ZTP & ADPr 30.04.2016 Rybnik

!!! Wyniki / Results ADPr !!! – zaliczone / Pass

Esco z Padoku
Amazing Avatar Robostus
Aston Azir Robostus
BENTLEY z Padoku
ACON ARROW Robostus
Alexis Blekitny Kanion Robostu

Wyniki / Results – ZTP

Esco z Padoku – V 1A
Amazing Avatar Robostus – SG 1 A
Aston Azir Robostus – V 1A
Felix Felicis Allegro – SG 1A
Orson Orlando Alary Aslar – SG 1B

Rebelia Roxana Alary Aslar – V 1A Best ZTP
Modalita Orientali Vita – V 1A
Kiss Kirke Alary Aslar – SG 1A

Adelheid Ari Robostus- cofnięta 3mc / deffered 3moth
Alexis Blekitny Kanion Robostus – cofnięta 3mc / deffered 3moth
Elektra Elsi Blekitny Kanion – cofnięta 3mc / deffered 3moth
Paula Abdul Elite House – cofnięta 3mc / deffered 3moth

ZTP = !!! WAŻNE / IMPORTANT !!!
**** Opłata za profil DNA / Payment for the DNA profile = 55.- € 1 pies/1 dog. Pieniądze należy mieć w dniu egzaminu / The money you must have on exam
*** Na egzamin należy zabrać oryginały dokumentów (rodowód, BH, HD, wynik vWD) oraz książeczkę zdrowia/paszport z ważnym szczepieniem / On the exam you must bring original documents (pedigree, BH, HD, the result of vWD) and health card / passport with a valid vaccination !!!

ZTP – zmiana godzin treningu 28.04.2016: od godz. 12:00 socjal / „social” ; od godz.14:00 zajęcia z pozorantem / excerisses with helper

Rozpoczęcie egzaminu ZTP od 10:00, ADPr planowane jest od 15:30 (po zakończonym ZTP i przerwie ok.40min)
ZTP exam begin from 10:00am, ADPr is scheduled from 15:30 (when finished ZTP and lunch break about 40min)

Terminy treningów na ZTP / Dates of training on ZTP:
17.04.2016, 28.04.2016; 29.04.2016
od godz. 10:00 socjal / „social”
od godz.12:00 zajęcia z pozorantem / excerisses with helper
!!! Nowy dodatkowy termin / New additional date !!!
> 23.04.2016 
8:00 socjal / „social”
10:00 zajęcia z pozorantem / excerisses with helper <
Miejsce / Place: MOSiR Rybnik-Kamień, ulica / street Hotelowa
Cena za jeden trening z pozorantem (dwa razy) / Price for one training with the helper (two times) = 50 PLN
Kontakt / Contact:
Elwira Swadźba 608 616 807

30.04.2016 ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung)
MOSiR Rybnik-Kamień, ul. Hotelowa
Sędzia: Rudi Killmaier (D)
Pozorant: Zbigniew Gorecki (CZ)
Termin zgłoszeń: 15.03.2016
Opłata:
> dla uczestników krajowych:
– za psy stanowiące własność członków ZKwP NALEŻĄCYCH do Klubu: 300 PLN
– za psy stanowiące własność członków ZKwP NIE należących do Klubu: 370 PLN
> Foreign countries :
– for dog: 80 EUR
Zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl

Ausdauerprüfung (ADPr)
MOSiR Rybnik-Kamień, ul. Hotelowa
Sędzia: Rudi Killmaier (D)
Termin zgłoszeń: 15.03.2016
Opłata:
> dla uczestników krajowych:
– za psy stanowiące własność członków ZKwP NALEŻĄCYCH do Klubu: 50 PLN
– za psy stanowiące własność członków ZKwP NIE należących do Klubu: 120 PLN
> Foreign countries
– for dog: 20 EUR
Zgłoszenia: klubwybieralny@interia.pl