Zarząd i koordynatorzy

Skład Zarządu Klubu:

Przewodniczący – Anna Pakulska
Zastępca Przewodniczącego – Joanna Kuśmierek
Skarbnik – Małgorzata Ludwiczak
Członkowie zarządu:
Joanna Rakowska
Sylwia Salmanowicz

Koordynatorzy:

doberman – Sylwia Salmanowicz
pinczer miniaturowy – Anna Barbarewicz
pinczer średni – Marta Gotowiecka
szkolenie – Magdalena Słomion

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca – Elżbieta Kubczak
Zastępca Przewodniczącej – Marta Gotowiecka
Sekretarz – Ilona Bargieł