Ranking Wystawowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rankingu wystawowym za 2017 rok !

Regulamin Rankingu Wystawowego

Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego

(z władzami wybieralnymi)

*** Ze względu na zgodę na dołączenie sznaucerów do Klubu przez Zarząd Główny w zeszłym roku oraz na decyzję Walnego Zgromadzenia z 11.03.br. dotyczącego zmiany nazwy Klubu mają one prawo zgłaszać się do Rankingu Wystawowego za 2017 rok. ***

 1. Organizatorem Rankingu jest Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego (z władzami wybieralnymi).

 2. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.

Do rankingu mogą być zgłaszane psy będące własnością członka Klubu (lub wyhodowane przez niego w przypadku konkurencji hodowlanych), który uiścił składkę na rzecz Klubu za rok 2018.

 1. Do rankingu mogą zostać zgłoszone wyłącznie wyniki z wystaw, na których psy uzyskały ocenę doskonałą (w rasie doberman w klasie młodzieży dopuszcza się ocenę bardzo dobrą z krajów w których nie jest przyznawana ocena doskonała), a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocenę wybitnie obiecującą.

 2. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i dotyczy wystaw organizowanych w kraju jak i zagranicą.

 3. Ranking wystawowy prowadzony jest dla poszczególnych ras oraz psów i suk oddzielnie. Ponadto rozdzielony będzie według wieku:

  • szczenięta (młodsze szczenięta i szczenięta łącznie)

  • młodzież

  • psy dorosłe (z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów)

  • weterany.

W poszczególnych rasach powstanie również ranking hodowli, suk hodowlanych i reproduktorów. W przypadku hodowli skany/fotografie/kserokopie kart ocen zobowiązany jest dodać hodowca, a w pozostałych konkurencjach właściciel suki hodowlanej lub reproduktora. Brane pod uwagę będzie całe potomstwo polskie jak i zagraniczne pod warunkiem załączenia skanów/fotografii/kserokopii kart ocen.

 1. Właściciel psa zgłaszanego do Rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć do dnia 30 kwietnia 2018 roku. W Rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, otrzymane w podanym wyżej terminie.

 2. Właściciel psa zgłasza wszystkie wyniki wystawowe swojego psa do Rankingu poprzez stronę internetową http://ranking-klub-doberman-sznaucer.solmind.pl/Ranking/Action/Login

Należy założyć konto i zalogować się do systemu, następnie kliknąć „Dodaj psa do rankingu”.

Po dodaniu psa do systemu trzeba kliknąć „Lista Twoich dodanych psów”. Wybrać psa i wyświetlą się opcje:

a) Edytuj – można zedytować informacje o psie,

b) Usuń,

c) Edytuj punktację – „Dodaj wystawę” należy wypełnić informacje o wystawie (data, miejsce, osiągnięcia).

Po zapisaniu wystawy pojawi się okienko gdzie będą dane wystawy i trzy opcje:

a) Edytuj (edycja dodanej wystawy),

b) Edytuj pliki – tu załączamy zdjęcie /pdf karty oceny oraz konkurencji finałowych,

c)Usuń.

 1. W sprawach spornych dotyczących otrzymanych wyników będą brane pod uwagę informacje otrzymane od Organizatora danej wystawy.

 2. Wyniki rankingu będą ogłoszone na wystawie organizowanej przez Klub 12.05.2018 roku i tam też będą wręczane wyróżnienia. Po wystawie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Klubu.

 3. Trzy psy z największą ilością punktów zostaną uhonorowane tytułami:

  • Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2018

  • Pierwszego Wice-Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2018

  • Drugiego Wice-Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2018

Ponadto wyżej wymieni zwycięzcy ukażą się na okładce kolejnej wystawy z tzw.”dużym” CWC.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

TABELA PUNKTOWA RANKINGU

 

Ocena i tytuł

Ranga wystawy

krajowa

międzynarodowa/
championów

klubowa /
specjalistyczna

europejska /
Światowa

IDC / ISPU

Ocena doskonała/WO, lok. 1

5

10

10

15

30

Ocena doskonała/WO, lok. 2

4

8

8

12

24

Ocena doskonała/WO, lok. 3

3

6

6

9

18

Ocena doskonała/WO, lok. 4

2

4

4

6

12

Ocena doskonała/WO, lok. -

1

1

1

2

4

Naj. młodsze szczenię, Naj. szczenię

5

10

10

15

30

Zwycięzca Młodzieży / Zwycięzca weteran

5

10

10

50

100

Najlepszy Junior

5

10

10

50

100 (*)

CWC/CAC

5

10

10

50

100 (*)

Res. CAC

2

5

5

25

50 (*)

CACIB

40

100

Res. CACIB

20

50

Najlepszy dorosły pies / suka

5

7

7

10

20 (*)

Zwycięzca płci przeciwnej

10

15

15

50

100 (*)

Zwycięzca rasy

15

25

25

100

200 (*)

Najlepszy Weteran, Najlepszy pies użytkowy

3

5

6

18

30

Zwycięzca/Młodzieżowy Zwycięzca danego kraju lub Klubu

5

7

7

Zwycięzca Grupy, lok. 1

20

30

30

200

400 (*)

Zwycięzca Grupy, lok. 2

18

28

28

180

380 (*)

Zwycięzca Grupy, lok. 3

16

26

26

160

360 (*)

Zwycięzca Grupy, lok. 4

14

24

24

100

340 (*)

Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

Najpiękniejszy Pies Oddziału, lok. 1

15

20

20

30

Najpiękniejszy Pies Oddziału, lok. 2

13

18

18

28

Najpiękniejszy Pies Oddziału, lok. 3

11

16

16

26

Najpiękniejszy Pies Oddziału, lok. 4

9

14

14

24

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

60 (*)

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

58 (*)

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

56 (*)

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

54 (*)

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

60 (*)

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

58 (*)

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

56 (*)

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

54 (*)

Najpiękniejszy Weteran Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

60 (*)

Najpiękniejszy Weteran Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

58 (*)

Najpiękniejszy Weteran Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

56 (*)

Najpiękniejszy Weteran Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

54 (*)

Najpiękniejszy Junior Wystawy, lok. 1

15

20

20

30

60 (*)

Najpiękniejszy Junior Wystawy, lok. 2

13

18

18

28

58 (*)

Najpiękniejszy Junior Wystawy, lok. 3

11

16

16

26

56 (*)

Najpiękniejszy Junior Wystawy, lok. 4

9

14

14

24

54 (*)

Najpiękniejszy Pies Wystawy, lok. 1

40

60

60

400

800 (*)

Najpiękniejszy Pies Wystawy, lok. 2

38

58

58

380

780 (*)

Najpiękniejszy Pies Wystawy, lok. 3

36

56

56

360

760 (*)

Najpiękniejszy Pies Wystawy, lok. 4

34

54

54

340

740 (*)

(*) dotyczy wystawy ISPU

 

 

 WYNIKI Rankingu Wystawowego za rok 2016 

Zwycięzca Rankingu Wystawowego za rok 2016 
KAIROS de Grande Vinko właściciel Dominika Hucał

I Wice – Zwycięzca Rankingu Wystawowego za rok 2016  
LA’RS Star of Elune właściciel Witold Hanak

II Wice – Zwycięzca Rankingu Wystawowego za rok 2016
Dura Lex Polonia JULIA właściciel Włodzimierz Bujok

RANKING OGÓLNY

1 Doberman – KAIROS de Grande Vinko właściciel Dominika Hucał
2 Pinczer średni – LA’RS Star of Elune właściciel Witold Hanak
3 Doberman – Dura Lex Polonia JULIA właściciel Włodzimierz Bujok
4 Pinczer średni – JAZZPER Star of Elune właściciel Joanna Rakowska Andrzej Solga, Grażyna Spałek
5 Doberman – ASTON AZIR Robostus właściciel Ewa Piwowarska
6 Doberman – Nelly Furtado Elite House właściciel Sylwia Salmanowicz
7 Pinczer miniaturowy – NIKA RILLA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
8 Pinczer miniaturowy – NELA RIKA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
9 Pinczer miniaturowy – NEW ROCKY Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
10 Doberman – McKennah Dobislava właściciel Katarzyna Sobolewska
11 Pinczer miniaturowy – SONIA Wieczne Lody właściciel Monika Siemiątkowska
12 Doberman – Rihanna Elite House właściciel Sylwia Salmanowicz
13 Doberman – Jockey APOLOGETA właściciel Katarzyna Chrusciel

Najlepszy dorosły pies w rasie Doberman

1 KAIROS de Grande Vinko właściciel Dominika Hucał
2 ASTON AZIR Robostus właściciel Ewa Piwowarska

Najlepsza dorosła suka w rasie Doberman

1. Dura Lex Polonia JULIA właściciel Włodzimierz Bujok
2. Nelly Furtado Elite House właściciel Sylwia Salmanowicz

Najlepszy dorosły pies w rasie Pinczer miniaturowy

1. NEW ROCKY Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska

Najlepsza dorosła suka w rasie Pinczer miniaturowy

1. NIKA RILLA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
2. NELA RIKA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
3. SONIA Wieczne Lody właściciel Monika Siemiątkowska

Najlepszy dorosły pies w rasie Pinczer średni

1. LA’RS Star of Elune właściciel Witold Hanak

Najlepsza dorosła suka w rasie Pinczer średni

2. JAZZPER Star of Elune właściciel Andrzej Solga, Grażyna Spałek, Joanna Rakowska

Najlepsze szczenię Rankingu Wystawowego za rok 2016
1 Doberman – McKennah Dobislava właściciel Katarzyna Sobolewska
2 Pinczer średni LA’RS Star of Elune właściciel Witold Hanak
3 Pinczer miniaturowy – NELA RIKA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
4 Doberman – Jockey APOLOGETAwłaściciel Katarzyna Chrusciel
5 Doberman – Rihanna Elite House właściciel Sylwia Salmanowicz

Najlepsze szczenię w rasie Doberman
1. McKennah DOBISLAVA właściciel Katarzyna Sobolewska
2. JOCKEY Apologeta właściciel Katarzyna Chruściel
3. RIHANNA Elite House właściciel Sylwia Salmanowicz

Najlepsze Szczenię w Rasie Pinczer miniaturowy
1. NELA RIKA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska

Najlepsze Szczenię w Rasie Pinczer średni
1. LA’RS Star of Elune właściciel Witold Hanak

Najlepszy junior Rankingu Wystawowego za 2016 rok
1. Pinczer średni – LA’RS Star of Elune właściciel Witold Hanak
2. Pinczer miniaturowy – NIKA RILLA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
3. Pinczer miniaturowy – NELA RIKA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
4. Pinczer miniaturowy – NEW ROCKY Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
5. Doberman – Rihanna Elite House właściciel Sylwia Salmanowicz
6. Doberman – Jockey APOLOGETA właściciel Katarzyna Chrusciel

Najlepszy junior w rasie Doberman
1. RIHANNA Elite House właściciel Sylwia Salmanowicz
2. JOCKEY Apologeta właściciel Katarzyna Chruściel

Najlepszy junior w rasie Pinczer średni
LA’RS Star of Elune właściciel Witold Hanak

Najlepszy junior w rasie Pinczer miniaturowy
1. NIKA RILLA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
2. NELA RIKA Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska
3. NEW ROCKY Gedanensis FCI właściciel Monika Siemiątkowska

Najlepszy Weteran Rankingu Wystawowego za 2016 rok
Pinczer miniaturowy – SONIA Wieczne Lody, właściciel: Monika Siemiątkowska

Najlepsza Hodowla w Rasie Pinczer Miniaturowy
1. Gedanensis FCI

Najlepsza Hodowla w Rasie Pinczer Średni
1. Star of Elune

Najlepsza Hodowla w Rasie Doberman
1. Elite House
2. Dura Lex Polonia

!!! GRATULUJEMY !!!

 

Ranking wystawowy za 2015 rok !

Bardzo dziękujemy Państwu za przesłanie wyników do Rankingu Wystawowego.

Ogłoszenie wyników Rankingu odbędzie się na wystawie organizowanej przez Klub.

Regulamin rankingu Klubu

RANKING 2015 – WYNIKI
 
Zwycięzca Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2015
Deveren’s ORKAN FOR CASARIUS 
 
Pierwszy Wice-Zwycięzca Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2015
GESSY-GEMMA von Sud-Heide
 
Drugi Wice-Zwycięzca Rankingu Wystawowego Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego 2015
Dura Lex Polonia Julia
 
>>> DOBERMAN <<<
Najlepsze Szczenię
PSY
1 Kairos de Grande Vinko
SUKI
1 Ibiza Iga de Terra Mirabili
2 Paula Abdul Elite House
3 Jurata Tirana
4 Bella Premium de Lux
Najlepszy Junior
PSY
1 Acon Arrow Robostus
2 Kairos de Grande Vinko
3 Aston Azir Robostus
SUKI
1 Dura Lex Polonia Julia
2 Paula Abdul Elite House
3 Holly de Terra Mirabili
4 Jurata Tirana
5 Alexis Blekitny Kanion Robostus
6 Adelheid Ari Robostus
Najlepszy Dorosly Pies
1 Eria Pro Volter IMP
2 Dura Lex Polonia Gaudi
3 Royal-Rezon vis Absoluta
4 Kanye Elite House
5 Dura Lex Polonia Hussaro Aquiale Ala
6 Kairos de Grande Vinko
7 Dura Lex Polonia Effendi
8 Aston Azir Robostus
9 Felix Felicis Allegro
10 Acon Arrow Robostus
Najlepsza Dorosla Suka
1 Dura Lex Polonia Julia
2 Mara Mariza Sav Sanis
3 Havana Apologeta
4 Adelheid Ari Robostus
5 Greta de Terra Mirabili
6 Nelly Furtado Elite House
7 Al-Pari z Negraland
8 Paula Abdul Elite House
9 Dura Lex Polonia Hannah
10 Alexis Blekitny Kanion Robostus
11 Fibbi Apologeta
12 Holly de Terra Mirabili
13 Valla Vatika z Helfstyna IMP
Najlepszy Weteran
1 Vivienne Miratio
Hodowle
1 Elite House
2 Dura Lex Polonia
3 Robostus
4 Apologeta
5 de Terra Mirabili
6 Akagera
7 Premium de Lux
Reproduktory
1 Dura Lex Polonia Gaudi
2 Kanye Elite House
3 Santa Julf Russian Boy
4 Dura Lex Polonia Hussaro Aquiale Ala
5 Royal-Rezon vis Absoluta
Suki hodowlane
1 Famous Floris z Innej Bajki
2 Imax z Padoku
3 Indhira Elite House
4 Ivette Ivy Elite House
5 Cassidy de Terra Mirabili
6 Drussie Star of Bedea
7 Ciara Elite House
8 Kenya Kaborra Akagera
9 Vivienne Miratio
10 Amira Abla Blekitny Kanion
11 Arizona Elite House
12 Dura Lex Polonia Copola
13 Diksi Glenaik
14 Calipso Desmodus Poland

>>> PINCZER MINIATUROWY <<<
Najlepszy Junior
PSY
1 Gemmae Ratlerrimus INSOLITO
Najlepszy Dorosly Pies
1 Gemmae Ratlerrimus HECTOR
2 SPLENDOR Spod Katedry
3 Gemmae Ratlerrimus INSOLITO
4 WIRUS Spod Katedry
Najlepsza Dorosla Suka
1 Century FOX
2 ALFA Me Stado
3 Gemmae Ratlerrimus HEBE
Najlepszy Weteran
1 SONIA Wieczne Lody
Hodowle
1 Gemmae Ratlerrimus
2 Me Stado
3 Spod Katedry
Suki hodowlane
1 Gemmae Ratlerrimus GINGER GLORIA
2 DOBRA DUSE Via Bohemica
3 Century FOX
4 LULKA Spod Katedry
5 ROLKA Spod Katedry
>>> PINCZER ŚREDNI <<<
 
Najlepszy Junior
PSY
1 Deveren’s ORKAN FOR CASARIUS
2 JAZZPER Star of Elune
3 BARON Funny Gang
Najlepszy Dorosly Pies
1 Deveren’s ORKAN FOR CASARIUS
2 BARON Funny Gang
Najlepsza Dorosla Suka
1 GESSY-GEMMA von Sud-Heide
Najlepszy Weteran
1 YORK YUE WAN Igniculus
Hodowle
1 Funny Gang
2 Star of Elune
Reproduktory
1 AMBIT Mafia Lalek
2 Lilla Enebys YUM’ YAZZ
Suki hodowlane
1 Xitamix EXPENZIVE GEM
 
!!! GRATULUJEMY !!!

Uprzejmie prosimy o wpłatę składki członkowskiej w kwocie 20zł na konto Klubu:
>>> Związek Kynologiczny w Polsce ZG
Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego <<<
Millennium Bank:
91116022020000000274634393