gratulujemy !!!

01.05.2016 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer średni: „Championy” & „Suki hodowlane” – KIMI Agita „Hodowle” – Agita „Szczenięta – planowane mioty” Rodzice: KIMI Agita x ALLEGRO von Masterhof Przewidywana data urodzenia:30.05.2016 Kontakt: Telefon: 504179570 ; e-mail: agita@agita.eu ; strona www: agita.eu

30.04.2016 – miło nam poinformować, iż hodowla Bombastichansa ( http://bombastichansa.ru ) ufundowała puchar „Pamięci Bombastic vom Hanseaten” dla zwycięzcy konkurencji „Praca i Piękno” !!! Bardzo dziękujemy !!!

banner bombastichsansa

30.04.2016 – !!! Wyniki / Results ADPr !!!

zaliczone / Pass Esco z Padoku Amazing Avatar Robostus Aston Azir Robostus BENTLEY z Padoku ACON ARROW Robostus Alexis Blekitny Kanion Robostus

30.04.2016 – Wyniki / Results – ZTP

Esco z Padoku – V 1A Amazing Avatar Robostus – SG 1 A Aston Azir Robostus – V 1A Felix Felicis Allegro – SG 1A Orson Orlando Alary Aslar – SG 1B Rebelia Roxana Alary Aslar – V 1A Best ZTP Modalita Orientali Vita – V 1A Kiss Kirke Alary Aslar – SG 1A Adelheid Ari Robostus- cofnięta 3mc / deffered 3moth Alexis Blekitny Kanion Robostus – cofnięta 3mc / deffered 3moth Elektra Elsi Blekitny Kanion – cofnięta 3mc / deffered 3moth Paula Abdul Elite House – cofnięta 3mc / deffered 3moth

26.04.2016 – miło nam poinformować, iż firma WNSiP „Professional” ( www.facebook.com/WNSiP-Professional-1072509496128522 ; www.wnsipprofessional.pl ) ufundowała puchary dla psów i suk na lokatach oraz dla Zwycięzcy Rasy i Zwycięzcy Płci Przeciwnej w rasie Pinczer Miniaturowy !!! Bardzo dziękujemy !!!

professional logo

26.04.2016 – miło nam poinformować, iż Patronat Honorowy nad Wystawą Międzynarodową i Krajową Dobermanów i Pinczerów z tzw.”dużym” CWC objął Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau. !!! Bardzo dziękujemy !!!

logo wojewody

26.04.2016 – ZTP

Zmiana godzin treningu 28.04.2016 od godz. 12:00 socjal / „social” ; od godz.14:00 zajęcia z pozorantem / excerisses with helper Rozpoczęcie egzaminu ZTP od 10:00, ADPr planowane jest od 15:30 (po zakończonym ZTP i przerwie ok.40min) ZTP exam begin from 10:00am, ADPr is scheduled from 15:30 (when finished ZTP and lunch break about 40min)

25.04.2016 – miło nam poinformować, iż FotoJovi Jowita Wasilewska ( www.facebook.com/fotojovi ) wykona po 3 zdjęcia dla Zwycięzców Ras. !!! Bardzo dziękujemy !!!

Jowita fotografia

24.04.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Opolu dobermany będące własnością naszych klubowiczów osiągnęły nastęujące rezultaty: >>> KAIROS de Grande Vinko, Pani Dominiki Hucał, otrzymał wnioski CWC i CACIB oraz tytuły Najlepszy Dorosły Pies i Zwycięzca Rasy; >> PAULA ABDUL Elite House, Pana Andrzeja Tomkiewicza, otrzymała wnioski CWC i CACIB oraz tytuły Najlepsza Dorosła Suka i Zwycięzca Płci Przeciwnej; > ASTON AZIR Robostus, Pani Ewy Piwowarskiej, otrzymał wniosek CWC i Res.CACIB. !!! Gratulujemy !!!

24.04.2016 – w hodowli dobermanów – McKennah (FCI) urodziły się szczenięta po rodzicach:  Bentley z Padoku x Mara Mariza Sav Sanis 5 psów i 3 czarne suki. Kontakt: contact@mckennah.co.uk www.mckennah.co.uk tel. +48 795 262 201 lub +48 600 331 860

23.04.2016 – ZTP – !!! WAŻNE / IMPORTANT !!!

**** Opłata za profil DNA / Payment for the DNA profile = 55.- € 1 pies/1 dog *** Pieniądze należy mieć w dniu egzaminu / The money you must have on exam *** Na egzamin należy zabrać oryginały dokumentów (rodowód, BH, HD, wynik vWD) oraz książeczkę zdrowia/paszport z ważnym szczepieniem / On the exam you must bring original documents (pedigree, BH, HD, the result of vWD) and health card / passport with a valid vaccination !!!

23.04.2016 – miło nam poinformować, iż hodowla Casarius ( http://casarius.pl ; www.facebook.com/CasariusKennel/?fref=nf ) ufundowała puchary dla Zwycięzcy Rasy i Zwycięzcy Płci Przeciwnej w rasie Pinczer Średni. !!! Bardzo dziękujemy !!! casarius

23.04.2016 – miło nam poinformować, iż Planet Pet Society ( www.planetpet.pl ; www.facebook.com/PlanetPetSocietyPolska/?fref=ts ) ufundował karmę m.in. dla zwycięzców klas psy i suki od młodzieży do weteranów w rasie pinczer średni. !!! Bardzo dziękujemy !!!

logo Planet Pet

22.04.2016 – miło nam poinformować, iż hodowla Z Zadziornego Gangu ( www.pinczer.net.pl ) ufundowała puchary dla zwycięzcy w konkurencji „Najlepszy Czarny Pies”&”Najlepsza Czarna Suka” – Pinczer Średni. !!! Bardzo dziękujemy !!!

22.04.2016 – miło nam poinformować, iż hodowla Bemus ( www.bemus.pl ) ufundowała puchar dla zwycięzcy w konkurencji „Najlepszy Ruch” – Pinczer Średni. !!! Bardzo dziękujemy !!!

22.04.2016 – miło nam poinformować, iż firma Delikan ( www.delikanpolska.pl ; www.facebook.com/delikanpolskapl-626170354156357/?ref=hl ) ufundowała karmę na konkurencje finałowe. !!! Bardzo dziękujemy !!!

Delikan

21.04.2016 – miło nam poinformować, iż firma Canifel ( http://sklep.canifel.pl ; www.facebook.com/CanifelPl ) ufundowała adresówki wraz z grawerowaniem m.in.dla zwycięzców młodszych szczenią i szczeniąt. !!! Bardzo dziękujemy !!!

adresówki MF26BROWN adresówki MF48

20.04.2016 – miło nam poinformować, iż Dr.Clauder’s Polska ( www.drclauders.pl ) ufundował dla każdego wystawcy dobermana upominek oraz dodatkowo w rasie doberman: suplementy dla zwycięzców klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży – psy oraz suki czarne i brązowe. !!! Bardzo dziękujemy !!!

logo_drclauders

19.04.2016 – miło nam poinformować, iż Pani Ewa Rembiejewska ufundowała olej z łososia dla zwycięzców konkurencji Najpiękniejszy Pies Wystawy. !!! Bardzo dziękujemy !!!

19.04.2016 – miło nam poinformować, iż do grona fundatorów nagród dołączyła firma White Fox ( www.whitefoxpets.pl ; www.facebook.pl/whitefoxpets ) !!! Bardzo dziękujemy !!!

banner_white fox

18.04.2016 – Terminy treningów na ZTP / Dates of training on ZTP: 17.04.2016, 28.04.2016; 29.04.2016 od godz. 10:00 socjal / „social” od godz.12:00 zajęcia z pozorantem / excerisses with helper !!! Nowy dodatkowy termin / New additional date !!! > 23.04.2016 8:00 socjal / „social” 10:00 zajęcia z pozorantem / excerisses with helper < Miejsce / Place: MOSiR Rybnik-Kamień, ulica / street Hotelowa Cena za jeden trening z pozorantem (dwa razy) / Price for one training with the helper (two times) = 50 PLN Kontakt / Contact: Elwira Swadźba 608 616 807

15.04.2016 – Bank Nasienia Omne Vivum: www.omnevivum.pl/indexpl.htm udziela rabatu 15% na mrożenie nasienia na wystawie w dniu 15 maja 2016r. dla wszystkich psów zgłoszonych na wystawę międzynarodową i wystawę krajową.

Bank nasienia logo

14.04.2016 – miło nam poinformować, iż firma Dolina Noteci ( www.dolina-noteci.pl ) dołączyła do grona fundatorów nagród na naszej wystawie. !!! Bardzo dziękujemy !!!

Dolina Noteci_LOGO_bez_podpisu_tlo

11.04.2016 – Terminy treningów do ZTP:
17.04.2016, 28.04.2016; 29.04.2016
od godz. 10:00 socjal 
od godz.12:00 zajęcia z pozorantem
Miejsce: MOSiR Rybnik-Kamień, ulica Hotelowa Cena za jeden trening z pozorantem (dwa „wejścia”) = 50 PLN Kontakt: Elwira Swadźba 608 616 807

10.04.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Krajowej w Ostrawie (CZ) doberman Pani Anny i Urszuli Ceglarek – AL-PARI z Negraland otrzymała wniosek CAC i tym samym skończyła Championat Czech. !!! Gratulujemy !!!

10.04.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Klubowej Sznaucerów, Pinczerów i Czarnych Terrierów, Dobermany Pana Włodzimierza Bujoka osiągnęły następujące rezultaty: > Dura Lex Polonia JULIA otrzymała wniosek CWC oraz tytuły Zwycięzca Klubu i Zwycięzca Rasy; > Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA (współwłasność z Panem Markiem Tokarskim) otrzymał wniosek CWC oraz tytuły Zwycięzca Klubu i Zwycięzca Płci Przeciwnej. Ponadto: Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA & Dura Lex Polonia JULIA zostały Najlepszą Parą, a hodowla Dura Lex Polonia Najlepszą Hodowlą. !!! Gratulujemy !!!

09.04.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Klubowej Sznaucerów, Pinczerów i Czarnych Terrierów, Pinczery miniaturowe Pani Anny Grzybołowskiej osiągnęły następujące rezultaty: > Alfa Me Stado otrzymała tytuł Zwycięzca Klubu oraz Zwycięzca rasy, a > Dolar Me Stado otrzymał tytuł Najlepsze młodsze szczenię w rasie oraz zajął drugą lokatę w konkurencji Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy. !!! Gratulujemy !!!

09.04.2016 – miło nam poinformować, iż Hotel Domowy Dla Psów ( www.facebook.com/DomowyHotelDlaPsow/timeline?hc_location=ufi ; http://hotelikdlapsa.pl ) ufundował na naszą wystawę voucher (ważny do końca 2016roku) na tygodniowy pobyt psa z wyżywieniem w okresie dowolnym dla właściciela. Nagroda zostanie wylosowana spośród zgłoszonych psów będących własnością członków Klubu. !!! Bardzo dziękujemy !!!

07.04.2016 – miło nam poinformować, że sponsorem nagród rzeczowych dla zwycięzców jest Laboratorium DermaPharmwww.dermapharm.com.pl ) !!! Bardzo dziękujemy !!!

logo_laboratorium dermapharm

07.04.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawach w Nitrze, doberman Pani Dominiki Hucał – KAIROS de Grande Vinko osiągnął następujące rezultaty: na Championach „Victory Show” 01.04.br. oraz na wystawie międzynarodowej 03.04.br. otrzymał wnioski na championa Słowacji (CAC). !!! Gratulujemy !!!

07.04.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Nitrze pinczer miniaturowy Pani Anny Grzybołowskiej – ALFA Me Stado otrzymała wniosek CAC i res.CACIB na prawach CACIB-a czym samym ukończyła Interchampionat. Na tej wystawie skończyła również Championat Słowacji. !!! Gratulujemy !!!

05.04.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Championów „Victory Show” w Nitrze, doberman Pani Sylwii Salmanowicz – NELLY FURTADO Elite House otrzymała wniosek CAC i ukończyła Championat Słowacji. !!! Gratulujemy !!!

05.04.2016 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowych Wystawach w Nitrze pinczery miniaturowe Pani Oliwii Adamczewskiej osiągnęły następujące rezultaty: > Gemmae Ratlerrimus INSOLITO otrzymał dwa razy wniosek na championa Słowacji (CAC); > Gemmae Ratlerrimus HECTOR – w pierwszy dzień otrzymał wniosek CAC i Res.CACIB, a w drugi dzień wniosek CAC, CACIB i tytuł Zwycięzca Płci Przeciwnej. Na wystawach tych HECTOR ukończył Championat Słowacji oraz Interchampionat. !!! Gratulujemy !!!

28.03.2016 – z wielką przyjemnością zawiadamiamy, iż na „Pokazie-obrony” na wystawie 14.05.br. pozorować będzie Pan Zhuravkov Alex. Zgłoszenia do 22.04.2016: info@dobermannstar.pl

21.03.2016 – jest nam niezmiernie miło poinformować, iż hodowla McKennah (FCI) ( http://www.mckennah.co.uk/ ) ufundowała puchar dla zwycięzcy w konkurencji Najlepsza Głowa – Doberman na Krajową Wystawę Klubu w dniu 14.05.br. !!! Bardzo dziękujemy !!!

21.03.2016 – miło nam poinformować, iż na Krajowych Wystawach w Katowicach dobermanka Pani Sabiny Kociszewskiej – ADELHEID ARI Robostus otrzymała dwa wnioski CWC oraz tytuły Najlepsza dorosła suka i Zwycięzca płci przeciwnej. Ukończyła również Championat Polski. !!! Gratulujemy !!!

20.03.2016 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Katowicach nasze klubowe dobermany osiągnęły następujące rezultaty: > KAIROS de Grande Vinko, Pani Dominiki Hucał, otrzymał wniosek CWC oraz tytuł Zwycięzca Rasy. Na tej wystawie skończył Championat Polski; > ASTON AZIR Robostus,Pani Ewy Piwowarskiej, ASTON AZIR Robostus otrzymał wniosek CWC i tym samym również ukończył Championat Polski. !!! Gratulujemy !!!

16.03.2016 – w hodowli pinczerów średnich Bemus Poland FCI jest jedna wolna ruda suka. Rodzice: GESSY-GEMMA von der Süd-Heide & Lilla Enebys YUMM’YAZZ
Data urodzenia: 2.01.2016
Kontakt: tel. 516098044
www.bemus.pl

15.03.2016 – w hodowli pinczerów średnich „Banda Urwisów” są jeszcze dwa wolne rude psy oraz jedna czarna suczka. Rodzice: HURRICANE Star of Elune x DOXA Banda Urwisów. Data urodzenia: 07.03.2016 Kontakt: Aleksandra Warno, Konin tel.: + 48 508 243 731 e-mail: banda.urwisów@gmail.com http://www.bandaurwisow.eu

15.03.2016 – Miło nam poinformować, iż w hodowli de Terra Mirabili planowany jest miot po rodzicach: ARAGON Sav San x E’LILLY de Terra Mirabili Przewidywana data urodzenia: 18-04-2016 Kontakt: te.535353949 lub 603381005 e-mail : terra_mirabili@vp.pl

14.03.2016 – miło nam poinformować, iż w hodowli McKennah (FCI) planowany jest miot po rodzicach: Bentley z Padoku x Mara Mariza Sav Sanis Przewidywana data urodzenia: 19 kwiecień 2016 Kontakt: contact@mckennah.co.uk www.mckennah.co.uk tel. +48795 262 201 lub +48600 331 860

11.03.2016 – 14.05.2016 zostanie zorganizowana druga wystawa na której będzie można otrzymać tzw.”duże” CWC, a ponadto w rasie doberman ocena w kolorach będzie dokonana osobno. Więcej informacji znajduje się tutaj: http://doberman-pinczer.pl/14-05-2016-wystawa-organizowana-przez-klub/

09.03.2016 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer średni: Daveren’s ORKAN FOR CASARIUS – nowe tytuły oraz badania „Hodowle” – Casarius (FCI) dodanie reproduktora „Szczenięta” – Planowane mioty Rodzice: Ishbells Tarragon x Amber Casarius Przewidywana data urodzenia: druga połowa maja 2016 Kontakt: kontakt@casarius.pl tel. 695640739

08.03.2016 – aktualizacja zakładki „Urodzone mioty” pinczer średni Hodowla: Banda Urwisów Rodzice: HURRICANE Star of Elune x DOXA Banda Urwisów Data urodzenia: 07.03.2016 Ilość szczeniąt: 4 psy czarne podpalane, 2 psy rude, 1 suka czarna podpalana Kontakt: Aleksandra Warno, Konin tel.: + 48 508 243 731 e-mail: banda.urwisów@gmail.com http://www.bandaurwisow.eu

07.03.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Drzonkowie nasze klubowe dobermany osiągnęły następujące rezultaty: Nelly Furtado Elite House, Pani Sylwii Salmanowicz, otrzymała wniosek CWC i CACIB oraz tytuły Najlepsza Dorosła suka i Zwycięzca Rasy; Paula Abdul Elite House, Pana Andrzeja Tomkiewicza, otrzymała wniosek Res.CACIB. !!! Gratulujemy !!!

07.03.2016 – aktualizacja zakładek w rasie doberman: „Urodzone mioty” Hodowla Elite House Rodzice: Ilane della Piancarda x Indhira Elite House Data urodzenia: 23.02.2016 Ilość szczeniąt: 5 brązowych psów, 2 czarne suki Kontakt: Sylwia Salmanowicz, Zielona Góra Telefon: +48-788 999 559 E-mail: Sylwia.salmanowicz@gmail.com, elite_house@web.de www.elite-house-dobermanns.com

06.03.2016 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer średni: „Championy” & „Suki hodowlane” – GLAMOUR FROM Star of Elune „Hodowle” – Lunaland „Szczenięta – planowane mioty” Rodzice: GLAMOUR FROM Star of Elune & JACKSON Kalong Przewidywana data urodzenia: druga połowa kwietnia 2016 Kontakt: Lidia Białas, tel. 691 718 814

22.02.2016 – aktualizacja zakładki „Wystawy”

16.02.2016 – miło nam poinformować, iż w hodowli Apologeta są dostępne szczenięta rasy doberman po rodzicach: Havana Apologeta x Pride of Russia Urano data urodzenia: 16.12.2015, ilość szczeniąt na sprzedaż: 2 brązowe psy, 1 czarna suka oraz FIBBI Apologeta x ILANE della Piancarda data urodzenia: 16.02.2016 Kontakt: Irena Hajczuk, 55-080 Gniechowice tel. kom.: 604 183 081 e-mail: duna1@wp.pl

14.02.02016 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Bydgoszczy doberman Pana Włodzimierza Bujoka – Dura Lex Polonia JULIA otrzymała wniosek CWC oraz tytuły Najlepsza Dorosła Suka w rasie i Zwycięzca Rasy. Ukończyła również Championat Polski. !!! Gratulujemy !!!

09.02.2016 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer średni: „Championy” & „Suki hodowlane” – GESSY-GEMMA von der Süd-Heide „Hodowle” – Bemus Poland FCI „Szczenięta – urodzone mioty” – Rodzice: GESSY-GEMMA von der Süd-Heide & Lilla Enebys YUMM’YAZZ Data urodzenia: 02.01.2016 Ilość szczeniąt: 4 rude suki, 1 rudy pies, 2 czarne-podpalane suki, 2 czarne-podpalane psy Kontakt: 516098044 www.bemus.pl

08.02.2016 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu odbędzie się 27.02.2016 roku o godz.12:00 w siedzibie oddziału łódzkiego ZKwP (Al.Kościuszki 48, Łódź). !!! PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE !!! Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie Klubu ( http://doberman-pinczer.pl/protokol-z-zebrania/ po zalogowaniu) oraz istnieje możliwość przesłania mailem (prosimy o wiadomość na klubwybieralny@interia.pl ). RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów. 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia. 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu. 8. Sprawozdanie finansowe. 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu. 10. Dyskusja nad sprawozdaniami. 11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. 12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący. 13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. !!! Serdecznie zapraszamy !!!

03.02.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Krajowej w Sosnowcu psy naszych klubowiczek osiągnęły następujące sukcesy: > doberman Pani Anny i Urszuli Ceglarek – AL-PARI z Negraland otrzymała wniosek CWC i zajęła pierwszą lokatę w konkurencji Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy; > pinczer średni Pani Aleksandry Słodczyk – ABIGAIL Calcaneus otrzymała wniosek CWC oraz tytuły Najlepsza dorosła suka w rasie i Zwycięzca rasy. Na tej wystawie ukończyła również Championat Polski. !!! Gratulujemy !!!

28.01.2016 – miło nam poinformować, iż na 30.04.br. mamy w planach zorganizowanie ZTP na którym ma sędziować Pan Rudi Killmaier (D), a pozorować Pan Zbigniew Gorecki (CZ). Planowane miejsce to Rybnik-Kamień, ul. Hotelowa. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

21.01.2016 – w hodowli pinczerów średnich – Malinera są planowane szczenięta po ABIGAIL Calcaneus & ZICO ZIFF Igniculus. Więcej informacji można uzyskać u Pani Aleksandry Słodczyk – tel. kom.: 509 233 100, Facebook: Aleksandra Słodczyk

18.01.2016 – W hodowli Dura Lex Polonia ok.25.01.br. spodziewane są szczenięta rasy doberman po: Dura Lex Polonia HANNAH x VALDO from Lipar Land Kontakt: 509 604 313, 502 722 814, www.dobermany.com , Facebook: Włodzimierz Anna Bujok

14.01.2016 – aktualizacja zakładek w rasie doberman: „Championy” & „Suki hodowlane” – ADELHEID ARI Robostus

10.01.2016 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Krajowej w Gdyni doberman Pani Joanny Janczak – JURATA Tirana otrzymała wniosek CWC oraz tytuły Najlepsza dorosła suka i Zwycięzca płci przeciwnej. !!! Gratulujemy !!!

10.01.2016 – serdecznie zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym !!! http://doberman-pinczer.pl/ranking-wystawowy/

07.01.2016 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer miniaturowy: „Reproduktory” & „Championy” – Gemmae Ratlerrimus HECTOR, Gemmae Ratlerrimus INSOLITO

06.01.2016 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer miniaturowy: „Championy” & „Suki hodowlane” – Century Fox, Gemmae Ratlerrimus HEBE

06.01.2016 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni „Szczenięta – urodzone mioty” Hodowla Star of Elune Rodzice: Yarracita HOTTHER THAN HELL x HIGH VOLTAGE Star of Elune Data urodzenia: 24.11.2015 Ilość szczeniąt: 7 ( 1 pies czarny podpalany, 3 suki czarne podpalane, 3 suki rude) Kontakt tel. 669 174 888, e-mail: kontakt@starofelune.comwww.starofelune.com

29.12.2015 – aktualizacja zakładek w rasie doberman: „Championy” & „Suki hodowlane” – FIBBI Apologeta, HAVANA Apologeta „Hodowle” – Apologeta „Szczenięta – urodzone mioty” – Rodzice: Havana Apologeta x Pride of Russia Urano Data urodzenia: 16.12.2015 Ilość szczeniąt: 8 – 3 czarne psy i 2 brazowe psy, 3 czarne suki Kontakt: Irena Hajczuk, 55-080 Gniechowice tel. kom.: 604 183 081, e-mail: duna1@wp.pl

24.12.2015 – Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia w prawdziwie rodzinnej atmosferze życzy Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego.

21.12.2015 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer miniaturowy: „Championy” & „Reproduktory” – Gemmae Ratlerrimus GORDON GIN „Championy” & „Suki hodowlane” – Gemmae Ratlerrimus GINGER GLORIA „Hodowle” – Gemmae Ratlerrimus

20.12.2015 – aktualizacja zakładki „Użytkowość”

20.12.2015 – serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu: Kalendarz Fundacji Nadzieja Dobermana 2016: www.facebook.com/events/536055089881619/ Krótki przekopiowany opis z wydarzenia: „* No i jest! Kalendarz Nadziei Dobermana 2016! 12 miesięcy, 15 podopiecznych, 15 historii psiego (nie)szczęścia! Piękne zdjęcia autorstwa naszych Przyjaciół będą cieszyć oko przez cały nadchodzący rok! Wizerunki naszych podopiecznych będą przypominać emocjonujące chwile, radości, smutki i wzruszenia z ostatnich dwóch lat! * Kalendarz cegiełka za 35, 45 lub 55zł do wyboru. Budujemy lepsze jutro dla kolejnych psich sierotek! * Parametry techniczne: kreda błysk 200g, A4 (210 x 297 mm), jednostronnie kolorowe (4+0 CMYK) * Z góry uprzedzamy, że wybrane osoby będą pomijane w zakupach, będzie to działanie z premedytacją, świadome i zamierzone * Wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu kwoty na koncie w czasie 3 dni roboczych. Na terenie Polski pokrywamy koszt wysyłki.” ( http://www.nadzieja-dobermana.pl/?p=1151 )

19.12.2015 – od 01.08.2016 będzie obowiązywał nowy wzorzec dobermana: http://www.fci.be/medias/143g02-20160801-en-2134.pdf

18.12.2015 – miło nam poinformować, iż na Zawodach Obedience w Gamratce w klasie O doberman Pani Anny Dubiec – BAKAR BOY Błękitny Kanion zajął trzecią lokatę (99 punktów). !!! Gratulujemy !!!

16.12.2015 – Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 25.11.2015 r. podjął następujące uchwały: 1. Na wniosek GKSP znowelizowano Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia. Zmiana dotyczy zapisu, aby uczestnicy egzaminów PT1 posiadali obowiązkowo książeczki startowe. (…) 3. Zatwierdzono wysokość składki członkowskiej na 2016 rok w wysokości 70 zł. 4. Uchwalono, tytuł Zwycięzca Weteran, który może być przyznany psu i suce. Stosowne poprawki zostały zamieszczone w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych. 5. Przyjęto iż, psy/suki, które zgodnie z uchwałą ZG nie mogą być wystawiane na wystawach ze względu na cięte uszy i/lub ogon, mogą zostać zakwalifikowane do hodowli na podstawie przeglądu dokonanego przez sędziego międzynarodowego z uprawnieniami do oceny danej rasy oraz muszą spełniać pozostałe wymogi Regulaminu Hodowlanego. 6. Uchwalono, iż psy z ciętymi uszami i/lub ogonami nie będą miały możliwości dokończenia rozpoczętych Championatów. (…)

13.12.2015 – na sprzedaż jest BRENDON z Negraland (Dura Lex Polonia ESPRESSO & AMIRA ABLA Błękitny Kanion) 10-miesięczny pies, zdrowy, wystawowy, zdobywca 2x Naj.szczenię – polecamy dla odpowiedzialnych opiekunów! www.facebook.com/photo.php?fbid=1662810300633455&set=a.1502151933365960.1073741832.100007135037980&type=3&theater www.facebook.com/100007135037980/videos/1659437874304031/?theater http://www.negraland.pl/doberman/

11.12.2015 – aktualizacja zakładek w rasie doberman: „Championy” & „Reproduktory” – AMAZING AVATAR Robostus „Championy” & „Suki hodowlane” – FAMOUS FLORIS z Innej Bajki „Hodowle” – Robostus

08.12.2015 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Świebodzicach dobermanka Pani Sylwii Salmanowicz – NELLY FURTADO Elite House otrzymała wniosek CWC oraz tytuły: Najlepsza dorosła suka i Zwycięzca Rasy. Tym samym ukończyła Championat Polski ! !!! Gratulujemy !!!

02.12.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Championy” & „Suki hodowlane” – AL-PARI z Negraland

01.12.2015 – aktualizacja zakładek w rasie doberman ROYAL-REZON vis Absoluta – aktualizacja tytułów wystawowych (Champ.Słowenii, Champ.Rumunii, Champ. Węgier) i adresu mailowego.

01.12.2015 – aktualizacja zakładki  w rasie doberman: „Championy” – NELLY FURTADO Elite House

01.12.2015 – miło nam poinformować, iż na Wystawach Międzynarodowych w Nitrze (SK) doberman Pana Andrzeja Tomkiewicza – PAULA ABDUL Elite House otrzymała w oba dni wnioski CAC (CWC). !!! Gratulujemy !!!

30.11.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Championy” & „Reproduktory” – LUDACRIS Elite House.

28.11.2015 – aktualizacja zakładki  w rasie doberman: „Reproduktory” – KAIROS de Grande Vinko.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł członek naszego Klubu śp. Janusz Rurarz Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny, Sędzia Prób Pracy, V-ce Przewodniczący ds.organizacyjnych GKS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego, wieloletni działacz oddziału łódzkiego, osoba o ogromnej wiedzy i zaangażowaniu kynologicznym. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 27.11.2015 o godzinie 12:40 na Cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi

26.11.2015 – miło nam poinformować, iż w hodowli Vi amicitia, 29.10.br. urodziły się szczeniąta rasy doberman. 1 pies – czarny podpalany oraz 1 suka – brązowa podpalana po Eria Pro VOLTER x ALWERA Laguna Vita. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Kornacką tel. 663 511 551 ; vi.amicitia@o2.pl 23.11.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Suki hodowlane” – REYVA RIDA Akagera & VALLA VATIKA z Helfstyna, „Szczenięta” – Urodzone mioty hodowla Akagera 23.11.2015 – miło nam poinformować, iż w hodowli Akagera w dniu dzisiejszym urodziły się szczeniąta rasy doberman. 5 psów i 7 suk o umaszczeniu czarny podpalany po WM IDC IPO3 ZTP Harlequin Gumby & Reyva Rida Akagera. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Bracką tel 508 298 307, mail : hesa-magda@centrum.cz 16.11.2015 – serdecznie zapraszamy na forum poświęcone pinczerom miniaturowym i średnim: www.pinczerforum.pl „Dziś (16.11.2015) ok godz. 12:40 czekoladowa dobermanka wpadła pod samochód na ulicy Szkolnej w miejscowości Zawada k. Zielonej Góry i w szoku pobiegła dalej w stronę domu jednak zanim Opiekunka dobiegła za nią suki już nie było!!! Indhira jest najprawdopodobniej ranna, ma nadal smycz metrową przypiętą do obroży. Policja jest powiadomiona, także schronisko w Zielonej Gorze oraz Dr Hanusz (lecznica ZG). KONTAKT: Sylwia 788 999 559 KONTAKT: Joanna 518 244 540 Prosimy aby każdy kto może przyłączył się do poszukiwań w okolicy!” 13.11.2015 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer średni: „Hodowle” – Z Zadziornego Gangu, „Suki hodowlane” – BASTA Mafia Lalek. 09.11.2015 –  Miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Poznaniu 08.11.br psy będące własnością członków Klubu uzyskały następujące rezultaty w rasie doberman: > KAIROS de Grande Vinko, Pani Dominiki Hucał, otrzymał Zwycięstwo Młodzieży i Najlepszego Juniora w Rasie oraz został Młodzieżowym Zwycięzcą Polski; > BELLA Premium de Lux, Pana Bogdana Nejmana, została Najlepszym Młodszym Szczenięciem. W rasie pinczer średni: > ALLEGRO von Masterhof, Pani Aleksandry Albińskiej, otrzymał wnioski CWC i CACIB oraz tytuły Najlepszy dorosły pies, Zwycięzca Polski i Zwycięzca Rasy; > GESSY-GEMMA von der Süd Heide, Pani Ewy Przychodzień-Schmidt, otrzymała wnioski CWC i CACIB oraz tytuły Najlepsza dorosła suka, Zwycięzca Polski i Zwycięzca Płci Przeciwnej; > BARON Funny Gang, Pani Magdaleny Stańskiej, otrzymał wniosek CWC; > DOXA Banda Urwisów, Pani Aleksandry Warno, otrzymała CWC. !!! Gratulujemy !!! 09.11.2015 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Poznaniu 07.11.br psy będące własnością członków Klubu uzyskały następujące rezultaty: > pinczer średni Pani Magdaleny Stańskiej – BARON Funny Gang otrzymał wnioski CWC i CACIB oraz tytuły Najlepszy dorosły pies i Zwycięzca Rasy; > dobermanka Pana Radosława Siecińskiego – Tahi-Reme JET otrzymała wniosek CWC (na 6 obecnych sztuk). !!! Gratulujemy !!! 09.11.2015 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni: „Suki hodowlane” – AMBER Casarius 05.11.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie pinczer średni: „Reproduktory” & „Championy” – Daveren’s ORKAN FOR CASARIUS 01.11.2015 – miło nam poinformować, iż dobermanka Pana Andrzeja Tomkiewicza – PAULA ABDUL Elite House zdała egzamin BH. !!! Gratulujemy !!! 27.10.2015 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Krajowej w Zabrzu doberman Pana Andrzeja Tomkiewicza – PAULA ABDUL Elite House otrzymała wniosek CWC oraz tytuły Najlepsza Dorosła Suka w rasie i Zwycięzca Rasy. !!! Gratulujemy !!! 27.10.2015 – miło nam poinformować, iż doberman Pana Andrzeja Tomkiewicza – FELIX FELICIS Allegro zdał egzamin BH (60/60). !!! Gratulujemy !!! 25.10.2015 – miło nam poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowej w Bratysławie dobermany Pani Anny i Urszuli Ceglarek osiągnęły następujące rezultaty: > AL-PARI z Negraland otrzymała wniosek CWC i CACIB oraz tytuł Zwycięzca Płci Przeciwnej; ukończyła również Championat Słowacji > ROYAL-REZON vis Absoluta otrzymał wniosek rezerwowe CWC i Res.CACIB !!! Gratulujemy !!! 21.10.2015 – aktualizacja zakładki „Seminaria/Wykłady” oddział Warszawa „Żywienie i trening psów sportowych” Prowadzący – lek. wet. Małgorzata Szmurło 21.10.2015 – „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje również, że na wniosek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęto i zakończono prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w celu podwyższenia opłaty za wydanie paszportu z 51 zł do 100 zł (…)” Podwyżka będzie obowiązywać od 24 października 2015. 20.10.2015 – aktualizacja zakładek „Seminaria/Wykłady” Oddział Legionowo – wykład Pani dr Katarzyny Fiszdon z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW na temat „Pochodzenie psa” Oddział Bielsko-Biała – Sekcja zoopsychologii Oddział Rzeszów – Seminarium z Jiri Scucka – 14-15.11.2015 r. na temat: „Posłuszeństwo”- Naturalna komunikacja a szkolenie „Wystawy” – aktualizacja na 2016 i 2017 rok 20.10.2015 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer miniaturowy SPLENDOR spod Katedry (FCI) – aktualizacja tytułów wystawowych. 17.10.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Hodowle”- Vi amicitia, „Suki hodowlane” – ALWERA Laguna Vita, „Szczenięta” – Planowane mioty, hodowla Vi amicitia rodzice: ALWERA Laguna Vita x Eria Pro Volter, przewidywana data urodzenia: 02.11.2015 12.10.2015 – miło nam poinformować, iż na Mistrzostwach Lubelszczyzny w Tropieniu Sportowym doberman Pani Magdaleny Słomion – DAEMON v.d. Leibgarde został II Vicemistrzem Lubelszczyzny w Tropieniu Sportowym Fpr 1 !!! Gratulujemy !!! 12.10.2015 – miło nam poinformować, iż na Zawodach Obedience we Wrocławiu w klasie „O” debiutowała dobermanka Pana Jakuba Bila – DEMETER Bene Meritus z wynikiem 88 punktów, oceną doskonałą, lokatą 5/9. !!! Gratulujemy !!! 09.10.2015 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer średni YORK YUE WAN Igniculus – aktualizacja potomstwa oraz tytułów wystawowych. 07.10.2015 – miło nam poinformować, iż doberman Pani Wioletty Ilnickiej – Eria Pro VOLTER na Wystawach Międzynarodowych w Kiszyniowie (MD) otrzymał Nominację na Cruft’s 2016 i następujące wnioski: 4 razy CWC, 2 razy CACIB, a ponadto 3-krotnie został Zwycięzcą Rasy.  Posiada Championat Mołdawii, Grand Championat Mołdawii, Super Grand Championat Mołdawii oraz Championat Besarabii. !!! Gratulujemy !!! 07.10.2015 – !!! KOMUNIKATY ZG ZKwP !!! >>> Plenum podjęło uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.<<< >>> ZG zatwierdził wprowadzenie opłaty za wystawianie dokumentów: Księga Wstępna (KW) eksportowa 120 zł, wymiana rodowodu eksportowego na krajowy ze zmianą właściciela i rejestracją 30 zł, nowy wydruk rodowodu z powodu korekty danych, przekwalifikowania: rodowód krajowy 30 zł, eksportowy 60 zł, KW krajowe 30 zł, KW eksportowe 60 zł, wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP 120 zł. >>>Plenum podjęło decyzję o przyznaniu Oddziałowi Kielce 3 x CACIB-owej Wystawy Międzynarodowej w 2017 r. tytułem próby generalnej przed planowaną Wystawą Europejską w 2018r. >>> Zatwierdzono Wystawy Międzynarodowe na 2017 r. Zielona Góra 4-5.03, Katowice 17-19.03, Opole 22-23.04, Łódź 14-15.05, Rzeszów 20-21.05, Kraków 17-18.06, Koszalin 24-25.06, Warszawa 8-9.07, Częstochowa 22-23.07, Sopot 5.08, Sopot 6.08, Zakopane 12-13.08, Białystok 26-27.08, Wrocław 23-24.09, Poznań 28.10, Poznań 29.10, Kielce 3.11, Kielce 4.11, Kielce 5.11. >>> Zatwierdzono Wystawę Championów w 2017 dla Oddziału w Lesznie, 26.02.2017 04.10.2015 – aktualizacja zakładek w rasie pinczer miniaturowy: Gemmae Ratlerrimus HECTOR – wyniki wystawowe Gemmae Ratlerrimus INSOLITO – wyniki wystawowe + badanie serca 01.10.2015 – miło nam poinformować, iż doberman Pani Wioletty Ilnickiej – Eria Pro VOLTER na Międzynarodowej Wystawie w Backa Topola (SRB) i na Krajowej Wystawie w Turija (SRB) otrzymał wnioski CWC i został Championem Serbii. !!! Gratulujemy !!! 30.09.2015 – miło nam poinformować, iż doberman Pani Wioletty Ilnickiej – Eria Pro VOLTER na Międzynarodowych Wystawach w Balchik (BG) otrzymał 3 wnioski CWC i CACIB oraz trzykrotnie tytuł Zwycięzca Rasy. Do swoich młodzieżowych championatów dołączył tytuły – Champion Bułgarii, Grand Champion Bułgarii i Champion Bałkanów. !!! Gratulujemy !!! 29.09.2015 – aktualizacja zakładki w rasie pinczer średni: „Suki hodowlane” – ABIGAIL Calcaneus 28.09.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie pinczer miniaturowy: „Reproduktory” & „Championy” – SPLENDOR spod KATEDRY (FCI) 27.09.2015 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie we Wrocławiu nasze klubowe dobermany osiągnęły następujące rezultaty: – AMAZING AVATAR Robostus, Pani Elwiry Swadźby, otrzymał wniosek CWC i CACIB oraz tytuł Najlepszy Dorosły Pies i Zwycięzca Płci Przeciwnej; – KAIROS de Grande Vinko, Pani Dominiki Hucał, otrzymał wniosek CWC oraz Res.CACIB; – ALEXIS BŁĘKITNY KANION Robostus, Pani Aleksandry Kwaśnej, otrzymała wniosek CWC. !!! Gratulujemy !!!

Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego chciałby serdecznie podziękować Zarządowi Głównemu ZKwP i Oddziałowi Łódzkiemu ZKwP za umożliwienie zrobienia wystawy oraz udzieloną wszelką pomoc i wsparcie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swoje psy na wystawę jak również osobom, które wsparły wystawę finansowo bądź rzeczowo. To dzięki Nim miała ona tak bogatą oprawę. Dziękujemy raz jeszcze następującym firmom / osobom: > firmie Cellvet: http://cellvet.pl > dystrybutorowi karmy Canivera: www.canivera.pl > dystrybutorowi karmy Oven-Baked Tradition: www.obtkarma.pl > Pani Ewie Rembiejewskiej firma ANDRE: tel. 512 256 860) > sklepowi Pik-Pik: http://pik-pik.pl > firmie TIGO: http://tigolegowiska.pl > V-ce Przewodniczącemu Zarządu Oddziału ds. Hodowlanych Panu Rafałowi Firstowi hodowla Astarte Gold: www.astartegold.com >Pani Darii Olko: www.facebook.com/ROSETTERS?fref=ts & http://rosetters.weebly.com > hodowli Dobry Rok Pani Wiollety Matusiak: www.cavalier-king.com > hodowli Negraland: www.negraland.pl > hodowli Mamba Alexandria FCI (właściciel reproduktora Liubavo DAYLIGHT) www.pinczer.ludwiczak.net > hodowli z Zadziornego Gangu Pani Joanny Rakowskiej: www.pinczer.net.pl > hodowli Star of Elune Pani Grażyny Spałek i Pana Andrzeja Solgi: www.starofelune.com .> Pani Joannie Pogorzelskiej: http://hotelikdlapsa.pl > hodowli Elite House Pani Sylwii Salmanowicz: www.elite-house-dobermanns.com > hodowli de Terra Mirabili

Wspaniały baner wystawy zawdzięczamy Pani Dominice Hucał.

Ogromne podziękowania składamy uczestnikom pokazu obrony i/lub posłuszeństwa za publiczne pokazanie pracy z psem pomimo tak innych warunków niż są na kameralnym odosobnionym placu szkoleniowym. Uczestnicy pokazu to: doberman ERAGON EAST de Terra Mirabili, wł. Karina Kwiatkowska doberman AMIRA ABLA Błękitny Kanion, wł. Izabela Czech pinczer średni !!! Gessy-Gemma von der Süd-Heide, wł. Ewa Przychodzień-Schmidt Chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować Panu Mariuszowi Kuzmeckiemu (www.dog-work.com.pl) za pozorowanie na pokazie !!!

Bardzo dziękujemy Pani Martynie Górkiewicz za fotorelację z wystawy:

www.facebook.com/martyna.gorkiewicz/media_set?set=a.954180814627896.1073741935.100001079589648&type=3

WYNIKI

Konkurencje finałowe Najlepsza Grupa Hodowlana 1.Dura Lex Polonia Najlepsza Para 1.ROYAL-REZON Vis Absoluta & AL-PARI z Negraland (FCI) 2.FLY’FENIX Star of Elune & ENO’WHATS UP Star of Elune Najpiękniejsze Młodsze Szczenię 1. IBIZA IGA De Terra Mirabili (FCI) Najpiękniejsze Szczenię 1. BRENDON z Negraland Najpiękniejszy Weteran 1. ZARITA Miratio Najpiękniejszy Junior Wystawy 1. JAZZPER Star of Elune 2. PAULA ABDUL Elite House Najpiękniejszy Pies Wystawy 1. Dura Lex Polonia (FCI) GAUDI 2. American Dream Vom Ditrikh 3. Gessy-Gemma von der Süd-Heide Konkurencje dodatkowe Doberman: Najpiękniejszy Pies Użytkowy – ROYAL-REZON Vis Absoluta Najlepszy Czarny Pies – Dura Lex Polonia (FCI) GAUDI Najlepszy Brązowy Pies – DURA LEX POLONIA ESPRESSO Najlepsza Czarna Suka – Nelly Furtado Elite House Najlepsza Brązowa Suka – Dura Lex Polonia JULIA Najlepszy Ruch – Dura Lex Polonia (FCI) GAUDI Najlepsza Głowa – Dura Lex Polonia JULIA Najlepszy Niekopiowany Doberman – Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA Pinczer miniaturowy: Najlepsza Głowa – Gemmae Ratlerrimus ITALO Najlepszy Ruch – BELINDA CARLISLE Me Stado ( FCI) Pinczer średni: Najlepsza Głowa – JAZZPER Star of Elune Najlepszy Ruch – ENO’WHATS UP Star of Elune Konkurencje dodatkowe, w których mogły uczestniczyć TYLKO psy będące własnością członka Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego: Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego – IBIZA IGA De Terra Mirabili (FCI) Najpiękniejszy Junior Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego – JAZZPER Star of Elune Najpiękniejszy Pies Użytkowy Dobermana i Pinczera Krótkowłosego – ROYAL-REZON Vis Absoluta Najpiękniejszy Pies Wystawy Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego – Dura Lex Polonia (FCI) GAUDI Wyniki z ringu DOBERMAN (BRĄZOWY PODPALANY) / (Dobermann Brown and Tan) Psy – Dogs Klasa otwarta / Open Class CWC/CAC – DAEMON von der Leibgarde (BOSZ vom Burghof – ZARINA von den Bollenruthen) Klasa championów / Champion Class CWC/ CAC – DURA LEX POLONIA ESPRESSO (YACHEERO’S PANDO PANDERO – DURA LEX POLONIA COPOLA) dosk.2/ex.2 – FELIX FELICIS Allegro (Yacheero’s Pando Pandero – Holly od Dvou Lvu) Suki – Bitches Klasa pośrednia / Intermediate Class CWC, NDSwR, Zw.płci przeciwnej/ CAC, Best female, BOS – Dura Lex Polonia JULIA (OSCAR z Padoku – IMAX z Padoku) Klasa użytkowa / Working Class CWC/ CAC – Galadriel Elven Queen de Grande Vinko (Jork del Nasi – Celebrita di Crimea de Grande Vinko) DOBERMAN (CZARNY PODPALANY) / (Dobermann Black and Tan) Psy – Dogs Klasa szczeniąt / Puppy Class wo.1, naj.szczenię / vp.1, best puppy – BRENDON z Negraland (Dura Lex Polonia Espresso – AMIRA ABLA Błękitny Kanion) nieobeny / absent – ARAGON SAV SAN (OKSAMIT DE GRANDE VINKO – MARKIZA SAV SANIS) Klasa młodzieży / Junior Class bdb.1 / vg.1 – CHALLENGER KING OF ROMANIA (Zet Iz Galakuna – Rellaps Highness) Klasa pośrednia / Intermediate Class CWC/ CAC – KAIROS de Grande Vinko (OKSAMIT de Grande Vinko – ALASTRIONA de Grande Vinko) dosk.2 / ex.2 – ASTON AZIR Robostus (DESTINY’S PHOENIX HIGHWAY TO HELL – FAMOUS FLORIS z Innej Bajki) dosk.3 / ex.3 – Acon Arrow Robostus (Destinys Phoenix Highway to Hell – Famous Floris z Innej Bajki) Klasa otwarta / Open Class CWC/ CAC – AMAZING AVATAR Robostus (DESTINY’S PHOENIX HIGHWAY TO HELL – FAMOUS FLORIS z Innej Bajki) bdb.2 / vg.2 – ERIS EAN De Terra Mirabili (FCI) (SANTA JULF RUSSIAN BOY – VIVIENNE Miratio) Klasa użytkowa / Working Class CWC/ CAC – ROYAL-REZON Vis Absoluta (Grand Mollis ARMANI – PETRA-PERLA Vis Absoluta) dosk.2 / ex.2 – BENTLEY z Padoku (JUNOO van’T GENEBOS – GRETA z Padoku) Klasa championów / Champion Class CWC/ CAC – Dura Lex Polonia (FCI) GAUDI (OBI WAN KENOBI DE GRANDE VINKO – IMAX z Padoku) dosk.2 / ex.2 – Dura Lex Polonia (FCI) HUSSARO AQUILAE ALA (GANGSTERDANDIAS de la Villa Valiano – IMAX z Padoku) dosk.3 / ex.3 – Dura Lex Polonia EFFENDI (Yacheero’s PANDO PANDERO – Dura Lex Polonia COPOLA) nieobecny / absent – Dura Lex Polonia (FCI) IVO (Dura Lex Polonia (FCI) GAUDI – Dura Lex Polonia (FCI) COPOLA) Suki – Bitches Klasa młodszych szczeniąt / Minor Puppy Class wo.1, naj.młodsze szczenię / vp.1, best minor puppy – IBIZA IGA De Terra Mirabili (FCI) (Dura Lex Polonia GAUDI – CASSIDY de Terra Mirabili) Klasa szczeniąt / Puppy Class wo.1 / vp.1 – HERA HERMI Błękitny Kanion (Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA – PAM z Padoku) wo.2 / vp.2 – HEREZJA HERMI Błękitny Kanion (Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA – PAM z Padoku) Klasa młodzieży / Junior Class Zw.Mł., NJwR / CAJC, Best junior – PAULA ABDUL Elite House (KANYE Elite House – IVETTE IVY Elite House) dosk.2 / ex.2 – BELI Laguna Vita (FCI) (Santa Julf Russian Boy – Mireille Miratio) Klasa pośrednia / Intermediate Class CWC / CAC – Nelly Furtado Elite House (Oksamit de Grande Vinko – Indhira Elite House) dosk.2 / ex.2 – ADELHEID ARI Robostus (DESTINY’S PHOENIX HIGHWAY TO HELL – FAMOUS FLORIS z Innej Bajki) dosk.3 / ex.3 – ALEXIS BŁĘKITNY KANION Robostus (DESTINY’S PHOENIX HIGHWAY TO HELL – FAMOUS FLORIS z Innej Bajki) Klasa otwarta / Open Class bdb.1 / vg.1 – ALWERA Laguna Vita (FCI) (Santa Julf Russian Boy – Mireille Miratio) bdb.2 / vg.2 – AKSAMITKA Fravanti (ROYAL REZON Vis Absoluta – VANESSA z Rancza Sutam) Klasa użytkowa / Working Class CWC / CAC – AMIRA ABLA BŁĘKITNY KANION (NAPOLEON NILS Z DIABELI – EVITA EVRA Z INNEJ BAJKI) Klasa championów / Champion Class CWC / CAC – AL-PARI z Negraland (FCI) dosk.2 / ex.2 – Dura Lex Polonia HANNAH (GANGSTER-DANDIAS de la Villa Valiano – IMAX z Padoku) Klasa weteranów / Veteran Class Naj.weteran / Best veteran – ZARITA Miratio (Smart Wood Hills ELLINGTON GARRI – SELEMA Miratio) PINCZER MINIATUROWY (Zwergpinscher / Miniature Pinscher) Psy – Dogs Klasa pośrednia / Intermediate Class CWC / CAC – Gemmae Ratlerrimus (FCI) INSOLITO (Solo Vision GELIOS – CENTURY FOX) Klasa otwarta / Open Class CWC, NDPwR, Zw.Płci przeciwnej / CAC, Best dog, BOS – Gemmae Ratlerrimus ITALO (Solo Vision GELIOS – CENTURY FOX) Klasa championów / Champion Class CWC / CAC – Gemmae Ratlerrimus Hector (Joker Show YANTARNIY BEREG – Gemmae Ratlerrimus GINGER GLORIA) Suki – Bitches Klasa szczeniąt / Puppy Class Naj. szczenię / Best puppy – MANUELA Fervidus (DUSHA MOYA FAVORIT – DOLLY DESPERADO) Klasa młodzieży / Junior Class Zw.Mł., NJwR / CJC, BEst junior – BELINDA CARLISLE Me Stado ( FCI) (CONAN MAC LIA Via Bohemica – DOBRA DUSE Via Bohemica) Klasa pośrednia / Intermediate Class CWC/ CAC – FINESIA Pilawa (KNF AL SHEIKH CHERNAYA LINIYA – FELICITA GIRGZDANTIS SUOLAS) Klasa championów / Champion Class CWC, NDSwR, Zw.rasy/ CAC, Best bitch, BOB – American Dream Vom Ditrikh (Extra Orient Yupiter For Ditrikh – Sant Kreal America) PINCZER ŚREDNI (Deutscher Pinscher / German Pinscher) Psy – Dogs Klasa pośrednia / Intermediate Class CWC / CAC – BARON Funny Gang (AMBIT Mafia Lalek – FURIA Herbu Godziemba) Klasa championów / Champion Class CWC, NDPwR / CAC, Best dog – FLY’FENIX Star of Elune (Ceriinan QUIERO – Xitamiz XPENZIVE GEM) dosk.2 / ex.2 – JACKSON Kalong (ALLEGRO von Masterhof – QUANTANAMERA Black Bohemia) Suki – Bitches Klasa młodzieży / Junior Class Zw.Mł., NJwR / CAJC, Best junior – JAZZPER Star of Elune (Lilla Eneby’s YUM’YAZZ – Xitamiz EXPENZIVE GEM) Klasa otwarta / Open Class dosk.3 / ex.3 – ABIGAIL Calcaneus (RED BULL Black Bohemia – SABA Ekado) dosk.2 / ex.2 – DOXA Banda Urwisów (AXEL JOY Bis Jakaranda – HAPPY z Zielonego Zofiowa) CWC / CAC – ENO’WHATS UP Star of Elune (DRYM Pinscher King Black – Cecylia Kalong) Klasa championów / Champion Class CWC, NDSwR, Zw.Rasy / CAC, Best bitch, BOB – Gessy-Gemma von der Süd-Heide (Paul vom Unteren Niederrhein – Danja von der Süd-Heide) Najlepsza Para – Best Couple Doberman 1.ROYAL-REZON Vis Absoluta & AL-PARI z Negraland (FCI) 2.DURA LEX POLONIA ESPRESSO & AMIRA ABLA BŁĘKITNY KANION Pinczer średni 1.FLY’FENIX Star of Elune & ENO’WHATS UP Star of Elune Najlepsza Grupa Hodowlana – Best Breeders Group Doberman 1.Dura Lex Polonia 2.Robostus

16.09.2015 – PRZYPOMINAMY  = W dniu 18.09.2015 (piątek) o godz. 17.30 (sala konferencyjna na terenie wystawy) odbędzie się wykład dla członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego oraz wszystkich chętnych na temat: „Problemy skórne oraz włosa wywołane nietolerancjami pokarmowymi i alergiami. Zapobieganie i leczenie – akupunktura oraz żywienie naturalne.” – prowadzony przez p. Joannę Pogorzelską. Serdecznie zapraszamy!!!

Plan sędziowania – 2015_Lodz_DOB_plan

Wykaz wystawców – 2015_Lodz_DOB_wykaz

Program wystawy 08:30 – 10:50 Przyjmowanie psów 10:00 Pokaz wyszkolenia – obrona i posłuszeństwo 10:50 Otwarcie wystawy 11:00 Ocenianie psów 15:45 Młody Prezenter 16:00 Konkurencje finałowe

Serdecznie zapraszamy również na egzaminy i zawody, które odbędą się na tym samym terenie. – Egzaminy PT 1,2,3 oraz egzaminy BH od godz. 12.00, sędzia Janusz Rurarz (Łódź) – Testy psychiczne dla rasy doberman i ras molosowatych od godz. 12.00, sędzia Stanisław Abłamowicz (Warszawa)

Plan terenu:

Plan terenu sobota

FUNDATORZY NAGRÓD:

Miło nam poinformować, iż spośród wszystkich zgłoszonych i jednocześnie obecnych psów na wystawie, które są własnością członków naszego Klubu w poszczególnych rasach zostanie wylosowany kupon na każdą rasę osobno na kompletne badania (profil DNA, badania genetyczne i analityczne) ufundowane przez firmę Cellvet ( http://cellvet.pl )

logo-Cellvet+Umed

 Pani Daria Olko ufundowała rozety www.facebook.com/ROSETTERS?fref=ts http://rosetters.weebly.com/

Dystrybutor karmy Canivera (www.canivera.pl )

canivera

Pani Ewa Rembiejewska firma ANDRE, (tel. 512 256 860) oleje z łososia dla zwycięzców ras i obroża dla zwycięzcy rasy doberman

Dystrybutor karmy Oven-Baked Tradition ( www.obtkarma.pl )

Optko

TIGO: http://tigolegowiska.pl

Gospodarstwo Sadownicze Tomasz & Monika Bankiewicz (http://www.gospodarstwo-sadownicze.pl/ )

Sklep Pik-Pik ( http://pik-pik.pl )

pikpik

V-ce Przewodniczący Zarządu Oddziału ds. Hodowlanych Pan Rafał First hodowla Astarte Gold: www.astartegold.com

Hodowla Dobry Rok (Pani Wiollety Matusiak): www.cavalier-king.com

Hodowla Mamba Alexandria FCI (właściciel reproduktora Liubavo DAYLIGHT): www.pinczer.ludwiczak.net

Hodowla z Zadziornego Gangu (Pani Joanny Rakowskiej) www.pinczer.net.pl

Hodowla Star of Elune (Pani Grażyny Spałek i Pana Andrzeja Solgi): www.starofelune.com

Pani Joanna Pogorzelska( http://hotelikdlapsa.pl )

Hodowla Elite House ( Pani Sylwii Salmanowicz) www.elite-house-dobermanns.com

Hodowla de Terra Mirabili

!!! Bardzo dziękujemy !!!

31.08.2015 – jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na Wystawie Międzynarodowego Klubu Dobermana (IDC) nasze klubowe psy osiągnęły następujące rezultaty: – suka wyhodowana i zarazem będąca własnością Pana Włodzimierza Bujoka – Dura Lex Polonia JULIA wygrała klasę młodzieży; – pies będący własnością Pana Marka Tokarskiego i Pana Włodzimierza Bujoka – Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA zajął 2 lokatę w klasie championów; – pies będący własnością Pana Marka Wąsika – Dura Lex Polonia IVO zajął 4 lokatę w klasie otwartej; – suka Pani Sylwii Salmanowicz – NELLY FURTADO Elite House otrzymała ocenę doskonałą w klasie pośredniej; – suka wyhodowana i zarazem będąca własnością Pana Włodzimierza Bujoka – Dura Lex Polonia HANNAH otrzymała ocenę doskonałą w klasie championów; – suka wyhodowana i zarazem będąca własnością Pani Joanny Kuśmierek – GRETA de Terra Mirabili otrzymała ocenę doskonałą w klasie otwartej. !!! Ogromne gratulacje !!! 24.08.2015 – miło nam poinformować, iż dobermany Pani Anny i Urszuli Ceglarek osiągnęły następujące rezultaty: > na wystawie międzynarodowej w Oradei (RO) ROYAL-REZON vis Absoluta otrzymał CWC AL-PARI z Negraland otrzymała CWC > na wystawie międzynarodowej w Debreczynie (HU) ROYAL-REZON vis Absoluta otrzymał CWC AL-PARI z Negraland otrzymała CWC > na wystawie krajowej w Oradei (RO) ROYAL-REZON vis Absoluta otrzymał CWC, został Najlepszym Psem w rasie i Zwycięzcą Płaci Przeciwnej oraz ukończył Championat Rumunii i Championat Węgier AL-PARI z Negraland otrzymała Res.CAC. !!! Gratulujemy !!! 23.08.2015 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Bratysławie (SK) doberman Pani Joanny Kuśmierek – GRETA de Terra Mirabili otrzymała CWC. !!! Gratulujemy !!! 22.08.2015 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Bratysławie (SK) doberman Pani Joanny Kuśmierek – GRETA de Terra Mirabili otrzymała CWC oraz Res.CACIB. !!! Gratulujemy !!! 20.08.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie pinczer miniaturowy: „Reproduktory” & „Championy” – WIRUS spod Katedry (FCI) 19.08.2015 – miło nam poinformować, iż na Wystawach Krajowych w Sakiai (LT) pinczery miniaturowe Pani Oliwii Adamczewskiej osiągnęły następujące rezultaty: 15.08.2015 – Gemmae Ratlerrimus HECTOR otrzymał wniosek CWC oraz tytuły Najlepszy Dorosły Pies i Zwycięzca Płci Przeciwnej; 16.08.2015 – Gemmae Ratalerrimus INSOLITO otrzymał tytuł Zwycięzca Młodzieży i Zwycięzca Płci Przeciwnej oraz ukończył Młodzieżowy Championat Litwy. !!! Gratulujemy !!! 15.08.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie pinczer miniaturowy: „Reproduktory” & „Championy” – TOBI spod Katedry (FCI) 09.08.2015 – miło nam poinformować, iż na Wystawach Krajowych w ten weekend nasze klubowe psy osiągnęły następujące rezultaty: > w Będzinie doberman Pani Ewy Piwowarskiej – ASTON AZIR Robostus otrzymał wniosek CWC, tytuł Najlepszy Dorosły Pies w rasie oraz został Zwycięzcą Rasy; > w Toruniu doberman Pana Włodzimierza Bujoka – Dura Lex Polonia JULIA otrzymała wniosek CWC oraz tytuły Najlepsza Dorosła Suka w rasie i Zwycięzca Rasy; > w Toruniu pinczer miniaturowy Pani Oliwi Adamczewskiej – Gemmae Ratlerrimus INSOLITO otrzymał wniosek CWC oraz został Najlepszym Dorosłym Psem i Zwycięzcą Rasy; > w Toruniu doberman Pani Joanny Kuśmierek – HOLLY de Terra Mirabili otrzymała CWC. !!! Gratulujemy !!! 03.08.2015 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Zakopanym nasze klubowe psy osiągnęły następujące rezultaty: > doberman ADELHEIDE ARI Robostus, Pani Sabiny Kociszewskiej, otrzymała wnioski CWC i CACIB oraz została Najlepszą Dorosłą Suką w rasie i Zwycięzcą Rasy; > pinczer średni Pani Lidii Białas – GLAMOUR FROM Star of Elune otrzymała wnioski CWC i CACIB oraz tytuły Najlepsza Dorosła Suka w rasie i Zwycięzca Rasy; > doberman ACON ARROW Robostus, Pani Natalii Bronder-Wiśniowskiej, otrzymał wnioski CWC i CACIB oraz został Najlepszym Dorosłym Psem w rasie i Zwycięzcą Płci Przeciwnej; > doberman AMAZING AVATAR Robostus, Pani Elwiry Swadźby, otrzymał wnioski CWC i Res.CACIB; > doberman ALEXIS BŁĘKITNY KANION Robostus, Pani Aleksandry Kwaśnej, otrzymała wniosek CWC. !!! Gratulujemy !!! 02.08.2015 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie w Chojnicach, pinczer średni Pani Joanny Rakowskiej, Pani Grażyny Spałek i Pana Andrzeja Solgi – JAZPER Star of Elune został ponownie Najlepszym Juniorem w Rasie oraz Zwycięzcą Rasy. !!! Gratulujemy !!! 01.08.2015 – miło nam poinformować, iż na Krajowej Wystawie Psów 2. Grupy FCI w Chojnicach nasze klubowe psy osiągnęły następujące rezultaty: > pinczer średni Pani Joanny Rakowskiej, Pani Grażyny Spałek i Pana Andrzeja Solgi – JAZPER Star of Elune został Najlepszym Juniorem w Rasie oraz Zwycięzcą Rasy; > doberman Pana Włodzimierza Bujoka – Dura Lex Polonia JULIA otrzymała CWC. !!! Gratulujemy !!!

31.07.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Hodowle” – Invictum Bellator , „Suki hodowlane” & „Championy” – ALISHA ASHLAN Błękitny Kanion, „Szczenięta – Urodzone mioty” hodowla Invictum Bellator, rodzice: Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA x ALISHA ASHLAN Błękitny Kanion, ilość szczeniąt: 7 czarnych- 3 psy + 4 suki

29.07.2015 – miło nam poinformować, iż mamy pierwszego fundatora nagród na naszą wystawę. Rozety dla Zwycięzców Rasy: doberman, pinczer miniaturowy i pinczer średni ufundowała Pani Daria Olko: www.facebook.com/ROSETTERS?fref=ts http://rosetters.weebly.com/ !!! Bardzo dziękujemy !!!

28.07.2015 – nowa zakładka w rasie doberman „Weterany” – VIVIENNE Miratio

27.07.2015 – miło nam poinformować, iż na Międzynarodowej Wystawie w Częstochowie nasze klubowe psy uzyskały następujące rezultaty: > pinczer średni Pani Aleksandry Albińskiej – ALLEGRO von Masterhoff otrzymał wniosek CWC i CACIB oraz został Zwycięzcą Rasy; > pinczer średni Pani Lidii Białas – GLAMOUR FROM Star of Elune otrzymała CWC oraz Res.CACIB; > doberman Pani Izabeli Czech – AMIRA ABLA Błękitny Kanion otrzymała CWC. !!! Gratulujemy !!!

25.07.2015 – aktualizacja zakładki  w rasie doberman: „Championy” – KAIROS de Grande Vinko

24.07.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Hodowle” – Mckennah (FCI), „Suki hodowlane” & „Championy” – MARA MARIZA Sav Sanis

21.07.2015 – aktualizacja zakładki „Szczenięta – urodzone mioty” w rasie doberman – Hodowla Casa de Vanguardia, rodzice: Eria Pro Volter x Lambrini Elite House. Ilość szczeniąt: 3 czarne psy, 2 brązowe psy, 4 czarne suki,1 brązowa suka.

21.07.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Suki hodowlane” & „Championy” – LAMBRINI Elite House

20.07.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Reproduktory” & „Championy” – Dura Lex Polonia (FCI) IVO

19.07.2015 – miło nam poinformować, iż w ten weekend na wystawach krajowych nasze klubowe psy uzyskały następujące rezultaty:

> w Nowym Targu 18.07.br. doberman Pani Ewy Piwowarskiej – ASTON AZIR Robostus otrzymał tytuł Zwycięzca Młodzieży i Najlepszy Junior w Rasie oraz ukończył Młodzieżowy Championat Polski;

> w Nowym Targu 19.07.br. dobermany Pani Anny i Pani Urszuli Ceglarek osiągnęły następujące rezultaty: – AL-PARI z Negraland otrzymała CWC dzięki czemu ukończyła Championat Polski, – ROYAL-REZON vis Absoluta został Zwycięzcą Rasy, zajął 3 lokatę w konkurencji Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, a ponadto został Zwycięzcą Grupy II FCI oraz Najpiękniejszym Psem Wystawy;

> w Lubinie (o/Legnica) 19.07.br. doberman Pani Dominiki Hucał – KAIROS de Grande Vinko otrzymał tytuł Zwycięzca Młodzieży, dzięki któremu ukończył Młodzieżowy Championat Polski, a ponadto został Najlepszym Juniorem w Rasie, Zwycięzcą Rasy, w konkurencji Zwycięzca Grupy II FCI zajął 3 lokatę, a w konkurencji Najpiękniejszy Pies Oddziału Legnica zajął 2 lokatę.

!!! Gratulujemy !!!

17.07.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Hodowle” – Premium De Lux, „Reproduktory” & „Championy” – Dura Lex Polonia GAUDI, „Suki hodowlana” & „Championy” – CALIPSO Desmodus Poland

17.07.2015aktualizacja zakładek  w rasie pinczer miniaturowy: „Reproduktory” & „Championy”  – Gemmae Ratlerrimus INSOLITO oraz aktualizacja wyników wystawowych reproduktora Gemmae Ratlerrimus HECTOR

16.07.2015aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Hodowle” – Casa de Vanguardia, „Reproduktory” & „Championy” – Eria Pro VOLTER, Szczenięta “Planowane mioty”- Casa de Vanguardia

15.07.2015aktualizacja zakładek  w rasie pinczer miniaturowy: „Hodowle” – ME STADO (FCI), „Reproduktory” – FENEK Pin-Min, „Suki hodowlane” – ALFA Me Stado, DOBRA DUSE Via Bohemica, „Championy”  – ALFA Me Stado, DOBRA DUSE Via Bohemica, FENEK Pin-Min

14.07.2015 – aktualizacja zakładek  w rasie doberman: „Hodowle” – Dura Lex Polonia, „Reproduktory” – Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA, „Suki hodowlane” – Dura Lex Polonia HANNAH, Szczenięta “Planowane mioty”- hodowla Dura Lex Polonia, „Championy” – Dura Lex Polonia HUSSARO AQUILAE ALA & Dura Lex Polonia HANNAH

07.07.2015 – Zapraszamy właścicieli pinczerów średnich i ich miłośników do zapoznania się z artykułem Pani Marty Gotowieckiej na temat „Dziedziczenia umaszczenia u pinczerów średnich”: http://doberman-pinczer.pl/wp-content/uploads/2014/08/Dziedziczenie-umaszczenia-u-pinczerów-średnich..pdf             !!! Bardzo dziękujemy autorce !!!

28.06.2015 – nowa zakładka „19.09.2015 Wystawa / Show” dotycząca wystawy organizowanej przez Klub.

31.05.2015 – aktualizacja zakładki „Suki hodowlane” – Doberman:                                       Halle Berry Elite House, Indhira Elite House, Ivette Ivy Elite House

31.05.2015 – aktualizacja zakładki „Seminaria/Wykłady”

13.03.2015 – aktualizacja zakładki „Seminaria/Wykłady”

13.03.2015 – aktualizacja zakładek: „Championy” oraz „Reproduktory” Dobermany – KANYE Elite House

12.03.2015 – aktualizacja zakładek: „Hodowle” oraz „Szczenięta – Planowane mioty” Dobermany – „Elite House”

05.03.2015 – aktualizacja zakładki „Reproduktory” Pinczer miniaturowy – Gemmae Ratlerrimus HECTOR

05.03.2015 – aktualizacja zakładki „Championy” Pinczer miniaturowy – Gemmae Ratlerrimus HECTOR

28.02.2015 – JACKSON Kalong uzyskał tytuł Champion Polski

23.02.2015 – aktualizacja zakładek Doberman – „Reproduktory” oraz „Championy” – Dura Lex Polonia ESPRESSO, „Hodowle” oraz „Szczenięta – Urodzone mioty” –  hodowla Negraland FCI

23.02.2015 – aktualizacja zakładek „Reproduktory” oraz „Championy” Doberman – Dura Lex Polonia EFFENDI

23.02.2015 – aktualizacja zakładek: „Hodowle” oraz „Szczenięta – Urodzone mioty” Dobermany – „Akagera”

22.02.2015 – aktualizacja zakładki: „Hodowle” Pinczer Średni – „Casarius (FCI)”

Uprzejmie prosimy o wpłatę składki członkowskiej za rok 2015 w kwocie 20zł (do 16 lutego !!!) na podany niżej numer konta >>> Związek Kynologiczny w Polsce ZG Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego <<< Numer Konta – Millennium Bank: 91116022020000000274634393 !!! Potwierdzenie przelewu (skan / fotografia / PDF / Word) prosimy przesłać na adres klubwybieralny@interia.pl !!!

08.02.2015 – aktualizacja zakładek: „Hodowle” oraz „Szczenięta – Planowane mioty” Pinczery Średnie – „Banda Urwisów”

04.02.2015 – aktualizacja zakładek: „Wystawy”, „Seminaria/Wykłady”, „Linki” oraz „Kontakt”

30.01.2015 – aktualizacja zakładek „Reproduktory” oraz „Championy” – Pinczer Średni JACKSON Kalong

30.01.2015 – Uprzejmie prosimy o wpłatę składki członkowskiej za rok 2015 w kwocie 20zł (do 16 lutego !!!) na podany niżej numer konta >>> Związek Kynologiczny w Polsce ZG Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego <<< Numer Konta – Millennium Bank: 91116022020000000274634393 !!! Potwierdzenie przelewu (skan / fotografia / PDF / Word) prosimy przesłać na adres klubwybieralny@interia.pl !!! !!! Bez wpłaty składek Klub nie może zostać ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd Główny !!! Regulamin Klubu Rasy – § 5 „Warunkiem prowadzenia działalności przez Klub jest przedstawienie Zarządowi Głównemu, w okresie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez ZG, udokumentowanych wpływów finansowych Klubu pochodzących ze składek, co najmniej 100 jego członków. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu niezależnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce opłacanej w macierzystym Oddziale.”

27.01.2015 – W związku z otrzymaniem informacji o problemach z wpłatą składki na podane konto bardzo prosimy o wstrzymanie się z wykonywaniem przelewu za składkę. Konto jest jeszcze nie aktywne. Jak tylko Zarząd Główny poinformuje nas o aktywacji konta będzie można dokonywać wpłat składki. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !!!

27.01.2015 – aktualizacja zakładki „Reproduktory” oraz „Championy” – Pinczer Średni YORK YUE WAN Igniculus

25.01.2015 – aktualizacja zakładki „Reproduktory” oraz „Championy” – Doberman ROYAL REZON vis Absoluta

18.01.2015 W dniu 17.01.2015r. w Hotelu Wodnik ( http://hotel-wodnik.com.pl/pl/strona-glowna ) odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego. W wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie zostały ustalone m.in. następujące rzeczy: – Regulamin Klubu, – Kodeks Etyczny Członków Klubu, – wysokość składki członkowskiej na rok 2015 – 20 zł, – wysokość wpisowego dla nowych członków Klubu po ostatecznym zatwierdzeniu Klubu przez ZG – 50 zł (opłata jednorazowa). Zostały również wybrane władze Klubu. Wkrótce podamy numer rachunku bankowego, na który prosimy dokonywać wpłat składki członkowskiej za 2015 rok w kwocie 20 zł. Bardzo prosimy o wpłaty członków Klubu w jak najszybszym terminie – do końca lutego. Regulamin Klubu Rasy – § 5 „Warunkiem prowadzenia działalności przez Klub jest przedstawienie Zarządowi Głównemu, w okresie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez ZG, udokumentowanych wpływów finansowych Klubu pochodzących ze składek, co najmniej 100 jego członków. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu niezależnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce opłacanej w macierzystym Oddziale.” !!! Bez wpłaty składek Klub nie może zostać ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd Główny !!!!

Skład Zarządu Klubu:

Przewodniczący – Anna Pakulska

Zastępca Przewodniczącego – Joanna Kuśmierek

Skarbnik – Małgorzata Ludwiczak

Członkowie zarządu: Joanna Rakowska Sylwia Salmanowicz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Janusz Rurarz

Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Kubczak

Sekretarz – Ilona Bargieł

Członek Komisji Rewizyjnej – Marta Gotowiecka

Koordynatorzy:

doberman – Sylwia Salmanowicz

pinczer miniaturowy – Anna Barbarewicz

pinczer średni – Marta Gotowiecka

szkolenie – Elwira Swadźba

Protokół z Walnego Zgromadzenia będzie wkrótce udostępniony dla członków Klubu.

14.01.2015 – aktualizacja zakładki: „Wystawy” oraz „Seminaria/Wykłady” – oddział Wrocław.

——————————————————————————————————–

Pierwsze Walne Zgromadzenie Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego (z władzami wybieralnymi) odbędzie się w dniu 17.01.2015 o godz.14:00 w Hotelu Wodnik – Słok k/Bełchatowa ( http://hotel-wodnik.com.pl/pl/kontakt )
Prosimy o wcześniejsze przybycie (ok.10-15min) ze względu na wydawanie mandatów uprawniających do głosowania – należy okazać LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ ZKwP [będzie sprawdzana data, od kiedy dana osoba jest członkiem ZKwP (min.rok) oraz opłacenie składek 2014+2015rok, jeżeli ktoś ma dowód wpłaty zamiast stempla w legitymacji w to prosimy zabrać]. Na zebraniu zostaną przedstawione do głosowania najważniejsze dokumenty regulujące funkcjonowanie Klubu oraz odbędzie się głosowanie wyborcze mające na celu wybranie władz Klubu. >> !!!

REGULAMIN KLUBU RASY (grupy ras) !!! – prosimy o ponowne przeczytanie przed zebraniem !!!!!!!!
www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_klubu_rasy.pdf Przypominamy, że każda osoba, która złożyła deklarację przynależności do Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego nabiera prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do ZKwP (Statut ZKwP § 9, pkt.2). W tym przypadku tylko osoby zapisane przed 17.01.2014r. mają prawo głosować. Bardzo prosimy o pamiętaniu o tym zapisie i zabraniu ze sobą legitymacji członkowskiej ZKwP oraz potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej za rok 2014 i 2015 !!! Na Pierwszym zebraniu Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego komisja mandatowa będzie weryfikowała prawo do głosu z racji ważności zebrania. Brak czynnego prawa głosu nie wyklucza przynależności do Klubu ! W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka ZKwP. Zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia §4 nie jest możliwe przekazanie pełnomocnictwa innej osobie ! Na miejscu jest restauracja ( http://hotel-wodnik.com.pl/pl/gastronomia/karta-menu )

———————————————————————————————————- 28.12.2014 – aktualizacja zakładki: „Wystawy” oraz „Seminaria/Wykłady” – oddział Chojnice

16.12.2014 – aktualizacja zakładki: „Seminaria/Wykłady” – oddział Wrocław

13.12.2014 – aktualizacja zakładki: „Wystawy” oraz „Seminaria/Wykłady” – oddział Legnica

11.12.2014 – aktualizacja zakładki: „Seminaria/Wykłady” – oddział Katowice

10.12.2014 – Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce zapadła decyzja zezwalająca na działania mające na celu powołanie KLUBU DOBERMANA I PINCZERA KRÓTKOWŁOSEGO z władzami wybieralnymi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Było to możliwe tylko dzięki Państwa determinacji i chęci powołania organizacji, która będzie skupiała hodowców, właścicieli i miłośników tych ras. Termin oraz miejsce pierwszego zebrania, na którym zostaną wybrane władze Klubu i zapadną wszelkie postanowienia, jest w trakcie ustalania. O szczegółach będziemy informować na bieżąco !!!

09.12.2014 – aktualizacja zakładki: „Seminaria/Wykłady” – oddział Będzin

06.12.2014 – aktualizacja zakładek: „Reproduktory” – Pinczer Średni & „Seminaria/Wykłady”

02.12.2014 – aktualizacja zakładki „Wystawy” oraz utworzenie nowej „Seminaria/Wykłady”

10.11.2014 – aktualizacja zakładek „Reproduktory” & „Championy”- Doberman i Pinczer Średni

30.08.2014 – powstała strona miłośników dobermanów i pinczerów krótkowłosych