Zarząd i Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu Klubu:
Przewodnicząca – Anna Pakulska
Zastępca Przewodniczącej – Joanna Kuśmierek
Skarbnik – Rafał First
Sekretarz – Karina Kwiatkowska
Członek Zarządu – Joanna Rakowska
Zastępcy:
Michał Włodarczak
Kalina Grześkowiak-Gracz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Elżbieta Kubczak
Zastępca Przewodniczącej – Monika Wrońska
Sekretarz – Piotr Niedzielski
Zastępcy:
Krzysztof Sawicki
Magdalena Słomion