O Klubie

Uprzejmie prosimy o wpłatę składki członkowskiej w kwocie 20zł na konto Klubu:
>>> Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Łodzi
Klub Pinczerów i Szancerów <<<
35 1240 3031 1111 0000 3426 6805
UWAGA ! > W tytule musi być koniecznie dopisek: Składka Klub Pinczerów i Sznaucerów imię i nazwisko !!!

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Deklaracja i opłaty

Walne Zgromadzenie Klubu

Regulamin

Klub rasy (grupy ras) z władzami wybieralnymi podlega Zarządowi Głównemu ZKwP
i działa zgodnie z jego statutem i regulaminami.

Do powołania takiego klubu potrzeba, co najmniej 100 chętnych osób, którzy są członkami ZKwP z opłaconą składką członkowską.

Do takiego klubu mogą należeć również miłośnicy ras, którzy nie posiadają
aktualnie psa o ile spełniają wyżej wymieniony warunek.

zkwp_200 fcilogo