Zarząd i Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu Klubu:
Przewodnicząca – Joanna Furman
Zastępca Przewodniczącej –  Ewa Przychodzień-Schmidt
Skarbnik – Elwira Swadźba
Sekretarz – Wojciech Hurlak 
Członek Zarządu – Anna Szydłowska

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Anna Wyrozębska
Zastępca Przewodniczącej – Iwona Pucek
Sekretarz – Iwona Stępniak