Strona główna

Uprzejmie prosimy o wpłatę składki członkowskiej w kwocie 20zł                      na konto Klubu:
>>> Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Łodzi
Klub Pinczerów i Szancerów <<<
35 1240 3031 1111 0000 3426 6805
UWAGA ! > W tytule musi być koniecznie dopisek: Składka Klub Pinczerów i Sznaucerów imię i nazwisko !!!

Z przykrością informujemy, że nasza wystawa specjalistyczna nie odbędzie się w dniu 16.05.br.
Jest to spowodowane aktualnymi obostrzeniami GIS i Rządu dotyczącymi epidemii koronowirusa.

W związku z postępującą epidemią i zaleceniami o pozostawanie w domu
Zarząd Klubu informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów zaplanowane na dzień 29.03.br. nie odbędzie się w podanym terminie.
O nowym terminie poinformujemy jak tylko sytuacja się poprawi.
Życzymy dużo zdrowia i sił w tym trudnym czasie !

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 29 marca 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Pinczerów i Sznaucerów

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie składki członkowskiej na 2021 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska w ZKwP oraz w Klubie za rok bieżący.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału.

!!! Serdecznie zapraszamy !!!

Informujemy, że decyzją Zarządu Głównego ZKwP  na skutek obecnej sytuacji epidemiologicznej wystawy oraz wszelkie zawody zostają odwołane do czasu ustabilizowania się sytuacji w kraju. Wszelkie testy bądź egzaminy pozostają w gestii Zarządów Oddziałów, gdzie należy się dowiadywać o tym, czy się odbędą.

Ze względu na obecną sytuację IDC World Championship we Włoszech zostało odwołane !

Wystawa ISPU i towarzyszące zostały odwołane ze względu na sytuację w Niemczech.

Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do osób posiadających pinczery i sznaucery, które mają pomysły, czas i chęci w przyszłym roku zaangażować się w działalność Klubu bardziej aktywnie o informację na maila klubwybieralny@interia.pl w celu zorganizowania spotkania integracyjno-wystawowo-szkoleniowego na przełomie roku 2019/2020 w Ośrodku Kłos – Jedlicze.

Informujemy, że istnieje możliwość badań genetycznych dla członków Klubu w Laboratorium Genomia s.r.o. ze zniżką 10%.
Wszystko opisane jest w linku:
https://www.genomia.cz/en/terms_conditions/#club_dogs
Klub potwierdzać będzie w laboratorium przy weryfikacji tylko członków Klubu z opłaconą składką za rok bieżący.

Zapraszamy do nadsyłania informacji o swoich psach na stronę Klubu i funpage przy pomocy pliku: Aktualizacja informacji na stronę Klubu i funapge.

 INFORMUJEMY, iż: !!! do ZTP/AD/Korungu (egzaminów podlegających regulaminom DV) mogą przystąpić wyłącznie psy będące własnością osoby należącej do Klubu, który jest członkiem IDC !!!

Osoby, które nie należą do polskiego Klubu będziemy zgłaszać do DV celem sprawdzenia czy dana osoba należy do innego Klubu i może zdawać dane egzaminy.

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na oficjalnej stronie

Klubu  Pinczerów i Sznaucerów z władzami wybieralnymi,

który działa w ramach Związku Kynologicznego w Polsce.

Klub został powołany przez Zarząd Główny ZKwP w dniu 19.02.2015 roku i jego siedzibą jest oddział łódzki ZKwP. Najpierw nazywał się Klubem Dobermanów i Pinczerów Krótkowłosych, a obecnie Klubem Pinczerów i Sznaucerów.

Co roku Klub organizuje Wystawę z tzw.”dużym” CWC.  W 2019 roku odbędzie się ona 11.05 tradycyjnie w Łodzi. W 2018 roku Klub miał zaszczyt zorganizować Wystawę Międzynarodowego Klubu Sznaucerów i Pinczerów (ISPU). Co roku Klub organizuje szkolenia oraz w miarę chętnych osób również ZTP.

Udało nam się nawiązać współpracę z Międzynarodowym Klubem Dobermana (IDC) –  www.idc-dobermann.com oraz z Międzynarodowym Klubem Sznaucera i Pinczera (ISPU) – http://www.ispu-org.com

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony, która jest cały czas aktualizowana.

zkwp_200 fcilogo

idcISPU_Logo-klein